Rūpes par
sabiedrību

Sociālā atbildība ir dziļi integrēta Maxima uzņēmējdarbības modelī un vērtībās. Kā lielākais privātais darba devējs Latvijā mēs apzināmies savu būtisko ietekmi un izjūtam lielu atbildības sajūtu par saviem darbiniekiem un vietējām kopienām.

Rūpes par darbiniekiem

Darbinieki ir Maxima lielākais gods un vērtība, tādēļ mēs aktīvi rūpējamies par savu darbinieku garīgo un fizisko veselību, veicinot drošu, ērtu un uz izaugsmi vērstu darba vidi. Mēs stingri nosodām jebkāda veida diskrimināciju un ikdienā veicinām iekļaujošu un uz sadarbību vērstu vidi (skatīt mūsu Vienlīdzīgu iespēju un daudzveidības politiku). Ikvienam darbiniekam ir iespēja aktīvi iesaistīties uzņēmuma darbībā, sniedzot savus novērojumus un ieteikumus, kā arī izmantot plašās karjeras izaugsmes un talantu attīstības iespējas. Mēs esam patiesi veiksmīgi tikai kopā!

Vairāk par Maxima Latvija piedāvātājām iespējām skatīt šeit.

Atbalsts vietējām kopienām

Maxima aktīvi iesaistās un organizē dažādus sociālos projektus ar mērķi veicināt sabiedrības veselību un labklājību. Mēs veidojam dialogu ar vietējām kopienām un apzinām tās jomas, kurās mūsu ietekme ir būtiska. Laika posmā no 2018. līdz 2022. gadam sociālie projekti un atbalsta pasākumi tiek īstenoti trīs virzienos – bērnu un jauniešu veselības veicināšana, aktīva dzīvesveida popularizēšana un atbalsts ģimenēm. Šobrīd tiek veidota jauna atbalsta programma laika posmam 2023. – 2025. gads. Mūsu sociālos projektus un atbalsta pasākumus skatīt zemāk.

Mēs atbalstām

Mums rūp Tava nākotne

Esot viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā, mēs aktīvi iesaistāmies arī sabiedriskajā dzīvē. Nemitīgi strādājam pie tā, lai sasniegtu vienu no savām prioritātēm - būtu uzticams un atbildīgs uzņēmums, kas rūpējas par sabiedrības labklājību, pievērš īpašu uzmanību projektiem, kas saistīti ar bērnu un pusaudžu izglītību. Tāpat aktīvi sadarbojamies vairākām labdarības un atbalsta organizācijām visā Latvijā, lai ar pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm sniegtu atbalstu organizācijām, kas rūpējas par Latvijas maznodrošinātajām ģimenēm, bērniem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citām iedzīvotāju grupām.

Par dažādu projektu atbalsta pieteikumiem aicinām sazināties ar jaunāko komunikācijas projektu vadītāju Vladislavu Meļihovu, rakstot uz: info@maxima.lv