Politika personas datu apstrādei publisko pasākumu, videonovērošanas un savstarpējās saziņas ietvaros

“MAXIMA Latvija” SIA, reģ. Nr. 40003520643, juridiskā adrese: Latgales iela 257, Rīga, LV-1019, tālr. 67892100, e-pasta adrese: info@maxima.lv, (turpmāk – Uzņēmums) kā personas datu apstrādes pārzinis atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par Uzņēmuma veiktajām personas datu apstrādēm: