Saldējuma Super Viva loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
Atpakaļ


Preču loterijas “
Saldējuma Super Viva loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!” noteikumi


1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA - Saldējuma Super Viva loterija – pērc un laimē ar Paldies karti!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču ražotājs vai izplatītājs: SIA "Unilever Baltic LLC", uzņēmuma reģistrācijas numurs LV50003625111, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3/10, Rīga, LV-1010, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA "33un33", uzņēmuma reģistrācijas numurs LV40103427473, juridiskā adrese: Igauņu iela 4, Sigulda, LV-2150, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie Super Viva zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un  Privātuma politikas noteikumiem. 

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA XXX un Maxima XX veikalos visā Latvijas teritorijā. 

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019.gada 25.aprīļa līdz 2019.gada 8.maijam.
3.2. LOTERIJAS periods: no 2019.gada 25.aprīļa līdz 2019.gada 9.maijam.
3.3. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izlozes:
Nr.p.k. Reģistrācijas laiks (veikala darba laikā) Izlozes datums un laiks Balva
1 25.04.2019. 26.04.2019. Plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
2 26.04.2019. 29.04.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
3 27.04.2019. 29.04.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
4 28.04.2019. 29.04.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
5 29.04.2019. 30.04.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
6 30.04.2019. 02.05.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
7 01.05.2019. 02.05.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
8 25.04.-01.05.2019. 02.05.2019. plkst. 11:00 1 gab. Aerodium dāvanu karšu komplekts
9 02.05.2019. 03.05.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
10 03.05.2019. 07.05.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
11 04.05.2019. 07.05.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
12 05.05.2019. 07.05.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
13 06.05.2019. 07.05.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
14 07.05.2019. 08.05.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
15 08.05.2019. 09.05.2019. plkst.11:00 5gab. Saldējuma komplekti
16 02.05.-08.05.2019. 09.05.2019. plkst.11:00 1 gab. Aerodium dāvanu karšu komplekts
 
3.4. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2019.gada 23.maijam.

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 887,90 (astoņi simti astoņdesmit septiņi euro, 90 centi), ko veido kopā 72 šādu laimestu ar norādīto vērtību:  
5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas jebkurš 1 saldējums Super Viva (1gab. Super Viva Pint Red Cherry 450ml vai 1gab. Super Viva Pint Hemp Vegan 450ml vai 1gab. Super Viva Pint Sunny Mango 450ml) un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e‑pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 2000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam (Dalībnieka aptuvenās izredzes laimēt ir apmēram 72 no 2000). 

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “Visas loterijas” izstrādātās loteriju programmatūras Sales Premium”palīdzību. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
8.2. SIA “Visas loterijas” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “Visas loterijas” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “Visas loterijas” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izloze tiek nodrošināta SIA “Visas loterijas” biroja telpās Dzirnavu ielā 37-63 (6. stāvs, 6C), Rīgā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapās www.maxima.lv un www.unileverloterijas.lv. pēc katras izlozes. Pēdējā uzvarētāju publicēšana 2019.gada 9.maijā. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta Dāvanu kartes Aerodium - lidojumam vertikālajā vēja tunelī ieguvējiem pēc laimesta jāierodas SIA “Visas loterijas” biroja telpās Dzirnavu ielā 37-63 (6. stāvs, 6C), Rīgā, darba dienās, no plkst. 10:00 līdz 17:00. Par balvu iegūšanu laimētāji var sazināties pa tālruni: 67686540. Pēc saldējuma komplektiem jāierodas kādā no Pielikumā Nr.2 atrodamo mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA XXX un Maxima XX veikaliem, vēršoties informācijas centrā līdz NOTEIKUMU 3.3.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.3. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv vai www.unileverloterijas.lv.
10.4. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada 23.maijam, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā: SIA "33un33", adrese: Igauņu iela 4, Sigulda, LV-2150, Latvija vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi saldejums@33un33.lv pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ. 

12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “MAXIMA Latvija”, SIA "Unilever Baltic LLC", SIA “33un33” un SIA “Visas Loterijas”darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas ‑ pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

PRODUKTU saraksts
 
Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svars Svītru kods
1. Super Viva Pint Red Cherry 450ml 8711327353589
2. Super Viva Pint Hemp Vegan 450ml 8711327353336
3. Super Viva Pint Sunny Mango 450ml 8711327353220
 


Veikalu saraksts, kuros var saņemt saldējuma Super Viva komplektu:

Maxima XX veikali:
Rīgas iela 23, Ogre
Rīgas iela 17, Ogre
Rīgas iela 8, Talsi
Rīgas iela 11a, Jelgava
Talsu šoseja 25, Jūrmala
Valmieras iela 17A, Cēsis
Stacijas iela 8, Limbaži
Georga Apiņa iela 10A, Valmiera
Driksas iela 4, Jelgava
Kurzemes iela 36, Tukums
Pededzes iela 1, Mārupe
Kurzemes prospekts 141, Rīga
Mūkusalas iela 73,  Rīga
Dzelzavas iela 6A, Rīga
Nīcgales iela 46A, Rīgaa
A.Saharova iela 20a, Rīga
Vienības gatve 113, Rīga
Biķernieku iela 143, Rīga


 
MAXIMA XXX veikali:
A.Deglava iela 67, Rīga
Slokas iela 115, Rīga
Ulmaņa gatve 88a, Rīga
Mūkusalas 71, Rīga (T/C "Rīga Plaza")
Ieriķu iela 3, Rīga (T/C "Domina")
Grostonas iela 1, Rīga
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes