Atbildīgi par rītdienu
„Atbildīgi par rītdienu” ir SIA „Maxima Latvija” izstrādāta korporatīvās sociālās atbildības stratēģija. Stratēģijas pamatā ir seši uzņēmuma darbības virzieni, kas atspoguļo uzņēmuma vērtības un to, kādās sociālajās iniciatīvās tas iesaistās. Katrā no virzieniem uzņēmums ir izvirzījis mērķi, lai pilnveidotu sevi kā ilgtspējīgi domājošu un sociāli atbildīgu uzņēmumu, kā arī ik gadu tiek plānotas konkrētas aktivitātes, kuru izpilde pietuvina vēlamo rezultātu sasniegšanai. Mēs cenšamies – lai klientiem, darbiniekiem un sabiedrībai kopumā nekā netrūktu!

Mūsu projekti

Vairāk projektu
Mums rūp Tava nākotne
Esot viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā, mēs aktīvi iesaistāmies arī sabiedriskajā dzīvē. Nemitīgi strādājam pie tā, lai sasniegtu vienu no savām prioritātēm - būtu uzticams un atbildīgs uzņēmums, kas rūpējas par sabiedrības labklājību, pievērš īpašu uzmanību projektiem, kas saistīti ar bērnu un pusaudžu izglītību. Tāpat aktīvi sadarbojamies vairākām labdarības un atbalsta organizācijām visā Latvijā, lai ar pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm sniegtu atbalstu organizācijām, kas rūpējas par Latvijas maznodrošinātajām ģimenēm, bērniem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citām iedzīvotāju grupām.

Par dažādu projektu atbalsta pieteikumiem aicinām sazināties ar jaunāko komunikācijas projektu vadītāju Vladislavu Meļihovu, rakstot uz: info@maxima.lv

Mēs atbalstām

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes