BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR MAXIMA PALDIES LOJALITĀTES PROGRAMMAS NOTEIKUMIEM
Atpakaļ

1. Kas var piedalīties MAXIMA PALDIES lojalitātes programmā?

PALDIES lojalitātes programmā var piedalīties rīcībspējīga fiziska persona, kura ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu.

2. Cik ilgi var piedalīties MAXIMA PALDIES lojalitātes programmā?

Jūsu dalība programmā ir aktīva līdz brīdim, kad Jūs savu dalību atsaucat, vai laika periodā, kamēr Jūsu PALDIES karte ir aktīva.

3. Kur var iegādāties PALDIES karti?

PALDIES karti varat iegādāties jebkurā MAXIMA veikalā.

4. Kā var aktivizēt PALDIES karti?

Lai aktivizētu PALDIES karti un Jūs varētu to izmantot, Jums ir jāaizpilda PALDIES anketa tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies vai PALDIES anketa papīra formā, kas ir pieejama MAXIMA veikalā. Veicot PALDIES kartes aktivizāciju MAXIMA veikala informācijas centrā vai kasē, PALDIES karte tiks aktivizēta ar brīdi, kad tā tiks noskenēta kopā ar aizpildīto PALDIES anketu. PALDIES kartes aktivizāciju patstāvīgi varat veikt internetā, izveidojot savu PALDIES interneta kontu un aizpildot elektronisko PALDIES anketu MAXIMA tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies. Izmantot PALDIES lojalitātes programmas priekšrocības varēsiet tikai pēc PALDIES kartes aktivizācijas MAXIMA veikalā vai tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies.

5. Vai var noformēt vairākas PALDIES kartes uz vienu fizisko personu?

Vienai fiziskai personai var tikt izdota tikai 1 (viena) PALDIES karte. PALDIES karte ir personalizēta, un to drīkst izmantot tikai persona, kurai PALDIES karte ir izdota.

6. Ko darīt, ja esat nozaudējis PALDIES karti?

Ja esat nozaudējis PALDIES karti, ieteicams nekavējoties to nobloķēt, paziņojot mums Jums visērtākajā veidā: pa e-pastu paldies@maxima.lv vai pa bezmaksas Informatīvo tālruni 8000 2020. Mēs veiksim Jūsu atpazīšanas procedūru (par PALDIES lojalitātes programmas dalībnieka atpazīšanu lasiet PALDIES lojalitātes programmas privātuma politikā). Ja atpazīšanas procedūra būs neveiksmīga, mēs diemžēl nevarēsim veikt PALDIES kartes bloķēšanu. Saņemot Jūsu paziņojumu par nozaudētu PALDIES karti un veiksmīgi veicot atpazīšanas procedūru, mēs nobloķēsim PALDIES karti tajā pašā dienā, ja tā ir darba diena, vai pēc paziņojuma saņemšanas nākamajā darba dienā, ja paziņojums nav saņemts darba dienā.

Sākot ar 25.05.2018., PALDIES karti var nobloķēt patstāvīgi , pieslēdzoties savam PALDIES interneta kontam.

7. Ko darīt, ja PALDIES karte ir nolietojusies un/vai nestrādā?

Nolietojušos un/vai nestrādājošu PALDIES karti var apmainīt, aizpildot PALDIES anketu papīrā formā MAXIMA veikalā uz vietas un uzreiz apvienojot veco PALDIES karti ar jaunu MAXIMA veikala informācijas centrā vai kasē. PALDIES karšu apvienošanas maksa ir 0.01EUR, bet ar nosacījumu, ka Jūsu dzimšanas dati no vecās PALDIES kartes reģistrācijas anketas mūsu lojalitātes datu sistēmās sakritīs ar datiem no jaunās PALDIES kartes PALDIES anketas.

8. Kā var pārskaitīt uzkrāto MAXIMA naudu no vecās PALDIES kartes uz jauno?

Ja esat nozaudējis savu PALDIES karti vai tā ir nolietojusies un tāpēc esat iegādājies jaunu PALDIES karti, tad uz šo jauno PALDIES karti var tikt pārcelts vecajā PALDIES kartē uzkrātais MAXIMA naudas atlikums un Individuālie piedāvājumi, apvienojot PALDIES kartes.
Lai pārskaitītu naudu no nozaudētas PALDIES Kartes uz jaunu ir jāaizpilda iesniegums par karšu apvienošanu (MAXIMA XX un XXX formāta veikalā informācijas centrā vai X formāta veikala kasē uz vietas), MAXIMA naudas pārskaitījums tiks veikts 14 dienu laikā no dienas, kad iesniegums saņemts MAXIMA veikalā.
Nolietojušos PALDIES karti var apvienot ar jaunu MAXIMA veikala kasē uzreiz, kā ir norādīts atbildē uz 7. jautājumu.
Pēc veiksmīgas karšu apvienošanas MAXIMA naudas atlikums automātiski tiks pārcelts uz jauno PALDIES karti, jaunā PALDIES karte kļūs aktīva, bet vecā PALDIES karte pēc apvienošanas tiks automātiski nobloķēta.
Sākot ar 25.05.2018., PALDIES kartes var apvienot patstāvīgi, pieslēdzoties savam PALDIES interneta kontam.

9. Vai nobloķēto PALDIES karti var turpināt izmantot?

Nobloķētā PALDIES karte kļūst neaktīva un ar to nav iespējams veikt jebkādas darbības – uzkrāt un/vai izmantot MAXIMA naudu, izmantot Individuālos piedāvājumus, kā arī PALDIES lojalitātes programmas atlaides un akcijas.

10. Cik ilgi var turēt PALDIES karti statusā “nobloķēta”?

PALDIES kartes statusu “nobloķēta” mēs savā sistēmā saglabājam 3 mēnešus. Ja šajā periodā veicat PALDIES kartes atbloķēšanu, PALDIES karti turpmāk varat izmantot vispārējā kārtībā. Ja 3 mēnešu laikā PALDIES karte netiek atbloķēta vai netiek veikta tās apvienošana ar citu PALDIES karti, PALDIES karte tiks bloķēta bez atjaunošanas iespējām, bet PALDIES interneta konts tiks dzēsts, ievērojot PALDIES lojalitātes programmas privātuma politikā norādītos izņēmuma gadījumus.

11. Kā var uzkrāt MAXIMA naudu savā PALDIES kartē?

Iepērkoties MAXIMA veikalos, vienmēr pirkuma brīdī pie kases autorizējiet savu PALDIES karti, izmantojot karšu lasītāju, tādējādi uzkrājot PALDIES kartes kontā MAXIMA naudu (1% apmērā no pirkuma summas virs 1.00EUR, ar izņēmumiem, kas norādīti tālāk atbildē uz 14.jautājumu).

12. Vai par pirkumiem BARBORA interneta veikalā var uzkrāt MAXIMA naudu savā PALDIES kartē?

MAXIMA nauda tiek piešķirta, arī iepērkoties interneta veikalā BARBORA (www.barbora.lv, kura operators ir SIA “PATRIKA”), ja esat veicis PALDIES kartes reģistrāciju savā BARBORA interneta kontā.

13. Kā var samaksāt par pirkumu ar uzkrāto MAXIMA naudu?

Vienas MAXIMA naudas nominālā vērtība ir līdzvērtīga 0.01EUR. Ar uzkrāto MAXIMA naudu varat nosegt līdz 99% no pirkuma summas MAXIMA veikalos (nav piemērojams pirkumiem BARBORA interneta veikalā vai pie citiem mūsu sadarbības partneriem). Jūs varat izvēlēties un norādīt kases darbiniekam, kādu pirkuma daļu vēlaties nosegt ar MAXIMA naudu. Uzkrāto MAXIMA naudu pret skaidru naudu nevar apmainīt. Pirkumā iztērēta Paldies nauda čekā proporcionāli tiek sadalīta pie katra produkta un tiek uzrādīta ailē “Atlaide” zem katra produkta.  

14. Par kādām precēm un/vai pakalpojumiem nevar samaksāt ar MAXIMA naudu ?

MAXIMA nauda netiek piešķirta un ar to nevar norēķināties par tabakas izstrādājumiem, alkoholiskajiem dzērieniem, dāvanu kartēm, mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem līdz 6 mēnešiem, kā arī ekoloģisko mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, par trešo personu sniegto pakalpojumu (priekšapmaksas maksājumu karšu papildināšanu, rēķinu apmaksāšanu, apdrošināšanas pakalpojumu, elektronisko biļešu, TV aktivizēšanas kodu, foto un kopēšanas pakalpojumu) pirkumu un to komisijas maksām. Mēs saglabājam sev tiesības, paziņojot MAXIMA veikalos uz informācijas dēļa un/vai tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies, noteiktām precēm pastāvīgi vai uz laiku noteikt citu MAXIMA naudas uzkrāšanas procentu vai neļaut ar MAXIMA naudu norēķināties par noteiktām precēm un pakalpojumiem.

15. Cik ilgi ir derīga uzkrāta MAXIMA nauda?

Kalendārā gada laikā uzkrātā MAXIMA nauda ir derīga līdz nākamā gada 01. martam, piemēram, iepriekšējā kalendārā gadā uzkrātā MAXIMA nauda ir derīga līdz esošā kalendārā gada 01. martam. Noteiktajā laikā neizmantotā MAXIMA nauda tiek automātiski dzēsta un PALDIES lojalitātes programmas dalībniekam netiek kompensēta.

16. Kā var atgūt preces iegādei izmantoto MAXIMA naudu šīs preces atgriešanas gadījumā?

Likumā noteiktajos gadījumos atgriežot preci, par kuru norēķins veikts ar uzkrāto MAXIMA naudu, Jums ir iespēja atgūt šīs preces iegādei izmantoto MAXIMA naudu. Šim mērķim jāsaglabā pirkuma čeks, kurā ir norādīta pirkuma iegādei izmantotā MAXIMA naudas summa. Ja neesat saglabājis čeku, MAXIMA ir tiesības neatmaksāt preces iegādei izmantoto MAXIMA naudu. MAXIMA veikala atbildīgais darbinieks, kas noformē preču atgriešanu, lūgs Jūs aizpildīt iesniegumu par MAXIMA naudas ieskaitīšanu PALDIES kartē. MAXIMA naudas pārskaitījums tiks veikts 14 dienu laikā no dienas, kad iesniegums saņemts MAXIMA veikalā. MAXIMA naudu iespējams pārskaitīt tikai uz to PALDIES karti, ar kuru tika veikts pirkums.

17. Kur var apskatīties PALDIES kartē uzkrātas MAXIMA naudas atlikumu?

Savā PALDIES interneta kontā Jūs jebkurā laikā varat uzzināt uzkrātās MAXIMA naudas atlikumu. Tāpat arī uzkrātās MAXIMA naudas apjoms un par pirkumu piešķirtais MAXIMA naudas apjoms ir uzrādīts pirkuma čekā. 

18. Kur var apskatīties savu pirkumu vēsturi ar PALDIES karti un par kādu periodu?

Pārskatu par pirkumiem ar PALDIES karti un izmantoto MAXIMA naudu par pēdējiem 6 mēnešiem var apskatīties savā PALDIES interneta kontā. Tā kā PALDIES interneta konts ir saistīts ar konkrētu PALDIES karti, PALDIES interneta kontā ir norādīta tikai spēkā esošās PALDIES kartes lietošanas vēsture. Ja Jūs nomainījāt PALDIES karti, vecās PALDIES kartes lietošanas vēsture PALDIES interneta kontā netiks uzrādīta pat tādā gadījumā, ja veicāt PALDIES karšu apvienošanu.

19. Kā var pieteikties dalībai loterijās, veicot pirkumus ar PALDIES karti?

Mēs varam ar Jūsu PALDIES karti veikto pirkuma darījumu automātiski iekļaut mūsu vai mūsu piegādātāju organizētajās loterijās, kurās Jūs varat laimēt īpašas balvas, ja PALDIES anketā tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies vai MAXIMA veikala informācijas centrā vai kasē iesniegtajā aizpildītajā PALDIES anketā papīra formā esat piekritis piedalīties preču un pakalpojumu loterijās. Ja Jūs piekrītat piedalīties loterijās, tad PALDIES anketas lauki “Vārds” un “Uzvārds” ir obligāti jāaizpilda, pretējā gadījumā Jūsu piekrišana dalībai loterijās nebūs izmantojama.

20. Kur var iepazīties ar PALDIES lojalitātes programmas sadarbības partneru piedāvājumiem?

Aktuālo PALDIES lojalitātes programmas sadarbības partneru sarakstu un informāciju par katra PALDIES lojalitātes programmas sadarbības partnera Jums piemērojamām atlaidēm, akcijām un izsmeļošus to nosacījumus atradīsiet PALDIES lojalitātes programmas sadarbības partnera noteikumos, ar kuriem varat iepazīties tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies, nospiežot uz atbilstošā PALDIES lojalitātes programmas sadarbības partnera logotipa, kā arī šo mūsu partneru tirdzniecības vietās un/vai iekšējos informācijas līdzekļos, piemēram, tīmekļvietnēs.

21. Kā var izmantot PALDIES interneta kontu?

PALDIES interneta kontā Jūs varat:

Sākot ar 25.05.2018., papildus iepriekš minētajam PALDIES interneta kontā Jūs varat:

22. Kā var izveidot PALDIES interneta kontu?

Ja esat iegādājies jaunu PALDIES karti, PALDIES interneta konts var tikt automātiski izveidots, veicot jaunu PALDIES kartes reģistrāciju tīmekļvietnē www.maxima.lv/paldies. Par to, kā izveidot Paldies interneta kontu, plašāk skatieties PALDIES lojalitātes programmas noteikumu III. nodaļā “PALDIES kartes izdošana un reģistrācija”.

Ja jau esat PALDIES lojalitātes programmas dalībnieks un jums ir derīga PALDIES karte, izveidot PALDIES interneta kontu varat, no jauna aizpildot PALDIES anketu internetā www.maxima.lv/paldies. Katras PALDIES kartes PALDIES interneta kontu var reģistrēt tikai ar atšķirīgu e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru.

23. Kā var aktivizēt PALDIES interneta konta individuālos piedāvājumus?

Individuālie piedāvājumi stājas spēkā tikai tad, ja tie ir aktivizēti PALDIES interneta kontā vai MAXIMA veikala kasē. Individuālos piedāvājumus var aktivizēt PALDIES interneta kontā, nospiežot pogu “Aktivizēt piedāvājumu” (aktivizē vienu attiecīgo individuālo piedāvājumu) vai “Aktivizēt piedāvājumus” (aktivizē visus spēkā esošos individuālos piedāvājumus). MAXIMA veikala kasē var aktivizēt individuālos piedāvājumus pēc Jūsu pieprasījuma, uzrādot savu PALDIES karti kasierim. Kamēr nav aktivizēts individuālais piedāvājums, to nevarēsiet izmantot MAXIMA veikalā. Individuālie piedāvājumi ir spēkā līdz informatīvajā lauciņā norādītajam datumam (ieskaitot), neatkarīgi no tā, kurā dienā Jūs tos aktivizējat.

24. Vai var izmantot PALDIES interneta konta individuālos piedāvājumus BARBORA interneta veikalā?

Individuālos piedāvājumus varat izmantot ne tikai MAXIMA veikalos, bet arī interneta veikalā BARBORA. BARBORA spēkā esošos individuālos piedāvājumus varat redzēt, pieslēdzoties savam pircēja kontam interneta veikala BARBORA tīmekļvietnē, pie nosacījuma, ka tie ir aktivizēti PALDIES interneta kontā vai MAXIMA veikala kasē.

25. Kā var pieteikties “Mazuļu klubam”?

“Mazuļu kluba” programmai var pieteikties PALDIES lojalitātes programmas dalībnieki.
Jūs varat piereģistrēties “Mazuļu klubā” tīmekļvietnē www.maxima.lv sadaļā “Mazuļu klubs” un aizpildot reģistrācijas pieteikuma anketu.
Sākot ar 25.05.2018., piereģistrēšanās “Mazuļu klubā” iespējama tikai, pieslēdzoties savam PALDIES interneta kontam un aizpildot “Mazuļu kluba” dalības reģistrācijas anketu.
Pēc anketas aizpildīšanas Jūs saņemsiet apstiprinošu vēstuli uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

26. Kādas priekšrocības saņem “Mazuļu kluba” dalībnieks?

“Mazuļu kluba” dalībnieks par pirkuma summu, kas pārsniedz 1.00EUR, saņem papildu uzkrājumu MAXIMA naudas izteiksmē 5% apmērā, pērkot šādas mazuļu kategorijas preces: putras bērniem, biezeņi bērniem, dzērieni bērniem, zīdaiņu uzkodas un dzērieni, autiņbiksītes un mitrās salvetes, zīdaiņu un bērnu ķermeņu kopšanas līdzekļi, zīdaiņu barošanas piederumi, zīdaiņu knupīši, pudelītes un pudelīšu uzgaļi, māmiņu specializētās preces, zīdaiņu drēbes, mākslīgie papildu ēdināšanas piena maisījumi zīdaiņiem no 6 mēnešu vecuma1 (piedāvājums neattiecas uz ekoloģisko mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam).

 
1 Svarīga norāde: zīdīšana ir pārāka par ēdināšanu ar mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu; mātes piens ir vislabākais zīdaiņa uzturs, kas pasargā zīdaini no veselības traucējumiem, kā arī šos produktus vajadzētu lietot tikai saskaņā ar ārstniecības personu ieteikumu.

27. Cik ilgi kopš reģistrācijas brīža “Mazuļu kluba” programmā tiek piešķirts papildu MAXIMA naudas uzkrājums par attiecīgu mazuļu kategorijas preču iegādi?

Pirkumiem ar PALDIES karti, kas ir reģistrēta “Mazuļu kluba” programmā, papildu uzkrājums MAXIMA naudas izteiksmē 5% apmērā par attiecīgu preču iegādi (skat. atbildi uz 28. jautājumu) tiks piešķirts 1095 dienu (trīs gadu) periodā no brīža, kad veikta reģistrācija “Mazuļu kluba” programmā.

28. Kā var izbeigt dalību PALDIES lojalitātes programmā?

Dalību PALDIES lojalitātes programmā var izbeigt pēc Jūsu un/vai mūsu ierosinājuma šādos gadījumos:

29. Kas notiek ar fiziskās personas datiem pēc dalības pārtraukšanas PALDIES lojalitātes programmā?

Kad tiek pārtraukta PALDIES lojalitātes programmas dalībnieka dalība PALDIES lojalitātes programmā, MAXIMA dzēš PALDIES lojalitātes programmas dalībnieka Personas datus un PALDIES interneta kontu, ievērojot PALDIES lojalitātes programmas privātuma politikā norādītos izņēmuma gadījumus.