MAXIMA PALDIES LOJALITĀTES PROGRAMMAS NOTEIKUMI
Atpakaļ

I. NODAĻA. LIETOJAMIE JĒDZIENI UN FORMULĒJUMI
Programmas dalībnieks jeb Jūs – pircējs, kas piedalās MAXIMA īstenotajā PALDIES lojalitātes programmā.
 
MAXIMA jeb mēs – MAXIMA Latvija SIA, reģ. Nr. 40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111.
 
MAXIMA veikals jeb Veikals – MAXIMA Latvija SIA mazumtirdzniecības tīkla X, XX, XXX vai cita formāta veikals.
 
PALDIES karte jeb Karte – PALDIES lojalitātes programmas karte, kas tiek izdota Programmas dalībniekam.
 
PALDIES lojalitātes programma jeb Programma – MAXIMA īstenotā klientu lojalitātes programma “PALDIES”.
 
PALDIES anketa – reģistrācijas anketa, kas aizpildāma papīra formā un iesniedzama Veikalā vai aizpildāma elektroniski MAXIMA tīmekļvietnē, kļūstot par Programmas dalībnieku, apvienojot PALDIES kartes vai precizējot reģistrācijas datus.
 
PALDIES interneta konts – Programmas dalībniekiem paredzētā tīmekļvietnē https://www.maxima.lv/paldies izveidots un ar lietotāja vārdu un paroli aizsargāts individuāls Programmas dalībnieka konts, kur Programmas dalībniekam tiek ievietoti Individuāli piedāvājumi, tiek dota iespēja pārvaldīt Personas datus un veikt citas darbības atbilstoši tīmekļvietnes funkcionalitātei.
 
Individuālie piedāvājumi – individuāli PALDIES interneta kontā, Veikalu kasēs un/vai citos veidos Programmas dalībniekam piemērojamas Programmas atlaides, akcijas un citi piedāvājumi, kurus Programmas dalībnieks var izmantot ar PALDIES karti. Personas dati – Programmas dalībnieka personas dati, ko apstrādā MAXIMA atbilstoši Privātuma politikai.
 
Privātuma politika – PALDIES lojalitātes programmas privātuma politika, kas ir neatņemama Programmas noteikumu sastāvdaļa.
 
MAXIMA nauda – PALDIES kartes kontā uzkrātie lojalitātes punkti, ar kuriem var apmaksāt līdz 99 % no pirkuma summas
MAXIMA veikalos.
 
Mazuļu klubs – PALDIES lojalitātes programmas specializētā atlaižu programma, kas paredzēta vecākiem un dod iespēju saņemt papildu MAXIMA naudas uzkrājumu, iegādājoties atsevišķas bērnu kategorijas preces.Programmas partneris – preču un/vai pakalpojumu sniedzējs, kas  PALDIES lojalitātes programmas ietvaros  Programmas dalībniekiem piemēro akcijas, atlaides vai citas priekšrocības Programmas partnera tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās vai palīdz citādi realizēt PALDIES lojalitātes programmu


 
II. NODAĻA. PALDIES LOJALITĀTES PROGRAMMAS MĒRĶI
PALDIES lojalitātes programma ir izveidota, tiecoties sniegt priekšrocības un radīt papildu ieguvumus gan Jums, gan mūsu uzņēmējdarbībā, tai skaitā:

Reģistrējoties dalībai PALDIES lojalitātes programmā, Jūs varēsiet izmantot īpašas akcijas, atlaides, piedāvājumus un citas Programmas priekšrocības visos MAXIMA veikalos, kā arī Programmas partneru preču un pakalpojumu sniegšanas vietās. Programmā Jūs varat piedalīties, ja esat rīcībspējīga fiziska persona, kura ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Jūsu dalība programmā ir aktīva līdz brīdim, kad Jūs savu dalību atsaucat, vai laika periodā, kamēr Jūsu PALDIES karte ir aktīva.
 
III. NODAĻA. PALDIES KARTE
PALDIES kartes izdošana un reģistrācija
PALDIES karti Jūs varat iegādāties jebkurā MAXIMA veikalā, kā arī interneta veikalā www.barbora.lv. Jaunas PALDIES kartes cena ir 0,99 EUR. Nolietotu un / vai nestrādājošu PALDIES karti var apmainīt, iegādājoties jaunu Karti par 0,01 EUR MAXIMA veikalā (skatīt sadaļu “PALDIES karšu apvienošana”).
 
Lai aktivizētu karti un Jūs varētu to izmantot, Jums ir jāaizpilda PALDIES anketa tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies vai PALDIES anketa, kas ir pieejama Veikalā. Jūs varat izvēlēties, kurš no Kartes aktivizācijas veidiem Jums ir visērtākais.
 
Papīra formas PALDIES anketa ir pašrocīgi jāaizpilda ar drukātiem latīņu burtiem, zilu vai melnu pildspalvu un pēc tam jāiesniedz aktivizēšanai kādā no mūsu veikaliem kopā ar savu PALDIES karti: Informācijas centra darbiniekam MAXIMA XX, XXX veikalos vai kasierim jebkura cita formāta MAXIMA veikalos. Karte tiks aktivizēta ar brīdi, kad tā tiks noskenēta kopā ar aizpildīto PALDIES anketu attiecīgi MAXIMA Informācijas centrā vai veikala kasē.
 
Kartes aktivizāciju patstāvīgi varat veikt internetā, izveidojot savu PALDIES interneta kontu  un aizpildot elektronisko PALDIES anketu MAXIMA tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies. PALDIES interneta konta izveides ietvaros tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldiesJums ir jāveic visas tīmekļvietnē prasītās attiecīgajos anketas laukos ievadītās, dalībai PALDIES lojalitātes programmā nepieciešamās informācijas apstiprināšana. Atkarībā no PALDIES interneta konta izveides procesā Jūsu izvēlētā Pieslēgšanās rīka pēc ievadītās informācijas apstiprināšanas attiecīgi uz Jūsu e-pasta adresi vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru tiks nosūtīts Jūsu PALDIES interneta konta Apstiprinājuma kods, kas Jums būs jāievada norādītajā tīmekļvietnes paziņojuma laukā. Saņemto kodu ievadot tīmekļvietnē norādītajā paziņojuma laukā un sekmīgi to apstiprinot, Jūsu PALDIES interneta konta izveide būs pabeigta un PALDIES karte būs aktivizēta.
 
Svarīgi atzīmēt, ka izmantot Programmas priekšrocības varēsiet tikai pēc PALDIES kartes  aktivizācijas  augstāk  norādītajā kārtībā mūsu  veikalā vai  tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies.
 
Aizpildot PALDIES anketu, Jūs mums uzticēsiet noteiktus savus Personas datus. Informācija par mūsu īstenoto Jūsu Personas datu apstrādi, par to, kādus Personas datus mēs ievācam un apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam, cik ilgi uzglabājam, un cita informācija ir norādīta Privātuma politikā.
 
Viena Karte var tikt izdota tikai 1 (vienai) fiziskai personai. Karte ir personalizēta, un to drīkst izmantot tikai persona, kurai Karte ir izdota.
 
Ja vēlaties, lai Karte atbilstoši strādātu un ilgi kalpotu, sargājiet to no augstas temperatūras, elektromagnētiskā lauka un ķīmisko vielu iedarbības, tiešiem saules stariem, mehāniskiem bojājumiem, uzglabājiet to droši, piemēram, nelieciet pie mobilā telefona, atslēgām vai šķiltavām.
 
PALDIES karšu apvienošana
 
Ja esat nozaudējis savu PALDIES karti, tā ir nolietota un tāpēc esat iegādājies jaunu Karti, tad uz šo jauno Karti var tikt pārcelts vecajā Kartē uzkrātais MAXIMA naudas atlikums un Individuālie piedāvājumi, bet ar nosacījumu, ka Jūsu dzimšanas dati no vecās Kartes reģistrācijas anketas mūsu lojalitātes datu sistēmās atbilst Jūsu jaunās Kartes PALDIES anketas datiem. Karšu apvienošanu varat veikt patstāvīgi PALDIES interneta kontā vai vēršoties pie mums. Karšu apvienošana iespējama tikai tad, ja esat iegādājies un atbilstoši reģistrējis jaunu Karti. Jaunas Kartes iegādes kārtība un reģistrācijas iespējas  aprakstītas Noteikumu iepriekšējā sadaļā “PALDIES kartes izdošana un reģistrācija”.
 
Ja vēlaties karšu apvienošanu veikt patstāvīgi savā PALDIES interneta kontā, Jums ir jāpieslēdzas savam PALDIES interneta kontam, jāievada jaunās Kartes numurs un jāatjauno informācija PALDIES interneta konta anketā. Veicot šīs darbības, MAXIMA naudas atlikums automātiski tiks pārcelts uz jauno Karti, jaunā Karte kļūs aktīva, bet vecā Karte pēc apvienošanas tiks automātiski nobloķēta.
 
Karšu apvienošanu varat arī veikt, vēršoties pie mums Jums visērtākajā veidā: MAXIMA veikalā pie Informācijas centra darbinieka (MAXIMA XX, XXX veikalos) vai pie kasiera (MAXIMA cita formāta veikalos), kā arī tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies, pa e-pastu paldies@maxima.lv vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8000 2020. Rūpējoties par Jūsu un citu mūsu Programmas dalībnieku Personas datu drošību, mēs veiksim Jūsu atpazīšanas procedūru (par Programmas dalībnieka atpazīšanu lasiet Privātuma politikā). Ja atpazīšanas procedūra būs neveiksmīga, diemžēl mēs nevarēsim veikt Karšu apvienošanu.
 
Karšu apvienošana MAXIMA veikalā pie Informācijas centra darbinieka (MAXIMA XX, XXX veikalos) vai pie kasiera (MAXIMA cita formāta veikalos) iespējama, ja Jūs esat aizpildījis jaunu PALDIES anketu un kopā ar veco Karti to iesniedzis attiecīgajam Veikala darbiniekam, kurš uzsāk vecās Kartes apvienošanu tikai ar jaunu Karti, pamatojoties uz Jūsu anketā sniegtajiem datiem. Karšu apvienošana nav iespējama, ja neatbilst informācija par Jūsu dzimšanas datiem. Jaunās Kartes cena Karšu apvienošanas gadījumā Veikalā ir 0,01 EUR. MAXIMA naudas atlikums automātiski tiks pārcelts uz jauno Karti, jaunā Karte kļūs aktīva, bet vecā Karte pēc apvienošanas tiks automātiski nobloķēta.
PALDIES kartes bloķēšana
 
Ja esat nozaudējis Karti, ieteicams nekavējoties to nobloķēt, pieslēdzoties savam PALDIES interneta kontam vai par to paziņojot mums Jums visērtākajā veidā: pa e-pastu paldies@maxima.lv vai pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 2020.
Ja vēlaties Kartes bloķēšanu veikt PALDIES interneta kontā, pieslēdzieties savam PALDIES interneta kontam un PALDIES anketā ielieciet atzīmi pie iedaļas “Bloķēt karti”. Karte tiks nobloķēta nekavējoties pēc šīs darbības veikšanas. Ja ziņa par Kartes nozaudēšanu izrādās nepatiesa vai Jūs atgūstat savu Karti, tad savā PALDIES interneta kontā to varat arī atbloķēt, noņemot bloķēšanas atzīmi.
 
Ja Karti vēlaties nobloķēt, vēršoties pie mums jebkurā no iepriekš norādītajiem veidiem, mēs veiksim Jūsu atpazīšanas procedūru (par Programmas dalībnieka atpazīšanu lasiet Privātuma politikā). Ja atpazīšanas procedūra būs neveiksmīga, mēs diemžēl nevarēsim veikt Kartes bloķēšanu. Saņemot Jūsu paziņojumu par nozaudētu Karti un veiksmīgi veicot atpazīšanas procedūru, mēs nobloķēsim Karti tajā pašā dienā, ja tā ir darba diena, vai pēc paziņojuma saņemšanas nākamajā darba dienā, ja paziņojums nav saņemts darba dienā.
 
NobloķētāKarte kļūst neaktīva un ar to nav iespējams veikt jebkādas darbības – uzkrāt un/vai izmantot MAXIMA naudu, izmantot Individuālos piedāvājumus, kā arī PALDIES lojalitātes programmas atlaides un akcijas. Kartes statusu “nobloķēta” mēs savā sistēmā saglabājam 3 mēnešus. Ja šajā periodā veicat Kartes atbloķēšanu, Karti turpmāk varat izmantot vispārējā kārtībā. Ja bloķēšanas periodā iegādājaties jaunu Karti un veicat Karšu apvienošanu (skat. sadaļu “PALDIES karšu apvienošana”), MAXIMA naudas atlikums tiks pārcelts uz jauno Karti, bet vecās Kartes dati tiks sasaistīti ar jauno Karti. Ja 3 mēnešu laikā Karte netiek atbloķēta vai netiek veikta tās apvienošana ar citu Karti, Karte tiks bloķēta bez atjaunošanas iespējām, bet PALDIES interneta konts tiks dzēsts, ievērojot Privātuma politikā norādītos izņēmuma gadījumus.
 
IV. NODAĻA. PALDIES LOJALITĀTES PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS MAXIMA nauda
Iepērkoties, kur darbojas PALDIES lojalitātes programma un ir paredzēta PALDIES lojalitātes programmas naudas uzkrāšana, vienmēr pirkuma brīdī pie kases autorizējiet savu PALDIES karti, izmantojot karšu lasītāju, tādējādi uzkrājot Kartes kontā MAXIMA naudu (1 % apmērā no pirkuma summas virs 1.00 EUR). MAXIMA nauda tiek piešķirta, arī iepērkoties interneta veikalā BARBORA (www.barbora.lv, kura apstrādātājs ir SIA “PATRIKA”), ja esat veicis Kartes reģistrāciju savā BARBORA interneta kontā.


 
Vienas MAXIMA naudas nominālā vērtība ir līdzvērtīga 0,01 EUR. Ar uzkrāto MAXIMA naudu varat apmaksāt līdz 99% no pirkuma summas MAXIMA veikalos (nav piemērojams pirkumiem BARBORA interneta veikalā vai pie citiem mūsu sadarbības partneriem). Jūs varat izvēlēties un norādīt kases darbiniekam, kādu pirkuma daļu vēlaties apmaksāt ar MAXIMA naudu. Uzkrāto MAXIMA naudu pret skaidru naudu nevar apmainīt.
 
MAXIMA nauda netiek piešķirta un ar to nevar norēķināties par tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, dāvanu kartēm, mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem līdz 6 mēnešiem, kā arī ekoloģisko mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, par trešo personu sniegto pakalpojumu (priekšapmaksas maksājumu karšu papildināšanu, rēķinu apmaksāšanu, apdrošināšanas pakalpojumu, elektronisko biļešu, TV aktivizēšanas kodu, foto un kopēšanas pakalpojumu) pirkumu un to komisijas maksām. Mēs saglabājam tiesības, paziņojot par to MAXIMA veikalos uz informācijas dēļa un/vai tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies, noteiktām precēm pastāvīgi vai uz laiku noteikt citu MAXIMA naudas uzkrāšanas procentu vai neļaut ar MAXIMA naudu norēķināties par noteiktām precēm un pakalpojumiem.
 
Kalendārā gada laikā uzkrātā MAXIMA nauda ir derīga līdz nākamā gada 1. martam, piemēram, 2018. gadā uzkrātā MAXIMA nauda ir derīga līdz 2019. gada 1. martam. Noteiktajā laikā neizmantotā MAXIMA nauda tiek automātiski dzēsta un Programmas dalībniekam netiek kompensēta.
 
Likumā noteiktajos gadījumos atgriežot preci, par kuru norēķins veikts ar uzkrāto MAXIMA naudu, Jums ir iespēja atgūt šīs preces iegādei izmantoto MAXIMA naudu. Šim mērķim jāsaglabā pirkuma čeks, kurā ir norādīta pirkuma iegādei izmantotā MAXIMA naudas summa. Ja neesat saglabājis čeku, MAXIMA ir tiesības neatmaksāt preces iegādei izmantoto MAXIMA naudu. Veikala atbildīgais darbinieks, kas noformē preču atgriešanu, lūgs Jums aizpildīt iesniegumu par MAXIMA naudas ieskaitīšanu Kartē. MAXIMA naudas pārskaitījums tiks veikts 14 dienu laikā no dienas, kad iesniegums saņemts MAXIMA veikalā. MAXIMA naudu iespējams pārskaitīt tikai uz to PALDIES karti, ar kuru tika veikts pirkums.
 
Savā PALDIES interneta kontā Jūs jebkurā laikā varat uzzināt uzkrātās MAXIMA naudas atlikumu, kā arī saņemt pārskatu par pirkumiem ar PALDIES karti un izmantoto MAXIMA naudu par pēdējiem 6 mēnešiem.
 
Uzkrātās MAXIMA naudas apjoms un par pirkumu piešķirtais MAXIMA naudas apjoms ir uzrādīts arī pirkuma čekā.
 
Akcijas un atlaides
Savos Veikalos mēs pastāvīgi Programmas dalībniekiem piedāvājam izdevīgas akcijas un  tūlītējas atlaides, kuras varat izmantot ar Jūsu PALDIES karti, ja to autorizējat pie kases pirkuma brīdī, izmantojot karšu lasītāju.
 
Mēs pastāvīgi publicējam informāciju par PALDIES lojalitātes programmas akcijām un atlaidēm savā tīmekļvietnē www.maxima.lvun/vai Programmas partneru tīmekļvietnēs, MAXIMA PALDIES informatīvajos izdevumos, informatīvajos cenu izdevumos un citos informācijas avotos. Mēs varam Jūs tieši informēt par Jums izdevīgiem Programmas piedāvājumiem Jūsu PALDIES anketā norādītajos veidos (ar īsziņu, pa e-pastu, sociālajos tīklos), ja esat izteicis piekrišanu saņemtšādu informāciju.
 
Individuālie piedāvājumi un loterijas
 
Ja PALDIES anketā ir izteikta vēlme saņemt Individuālos piedāvājumus un ir dota piekrišana Jūsu datu (dzīvesvietas ģeogrāfiskais apgabals, dzimums, dzimšanas datums, pirkumu vēsture un biežums, pirkumu veikšanas vieta, PALDIES lojalitātes programmā piedāvāto priekšrocību izmantošana, to regularitāte) analizēšanai (profilēšanai), mēs gatavosim un tieši Jums piedāvāsim piemērotus Individuālos piedāvājumus atbilstoši Jūsu pirkumu vēsturei vai citām pazīmēm. Piemēram, ņemot vērā Jūsu dzimšanas datumu, mēs varam piedāvāt Jums īpašu piedāvājumu Jūsu dzimšanas dienas svinībām. Ja aizveram Veikalu, kurā Jūs visbiežāk esat iepircies, mēs varam piešķirt papildu priekšrocības citos tuvākajos MAXIMA veikalos. Ņemot vērā Jūsu pirkumu vēsturi un pirkšanas ieradumus, mēs varam piešķirt atlaides Jūsu iecienītāko kategoriju preču iegādei, informēt Jūs par sortimenta jaunumiem. Individuālie piedāvājumi tiek parādīti Jūsu PALDIES interneta kontā (plašāk skatīt V. nodaļu “PALDIES interneta konta Individuālie piedāvājumi”) un/vai citos veidos, kuros esat piekritis saņemt piedāvājumu informāciju (ar īsziņu, pa e-pastu, sociālajos tīklos un citādi).
 
Mēs varam arī atbilstošo ar Jūsu PALDIES karti veikto pirkuma darījumu automātiski iekļaut MAXIMA vai mūsu piegādātāju organizētajās loterijās, kurās Jūs varat laimēt īpašas balvas, ja  Jūs esat devis piekrišanu piedalīties preču un pakalpojumu loterijās un tā uz loterijas norises dienu nav atsaukta . Ja Jūs piekrītat piedalīties loterijās, tad PALDIES anketas lauki “Vārds” un “Uzvārds” un/vai PALDIES interneta kontā attiecīgie lauki ir obligāti jāaizpilda, pretējā gadījumā Jūsu piekrišana dalībai loterijās nebūs izmantojama.

Programmas partneru piedāvājumi
 
Tiecoties PALDIES lojalitātes programmu padarīt Jums vēl izdevīgāku, mēs sadarbojamies ar citiem preču un/vai pakalpojumu sniedzējiem – PALDIES lojalitātes Programmas partneriem. Programmas partneri savās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās piedāvā atlaides un akcijas, kas izmantojamas ar Jūsu PALDIES karti un Programmaspartneri kā personas datu apstrādātāji apstrādā PALDIES kartes datus un sniedz MAXIMAI informācijupar Jūsu ar PALDIES kartes izmantošanas apstākļiem (visa informācija, kas saistīta ar izmantoto priekšrocību - pirkuma veikšanas laiks, vieta, pirkuma vēsture, piemērotās atlaides vai citas priekšrocības, saskaņā ar  Programmas partnera sniegto informāciju).  Aktuālo Programmas partneru sarakstu atradīsiet tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldiesun informāciju par katra Programmas partnera Jums piemērojamajām atlaidēm, akcijām atradīsiet, nospiežot uz atbilstošā Programmas partnera logotipa, kā arī Programmas partnera tirdzniecības vietās un/vai citos informācijas līdzekļos, piemēram, Programmas partnera tīmekļvietnēs.Līdz ar to, izmantojot PALDIES karti pie Programmas partnera,  Jums ir saistoši šie lojalitātes programmas noteikumi.
 
 
 
V. NODAĻA. PALDIES INTERNETA KONTS
PALDIES interneta konta izveidošana
PALDIES interneta konts ir izveidots tieši PALDIES lojalitātes programmas dalībniekiem. PALDIES interneta konts ir sasaistīts ar konkrēto PALDIES karti, tāpēc katrai PALDIES kartei ir jābūt izveidotam atsevišķam PALDIES interneta kontam.
 
PALDIES interneta kontā Jūs varat:

Tā kā PALDIES interneta konts ir sasaistīts ar konkrētu PALDIES karti, PALDIES interneta kontā ir norādīta tikai spēkā esošās PALDIES kartes lietošanas vēsture. Ja Jūs nomainījāt PALDIES karti, vecās Kartes lietošanas vēsture PALDIES interneta kontā netiks uzrādīta pat tādā gadījumā, ja veicat Karšu apvienošanu.
 
Ja esat iegādājies jaunu PALDIES karti, PALDIES interneta konts var tikt automātiski izveidots, veicot jaunu Kartes reģistrāciju. Par to, kā izveidot PALDIES interneta kontu, plašāk lasiet šo Noteikumu III. nodaļā “PALDIES kartes izdošana un reģistrācija”. Ja jau esat Programmas dalībnieks un Jums ir derīga PALDIES karte, izveidot PALDIES interneta kontu varat, no jauna aizpildot PALDIES anketu internetā www.maxima.lv/paldies. Katras Kartes PALDIES interneta kontu var reģistrēt ar atšķirīgu e-pasta adresi un/ vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru. Reģistrējot PALDIES karti interneta kontā, Jūs izveidojat individuālus pieslēgšanās datus (lietotāja vārdu un paroli). Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās PALDIES interneta kontam risku, ieteicams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (ieteicams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un pieturzīmes, izvairoties no viegli atminamiem vārdiem, piemēram, vārda un uzvārda, un/vai cipariem, piemēram, dzimšanas datuma) un mainīt to katrus 6 (sešus) mēnešus. Jūs esat atbildīgs par izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām, kuras PALDIES interneta kontā tiek veiktas, pieslēdzoties ar Jūsu pieslēgšanās datiem.
 
PALDIES interneta konta Individuālie piedāvājumi
 
Lai pēc iespējas labāk rūpētos par Jūsu vajadzībām, katru nedēļu mēs ievietojam Jūsu PALDIES interneta kontā jaunus Individuālos piedāvājumus. Tie ir izveidoti individuāli katram Programmas dalībniekam, tāpēc katrs Programmas dalībnieks vai to grupa var saņemt atšķirīgus Individuālos piedāvājumus.
 
Individuālos piedāvājumus varat izmantot ne tikai MAXIMA veikalos, bet arī interneta veikalā BARBORA. BARBORA spēkā esošos Individuālos piedāvājumus varat redzēt, pieslēdzoties savam pircēja kontam interneta veikala BARBORA tīmekļvietnē. PALDIES interneta konta Individuālie piedāvājumi stājas spēkā tikai tad, ja tie ir aktivizēti. Individuālos  piedāvājumus  var  aktivizēt,  nospiežot  pogu  “Aktivizēt piedāvājumu”  (aktivizē vienu attiecīgo  Individuālo  piedāvājumu) vai  “Aktivizēt piedāvājumus” (aktivizē visus spēkā esošos Individuālos piedāvājumus).Kamēr nav aktivizēts Individuālais piedāvājums, to nevarēsiet izmantot tirdzniecības vietā. Individuālie piedāvājumi ir spēkā līdz informatīvajā lauciņā norādītajam datumam (ieskaitot), neatkarīgi no tā, kurā dienā Jūs tos aktivizējat.
 
Svarīgi atzīmēt, ka Individuālie piedāvājumi var tikt aktivizēti tikai tajā gadījumā, ja Jūsu Kartes stāvoklis ir aktīvs, piemēram, ja Karte nav nobloķēta. Ja Karti nobloķēsiet, 3 mēnešus no bloķēšanas dienas Jūs vēl varēsiet redzēt Individuālos piedāvājumus savā PALDIES interneta kontā, taču nevarēsiet tos aktivizēt. Jūs varēsiet atkal izmantot Individuālos piedāvājumus, atbloķējot Karti vai veicot nobloķētas Kartes apvienošanu ar jaunu Karti.
 
“Mazuļu klubs“
 
“Mazuļu kluba” programma ir izveidota, lai palīdzētu sagādāt visu nepieciešamo bērnu veselīgai augšanai un attīstībai.
 
“Mazuļu kluba” programmai var pieteikties PALDIES lojalitātes programmas dalībnieki. Jūs varat piereģistrēties “Mazuļu klubā”, ieejot tīmekļvietnē www.maxima.lv sadaļā “Mazuļu klubs” un aizpildot reģistrācijas pieteikuma anketu. Pēc anketas aizpildīšanas Jūs saņemsiet apstiprinošu vēstuli uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
 
Sākot ar 25.05.2018., reģistrēšanās “Mazuļu klubā” iespējama tikai internetā, pieslēdzoties savam PALDIES interneta kontam un aizpildot “Mazuļu kluba” dalības reģistrācijas anketu. Jūs saņemsiet reģistrācijas apstiprinājuma vēstuli uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
 
Pirkumiem ar PALDIES karti, kas ir reģistrēta “Mazuļu kluba” programmā, par summu, kas pārsniedz 1,00 EUR, papildu uzkrājums MAXIMA naudas izteiksmē 5% apmērā par attiecīgu produktu iegādi tiks piešķirts 1095 dienu (trīs gadu) periodā no brīža, kad veikta reģistrācija “Mazuļu kluba” programmā.
 
Papildu uzkrājums MAXIMA naudas izteiksmē 5% apmērā tiek piešķirts, pērkot šādas mazuļu kategorijas preces: putras bērniem, biezeņi bērniem, dzērieni bērniem, uzkodas un dzērieni zīdaiņiem, autiņbiksītes un mitrās salvetes, zīdaiņu un bērnu ķermeņa kopšanas līdzekļi, zīdaiņu barošanas piederumi, zīdaiņu knupīši, pudelītes un pudelīšu uzgaļi, specializētās preces māmiņām, zīdaiņu apģērbs, mākslīgie papildu ēdināšanas piena maisījumi zīdaiņiem no 6 mēnešu vecuma1 (piedāvājums neattiecas uz ekoloģisko mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papilduēdināšanas maisījumu zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam).
 
VI. NODAĻA. DALĪBAS IZBEIGŠANA PALDIES LOJALITĀTES PROGRAMMĀ
Dalību Programmā var izbeigt pēc Jūsu un / vai mūsu ierosinājuma šādos gadījumos:

Kad tiek pārtraukta Programmas dalībnieka dalība PALDIES lojalitātes programmā, MAXIMA dzēš visus Programmas dalībnieka Personas datus un PALDIES interneta kontu, ievērojot Privātuma politikā norādītos izņēmuma gadījumus.
 
VII. NODAĻA. SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪJUMI
Šie noteikumi ir publicēti 2019. gada 4. Janvārī un ir spēkā no 2019. gada 1. februāra. Mēs saglabājam tiesības jebkurā brīdī grozīt Programmas noteikumus un tās piedāvātās priekšrocības. Mēs informēsim par Programmas grozījumiem ne vēlāk kā 7 dienas pirms to stāšanās spēkā, šādu informāciju publicējot tīmekļvietnē www.maxima.lv, PALDIES interneta kontā, MAXIMA veikalos uz informācijas dēļa un/ vai izmantojot citus informatīvos kanālus.
 
 
1 Svarīga norāde: zīdīšana ir pārāka par ēdināšanu ar mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu; mātes piens ir vislabākais zīdaiņa uzturs, kas pasargā zīdaini no veselības traucējumiem, kā arī šos produktus vajadzētu lietot tikai saskaņā ar ārstniecības personu ieteikumu.
 
NB!PALDIES karti, kurai otrā pusē ir norādīts derīguma termiņš 30.06.2018., pēc derīguma termiņa beigām var turpināt lietot. Derīguma termiņš tiks automātiski pagarināts.

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes