Atpakaļ

Vēsture

“Maxima” attīstība Latvijā aizsākās 2001.gadā. Uzņēmums šo gadu gaitā ir kļuvis par vienu no vadošajiem mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā un lielāko uzņēmumu Baltijā, attīstības ceļā sastopoties ar visdažādākajiem izaicinājumiem, uzvarām un arī zaudējumiem. Lai mūsu klientiem, sadarbības partneriem, u.c. iesaistītajām pusēm pārskatāmi un atklāti pastāstītu par uzņēmuma darbības pirmsākumiem un vēsturi, ir tapis plašāks stāsts par “Maxima”. Tas ietver faktus un viedokļus par “Maxima” tapšanas pirmsākumiem Lietuvā līdz pat izaugsmei par lielāko Baltijas uzņēmumu. Šis materiāls ir labs uzziņas avots ikvienam, kurš vēlas iepazīties ar uzņēmuma saknēm, vērtībām un tā attīstību vairāk nekā 20 gadu garumā. Lai iepazītos ar stāstu, spiediet ŠEIT.

„Maxima Latvija” viens no vadošajiem mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā. Esam lielākais privātais darba devējs valstī un viens no lielākajiem Latvijas nodokļu maksātājiem. Uzņēmums ietilpst holdingā “Maxima Grupe”, kas ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls un darba devējs Baltijā, nodarbinot vairāk nekā 30000 darbiniekus piecās valstīs - Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā un Bulgārijā. Saskaņā ar 2015.gada 31.decembra datiem “Maxima Grupe” kopā pieder 535 tirdzniecības centri MAXIMA, T-MARKET un ALDIK. Savukārt uzņēmums “Maxima Grupe” pārvalda VILNIAUS PREKYBA, UAB, kurai pieder arī EUROAPOTHECA, UAB, un ERMITAŽAS, UAB. MAXIMA grupas uzņēmumi, attīstot uzņēmējdarbību, izmanto FRANMAX, UAB piešķirto franšīzi. FRANMAX – uzņēmums, kura galvenā darbība ir franšīzes piešķiršana mazumtirdzniecības tīkliem, lai radītu un stiprinātu mazumtirdzniecībā izmantojamo intelektuālo īpašumu un tādā veidā palielinātu ņēmēju – MAXIMA grupas uzņēmumu – konkurētspēju.

Vairāk informācijas par “Maxima Grupe” ŠEIT. “Maxima Grupe” 2015.gada sasniegumi un 2016.gada vadlīnijas – LV, ENG, RUS.

Mūsu uzņēmuma vēsture aizsākās 1992. gadā, kad vairāki veikali ar dažādiem nosaukumiem tika atvērti Viļņā. Latvijā pirmais MAXIMA veikals durvis vēra 2001. gadā.

Misija, Vīzija, Vērtības

Visu šo laiku mūsu ideja un mērķis ir palicis nemainīgs – mēs strādājam un cenšamies, lai pircēji varētu ērti iegādāties sev tīkamās preces un nepārmaksātu par tām. Mēs ticam, ka tā mums izdodas atvieglot viņu ikdienas rūpes un palīdzēt gādāt par savām ģimenēm.

Mēs lepojamies ar to, ka šodien mūsu uzņēmumam ir savi privātie preču zīmoli, iespēja veikalos norēķināties par dažādiem pakalpojumiem un lielākais pārtikas interneta veikals Latvijā – www.barbora.lv.

 

Katru dienu vairāk nekā 300 000 pircēju apmeklē kādu no 173 MAXIMA veikaliem visā Latvijā.


Misija:
Mēs strādājam atbildīgi, piedāvājot klientiem vislabākās cenas, produktu klāstu un servisu.

Vīzija: Visaugstāk novērtētais mazumtirgotājs.


Mūsu vērtības:

Mēs strādājam klientam
Katrs ir svarīgs
Vienota komanda
Ņemu un izdaru

Darbības virziens

Plašs tīkls, augsta produktu kvalitāte, liela izvēle zemas cenas, ērta vide - šie ir galvenie faktori, kas nosaka pircēju domas par veikalu. Lai apmierinātu visdažādākās pircēju vajadzības, MAXIMA veikali ir iedalīti dažādos formātos: MAXIMA X, MAXIMA XX un MAXIMA XXX.

Visi veikali nodrošina noteiktam strandartam atbilstošu preču klāstu, lai rūpētos, ka pircēji tajos varētu viegli orientēties un ātri atrastu sev nepieciešamo.

MAXIMA X ir mazāka formāta vietējie veikali, ko atradīsiet tuvu mājām un kur varat iegādāties nepieciešamākās preces savam ikdienas galdam. MAXIMA XX ir īpaši piemēroti tiem pircējiem, kuri vēlas iepirkties ātri, tomēr raugās pēc lielas izvēles un izdevīgām cenām. Savukārt MAXIMA XXX ir lieli, mājīgi un ērti iepirkšanās centri, kas atrodas stratēģiski nozīmīgos punktos galvaspilsētā. MAXIMA XXX formāta veikalos tiek piedāvāta visplašākā produktu izvēle, zemas cenas un vienmēr augstas kvalitātes preces un pakalpojumi. MAXIMA XXX lielveikalu ekskluzivitāti nodrošina tas, ka veikalos atrodamas gan svaigas gaļas un kulinārijas gatavošanas nodaļas, gan maiznīcas un kūpinātavas, un sezonāli arī tirdzniecības laukumi pie veikala.

Rīcības politika

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS POLITIKA

Mūsu mērķis ir ievērot augstākos uzņēmējdarbības caurskatāmības standartus, nosakot galvenos korupcijas novēršanas principus un prasības, kā arī radot kontekstu un nosacījumus to īstenošanai.

Apskatīt korupcijas novēršanas politiku


SADARBĪBAS PARTNERU UN PIEGĀDĀTĀJU RĪCĪBAS KODEKSS

Mūsu mērķis ir noteikt galvenās prasības piegādātājiem un radīt priekšnoteikumus visaugstāko uzņēmējdarbības ētikas standartu ieviešanai piegādes ķēdē. Kodekss atspoguļo mūsu centienus stiprināt ilgtspējīgu sadarbību ar piegādātājiem, veicinot likumīgu, profesionālu un godīgu praksi, tostarp ievērojot cilvēktiesības, uzņēmējdarbības ētiku un vides aizsardzību.   


Apskatīt sadarbības partneru un piegādātāju rīcības kodeksu

VIENLĪDZĪGU IESPĒJU UN DAUDZVEIDĪBAS POLITIKA

Mūsu mērķis ir ievērot dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas pamatprincipus, nodrošinot visaugstāko uzņēmējdarbības ētikas standartu ievērošanu “Maxima Latvija”

Apskatīt vienlīdzīgu iespēju un daudzveidības politiku

Uzņēmuma vadība

“Maxima Latvija” valdes loceklis un uzņēmuma vadītājs Tomas Rupšys, bet viņa pakļautībā - nodaļu direktori, kas atbild par dažādām uzņēmuma darbības jomām.


Pirms pievienošanās Maxima Latvija, Tomas Rupšys vadīja Vilniaus prekyba grupas uzņēmuma Euroapotheca darbību Igaunijā. Pirms tam viņš bija vadītājs Lenus Trading Ltd., kas ir saistītais uzņēmums Apvienotajā Karalistē, kuram pieder pārtikas veikalu ķēde, kas strādā franšīzes ietvaros.


Apgrozījums

Apgrozījums (milj. EUR bez PVN)

 

Veikali

Tirdzniecības centru skaits

Veikalu adreses skatīt ŠEIT

 

Darbinieki

Darbinieku skaits

 
*No 01.01.2016. “Maxima Latvija” apsardzes funkcijas nodeva ārpakalpojumā, tādēļ samazinājās kopējais nodarbināto skaits.

Energopolitika

“MAXIMA Latvija” SIA (turpmāk - Uzņēmums) apzinās, ka saprātīga un taupīga resursu izmantošana ir uzņēmuma ilgtspējīgas pastāvēšanas būtisks faktors. Plānošanas, biznesa mērķu realizācijas un izvērtējuma procesos kā svarīga sastāvdaļa tiek ņemta vērā iespējami optimāla dažādu resursu izmantošana ar mērķi nepārtraukti uzlabot energoefektivitāti.
Energopolitika (turpmāk – EP) ir daļa no Uzņēmuma energopārvaldības sistēmas, kas praktiskā veidā nosaka, uztur un analizē Uzņēmuma ikdienas darbu ar energoresursiem. Energopārvaldības sistēmas uzturēšana notiek izmantojot ISO 50001 standartu  un Energoefektivitātes direktīvas (2012/27/EU) vadlīnijas.
Mūsu ikdiena ir nepārtraukts darbs pie enerģijas resursu patēriņa samazināšanas un efektīvas izmantošanas.
 
Atbildības jomas
Par EP  atbild Uzņēmuma vadītājs vai tā deleģētas personas. Uzņēmums nodrošina, ka
EP Uzņēmumā realizē darbinieki, kuru izglītības un kompetences līmenis ir atbilstošs izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Uzņēmuma darbiniekiem, atbilstoši to darbības jomām un noteiktajiem pienākumiem, ir pienākums sniegt informāciju un atbalstu EP veiksmīgai darbībai un mērķu sasniegšanai. Ja vien Uzņēmuma iekšējais regulējums nenosaka citādi, ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt informāciju, piedalīties, sniegt priekšlikumus Uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai un EP mērķu sasniegšanai.
 
EP saistība ar citiem normatīvajiem dokumentiem
Uzņēmums ievēro likumdošanas regulējumu un piemērojamās prasības, kuras Uzņēmumam ir saistošas enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes jomā. Uzņēmuma  prasību interpretācijā un piemērošanā ievēro godprātīguma, efektivitātes un samērīguma principus, lai prasības tiktu ieviestas un darbotos maksimāli labākajā veidā, veicinot Uzņēmuma ilgtspējīgu darbību un energoefektivitātes mērķu izpildi.
 
EP darbības mērķi un uzdevumi
Uzņēmums realizē EP, lai nepārtrauktā veidā nodrošinātu un  veicinātu energoefektivitāti un meklētu veidus energoresursu izmantošanas samazināšanai vai arī lielāka biznesa apjoma nodrošināšanai ar jau esošajiem resursiem.
Atbildīgajiem biznesa departamentiem savas atbildības jomās ir jāatbalsta energoefektīvu produktu un pakalpojumu izmantošana, kā arī jāiestrādā biznesa procesos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi un konkrēti sasniedzamie mērķi.
Energoresursu patēriņa mazināšana nav tikai atsevišķu struktūrvienību vai atbildīgo darbinieku pienākums, bet tajā iesaistāmi visi Uzņēmuma darbinieki, atbilstoši to veicamajiem pienākumiem un darba specifikai. Lai viņi varētu kompetenti un efektīvi to darīt, Uzņēmums nodrošina nepieciešamo iekšējo komunikāciju un skaidrošanas darbu.
 
Informēšana par EP darbību
Lai veicinātu izpratni par EP un tās mērķiem visos Uzņēmuma līmeņos, atbildīgās personas nodrošina regulāru informāciju par energoefektivitāti atbilstošām iekšējām un ārējām organizācijas mērķa auditorijām.
Ja Uzņēmuma veidotā prakse var būt noderīga arī citiem tautsaimniecības dalībniekiem vai citiem interesentiem, Uzņēmums dalās ar savu pieredzi un veicina energoefektivitāti. Vienlaikus tiek ievērots, lai tas nerada negatīvu ietekmi Uzņēmuma biznesa procesiem vai neizpauž iekšēju vai konfidenciālu Uzņēmuma informāciju.
 
Rezultātu mērījumi un energoefektivitātes uzlabošana
Katra gada plānošanas procesā un biznesa mērķu definēšana tiek izvirzīti EP kontekstā sasniedzamie mērķi un tiek atvēlēti atbilstoši resursi šo mērķu realizēšanai. Vienlaikus ar to tiek noteikti arī sasniedzamie parametri un to mērījumi. Mērījumi tiek aktualizēti reizi gadā, ja vien konkrētajā jomā nav definēti.
EP tiek regulāri pārskatīta, lai nodrošinātu tās piemērotību, atbilstību un efektivitāti.
 

Vides aizsardzības politika

 
“MAXIMA Latvija” SIA (turpmāk - Uzņēmums) apzinās, ka rūpes par vidi– saprātīga un taupīga resursu izmantošana ir uzņēmuma ilgtspējīgas pastāvēšanas būtisks faktors. Uzņēmums ir definējis trīs būtiskākos vides aizsardzības politikas virzienus, kuros tiek īstenotas virkne aktivitāšu ar mērķi optimizēt procesus, samazināt ietekmi uz vidi un optimāli izmantot pieejamos resursus.
 
Uzņēmums darbojas trīs būtiskākajos virzienos, kas nodrošina vides aizsardzības politikas īstenošanu uzņēmumā – atkritumu pārstrāde, atkārtota izmantošana un vispārēja samazināšana, energoefektivitātes uzlabošana un oglekļa emisijas samazināšana, kā arī piegādes ķēdes efektivitātes uzlabošana.
 
2019.gadā “Maxima Grupe” spērusi nākamo soli ilgtspējas virzienā un kļuvusi par Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Globālā līguma (United Nations Global Compact initiative) dalībnieci. Pievienojoties šim līgumam, kas darbojas jau 20 gadus, “Maxima Grupe” apņemas atbalstīt desmit Globālā līguma principus , kas ietver arī vides aizsardzības jautājumus, kā arī īstenot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas ietverti ANO Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam.
 
Atbildības jomas

Uzņēmumā noteiktā persona, kura ir atbildīga par vides aizsardzības jomu, ir Īpašumu ekspluatācijas departamenta Komunālo pakalpojumu speciālists, savukārt projektu vadītāji ir Īpašumu ekspluatācijas daļas vadītājs un Procesu un kvalitātes vadības departamenta direktore.
 
Uzņēmums nodrošina, ka Vides aizsardzības politiku Uzņēmumā realizē darbinieki, kuru izglītības un kompetences līmenis ir atbilstošs izvirzīto mērķu sasniegšanai.
 
Uzņēmuma darbiniekiem, atbilstoši to darbības jomām un noteiktajiem pienākumiem, ir pienākums sniegt informāciju un atbalstu Vides aizsardzības politikas veiksmīgai darbībai un mērķu sasniegšanai. Ja vien Uzņēmuma iekšējais regulējums nenosaka citādi, ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt informāciju, piedalīties, sniegt priekšlikumus Uzņēmuma vides aizsardzības politikas uzlabošanā un attīstībā.
  
Vides aizsardzības politikas darbības mērķi un uzdevumi
 
Uzņēmums realizē darbības, lai sasniegtu uzstādītos ilgteriņa mērķus definētajās darbības 
jomās – atteikšanās no plastikāta maisiņu izmantošanas un citu, videi draudzīgu iepakojuma veidu izmantošana (līdz 2025. gadam), produktu plastmasas iepakojumos apjoma samazināšana (līdz 2021. gadam), pārtikas atkritumu samazināšana (līdz 2030. gadam), videi draudzīga iepakojuma ieviešana Private Label produktiem (līdz 2025. gadam), ieviest energoefektīvu uzņēmējdarbību uzņēmumā (līdz 2029. gadam).
 
Viens no Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķiem paredz nodrošināt ilgtspējīgus iedzīvotāju patēriņa paradumus un ražošanas modeļus. Kā viena no mērķa sasniegšanas galvenajām vadlīnijām noteikta nepieciešamība līdz 2030. gadam uz pusi samazināt pārtikas atkritumu apjomu uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecības un patēriņa līmeņos un samazināt pārtikas zudumus ražošanas un piegādes ķēdēs.
 
Lai īstenotu šo mērķi, ‘’Maxima Latvija’’ 2019. gadā aktīvi iesaistījās Pārtikas aprites uzraudzības likuma grozījumu virzīšanā, un šīs iniciatīvas rezultātā spēkā noteikumi, kas ļauj labdarībai ziedot noteiktu pārtiku pēc minimālā derīguma termiņa beigām. Pēc regulējuma stāšanās spēkā Uzņēmums ir veicis pārtikas ziedojumus Latvijas Samariešu apvienībai, ziedotā pārtika nonāk pie atbalsta saņēmējiem ziedojumu izdales punktā  “Māja atbalstam”.
 
2016.gadā uzņēmums ieguva ISO 50001 sertifikātu, 2019 gadā veicot resertifikācijas auditu; LED apgaismojums jaunajiem objektiem un objektiem pēc rekonstrukcijām; Īstenota reklāmu gaismas kastu apgaismojuma maiņa; pabeigts projekts apgaismojuma maiņai; loģistikas centrā "Abras", gaisa dzesēšanas (čilleru) nomaiņa uz jaunās paaudzes efektīvākām iekārtām vairākos; objektos un rooftopu (ventilācijas/apkures/ dzesēšanas iekārtu) nomaiņa. Nomainot noliktavas centros jaunos iekrāvējus. 2019 gadā tika atvērts pirmais veikalu, kur tiks izmantotas saules paneļi, kas nodrošinās veikaliem autonomu elektroenerģijas piegādi.
 
Informēšana par Vides aizsadzības politikas darbību

Lai veicinātu izpratni par vides aizsardzības politiku un tās mērķiem visos Uzņēmuma līmeņos, atbildīgās personas nodrošina regulāru informāciju par energoefektivitāti atbilstošām iekšējām un ārējām organizācijas mērķa auditorijām.
Ja Uzņēmuma veidotā prakse var būt noderīga arī citiem tautsaimniecības dalībniekiem vai citiem interesentiem, Uzņēmums dalās ar savu pieredzi un veicina energoefektivitāti. Vienlaikus tiek ievērots, lai tas nerada negatīvu ietekmi Uzņēmuma biznesa procesiem vai neizpauž iekšēju vai konfidenciālu Uzņēmuma informāciju.
 
Rezultātu mērījumi un energoefektivitātes uzlabošana

Balstoties uz mērījumu programmu, uzņēmums izvērtē sasniegtos rezultātus starp atbildīgajām struktūrvienībām, organizē kopējos darbības plānus. Uzņēmums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Vides konsultācijas biroju par satistikas pārskata sagatavošanu par lietus un notekūdeņu paraugu ņemšanu un laboratorisku analīžu veikšanu.

Rekvizīti

SIA “MAXIMA Latvija”
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.40003520643
PVN reģistrācijas Nr.LV40003520643
“Akropoles biznesa centrs”, G ieeja, Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019
Konts: LV59 HABA 0551 0023 26082
AS Swedbank, HABALV22

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes