Ilgtspēja

Īstenojot vienotu, aktīvu un strukturētu pieeju ilgtspējai, 2019. gadā Maxima grupa pievienojās Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālajam līgumam (Global Compact), apņemoties īstenot desmit labas pārvaldības principus attiecībā uz cilvēktiesību un darba tiesību ievērošanu, apkārtējās vides saglabāšanu un korupcijas novēršanu.

 • Rūpes par vidi

  Rūpes par vidi un klimata pārmaiņu samazināšana ir viens no Maxima ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principiem, kā ietvaros mēs regulāri apzinām savu ietekmi uz vidi un īstenojama pasākumus negatīvās ietekmes samazināšanai gan savās, gan piegādes ķēdes darbībās.

  Vairāk
 • Rūpes par sabiedrību

  Sociālā atbildība ir dziļi integrēta Maxima uzņēmējdarbības modelī un vērtībās. Kā lielākais privātais darba devējs Latvijā mēs apzināmies savu būtisko ietekmi un izjūtam lielu atbildības sajūtu par saviem darbiniekiem un vietējām kopienām.

  Vairāk
 • Godīga partnerība

  Vēlamies uzlabot sadarbību ar partneriem, kas balstīta uz godīgas partnerības principiem, kā arī veicināt šīs idejas izplatību Latvijā

  Vairāk

Mums rūp Tava nākotne

Esot viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā, mēs aktīvi iesaistāmies arī sabiedriskajā dzīvē. Nemitīgi strādājam pie tā, lai sasniegtu vienu no savām prioritātēm - būtu uzticams un atbildīgs uzņēmums, kas rūpējas par sabiedrības labklājību, pievērš īpašu uzmanību projektiem, kas saistīti ar bērnu un pusaudžu izglītību. Tāpat aktīvi sadarbojamies vairākām labdarības un atbalsta organizācijām visā Latvijā, lai ar pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm sniegtu atbalstu organizācijām, kas rūpējas par Latvijas maznodrošinātajām ģimenēm, bērniem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citām iedzīvotāju grupām.

Par dažādu projektu atbalsta pieteikumiem aicinām sazināties ar jaunāko komunikācijas projektu vadītāju Vladislavu Meļihovu, rakstot uz: info@maxima.lv

Mēs atbalstām