Skaistuma festivāla loterija ar PALDIES karti
AtpakaļPreču loterijas “L’Oreal Maxima skaistuma dienas -  pērc un laimē ar Paldies karti” noteikumi

 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA – L’Oreal Maxima skaistuma dienas – pērc un laimē ar Paldies karti.
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: SIA “L’Oreal Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003492814, juridiskā adrese: Citadeles iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1050, Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA Internet mājas lapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie L’Oreal zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.
1.7. PALDIES karte – MAXIMA Paldies programmas dalībnieka karte, kas iegādājama MAXIMA veikalos, aizpildot Paldies programmas dalībnieka anketu un samaksājot par karti MAXIMA noteikto maksu.
1.8. KLIENTS – PALDIES kartes īpašnieks, kurš ir piekritis piedalīties gan MAXIMA, gan MAXIMA sadarbības partneru organizētās loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas noteikumiem un Privātuma politikas noteikumiem.

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA veikalos visā Latvijas teritorijā.

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes un LOTERIJAS reģistrācijas periods: no 2019. gada 02. maija līdz 2019. gada 15. maijam.
3.2. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2019. gada 16. maijā pulksten 15:00.
3.3. LOTERIJAS laimētāju paziņošana: Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 20. maijā.
3.4. LOTERIJAS norises periods: no 2019. gada 02. maija līdz 2019.gada 20. maijam.
3.5. LOTERIJAS laimestu piegādes pieteikšana: līdz 2019. gada 29. maijam.
3.6. LOTERIJAS laimestu izsniegšana ORGANIZĒTĀJA birojā: līdz 2019. gada 31. maijam.
3.7. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 07. jūnijam.

4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir 7 896,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši eiro, 00 eiro centi), ko veido kopā 201 (divi simti viena) balva:
4.1.1. 1 (viena) galvenā balva – dāvanu karte ceļojumam 1 300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti eiro, 00 eiro centi) vērtībā no SIA “Vanilla Travel”. Dāvanu karte ir derīga līdz 2020. gada 16. maijam.
4.1.2. 200 (divi simti) mazās balvas – L’Oreal produktu komplekti. Komplektā ietilpst sekojoši produkti:
4.1.2.1. L'oreal Paris Evc Million Lashes skropstu tuša, melna;
4.1.2.2. L'oreal Elvital šampūns Dream Length 250ml;
4.1.2.3. L'oreal Elvital matu krēms Dream Length 200ml;
4.1.2.4. L'oreal Elvital matu maska Dream Length 300ml;
4.1.2.5. Garnier Fructis Hair Food Aloe matu maska 390ml;
4.1.2.6. Maybelline SS Matte Ink šķidrā lūpu krāsa, #15 Lover.

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi PALDIES kartes īpašnieki, kuri piekrituši piedalīties loterijās, saskaņā ar MAXIMA PALDIES lojalitātes programmas Privātuma politikas noteikumiem.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1. punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas jebkuri 2 (divi) pielikumā Nr.1 norādītie L’Oreal zīmola PRODUKTI un pirkuma laikā jāreģistrējas ar savu PALDIES karti (jāaktivizē caur kases termināli / jāievada kartes numurs). Katrs minētajiem kritērijiem atbilstošais pirkums bez maksas automātiski tiek reģistrēts dalībai LOTERIJĀ. Tāds KLIENTA pirkums, kura ietvaros iegādāti PRODUKTI skaitā, kas vairākkārtīgi pārsniedz iepriekš minēto kritēriju dalībai LOTERIJĀ, tiek reģistrēts kā viens dalībai LOTERIJĀ atbilstošs pirkums (nevis vairāki).
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Ja PALDIES karte LOTERIJAS laikā tiek nozaudēta vai bojāta, tad PALDIES kartes īpašniekam jāpiesakās jaunai PALDIES kartei, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e-pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.6. Ja KLIENTS nevēlas piedalīties LOTERIJĀ, viņam ir iespēja atteikties no dalības, zvanot uz tālruņa numuru 80002020 vai rakstot uz e-pasta adresi paldies@maxima.lv.
5.7. Kā apstiprinājums KLIENTA reģistrācijai dalībai LOTERIJĀ kopā ar pirkuma čeku KLIENTAM tiek izsniegts no kases printera izdrukāts kupons. Kuponā tiek norādīts par KLIENTA reģistrāciju dalībai LOTERIJĀ.
5.8. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē.

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1. punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 201/5 000.

7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2. punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
7.2. Lai kļūtu par KLIENTU, jāiegādājas PALDIES karte, kuras cena ir EUR 0,99 (nulle euro, deviņdesmit deviņi euro centi). MAXIMA Paldies programmas noteikumi pieejami MAXIMA veikalos un www.maxima.lv/paldies.

8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa izlozējot laimestu ieguvējus ar SIA “SOMESE Baltic” izstrādātās loteriju programmatūras “Lozeris” palīdzību.
8.2. SIA “SOMESE Baltic” veic izlozi starp MAXIMA sagatavotiem un SIA “SOMESE Baltic” nodotiem datu bāzes ierakstiem, kas sastāv no to PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, kuri reģistrēti LOTERIJAI pēc atbilstošo PRODUKTU iegādes. Pēc izlozes SIA “SOMESE Baltic” informē MAXIMA par izlozētajiem PALDIES karšu īpašnieku kontu identifikācijas numuriem, un MAXIMA veic laimestu ieguvēju identificēšanu un informēšanu par laimestu.
8.3. Izlozē tiks noteikts 1 (viens) galvenās balvas ieguvējs un 1 (viens) rezervists, kā arī 200 (divi simti) mazo balvu ieguvēji un 50 (rezervisti), kuri var kļūt par laimesta ieguvēju tad, ja kāda iemesla dēļ (12.1.punktā minētajos gadījumos utml.) izlozētie laimestu ieguvēji nav tiesīgi saņemt laimestu.
8.4. Izloze tiek nodrošināta SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 3. stāvā, 4. kabinetā uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

9. LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1. Pilns saraksts ar LOTERIJAS laimestu ieguvēju vārdiem, uzvārdiem un PALDIES karšu daļējiem numuriem tiks publicēts Internet mājas lapā www.maxima.lv.

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas ORGANIZĒTĀJA biroja telpās Rīgā, Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1050 līdz NOTEIKUMU 3.6. punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot PALDIES karti un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība).
10.2. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu ORGANIZĒTĀJA birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi, nosūtot e-pastu uz adresi info@somese.lv ar sekojošu saturu:
10.2.1. Norādot laimētāja vārdu un uzvārdu un brīvā formā izsakot vēlmi loterijas “L’Oreal Maxima skaistuma dienas” laimēto balvu saņemt pa pastu;
10.2.2. Norādot balvas piegādes adresi, kurā laimētājs personīgi būs pieejams darba dienās laikā no 9:00 līdz 18:00;
10.2.3. Pievienojot PALDIES kartes attēlu ar skaidri salasāmu kartes numuru.
10.3. Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.4. Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, nosūtot īsziņu uz to laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numuru, kurš būs norādīts PALDIES karšu datu bāzē izlozes veikšanas brīdī.
10.5. Ja PALDIES karšu datu bāzē laimesta ieguvēja mobilā telefona pieslēguma numurs nav norādīts vai ir norādīts nekorekti, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot LOTERIJAS laimestu ieguvēju sarakstu www.maxima.lv.
10.6. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Rīgā, Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1050, Latvija vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi info@somese.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā
atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2. sekām, kas radušās dēļ nepareizas PALDIES kartes izmantošanas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.

12. CITI NOTEIKUMI:
12.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “LOreal Baltic”, SIA “SOMESE Baltic” un MAXIMA Latvija SIA darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas - pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona (t.sk saskaņā ar 8.4. punktu izlozētais rezervists), kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.
12.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.

Preču loterijas “L’Oreal Maxima skaistuma dienas” noteikumiem
                                                                                               
PRODUKTU saraksts:
Nr.p.k. EAN Produkta nosaukums
1 5021044067007 FRUCTIS STYLE MATU LAKA ULTRA STRONG 250ML
2 3600522166955 ME PĒC SKŪŠANĀS LOSJONS FULL ENERGY
3 3600540785961 FRUCTIS STYLE MATU LAKA EXTREME HOLD 250ML
4 3600540565679 FRUCTIS STYLE MATU LAKA VOLUME 250ML
5 3600540711236 FR STYLE MATU ŽELEJA ENDURANCE 200ML
6 3600521993026 DE NUTRI GOLD ACU KRĒMS
7 3600541255494 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 101
8 3600522638087 EL ŠAMPŪNS ARGININE RESIST LIGHT 250ML
9 3600522271918 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #Very Platinum 6L
10 3600531129842 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 418 PEACH POPP
11 3600541933583 COLOR NATURALS NUDES MATU KRĀSA # 5N
12 3600541928824 COLOR NATURALS NUDES MATU KRĀSA # 6N
13 3600541933606 COLOR NATURALS NUDES MATU KRĀSA # 8N
14 3600541933613 COLOR NATURALS NUDES MATU KRĀSA # 9N
15 3600523373062 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #388
16 3600531340742 MAYB ROCK NUDES ACU ĒNU PALETE
17 8992304056987 MAYB FIT ME MP MATĒJOŠS PŪDERIS #110 Fair Ivory
18 8992304056970 MAYB FIT ME MP MATĒJOŠS PŪDERIS #115 Ivory
19 8992304057021 MAYB FIT ME MP MATĒJOŠS PŪDERIS #120 Classic Ivory
20 8992304056994 MAYB FIT ME MP MATĒJOŠS PŪDERIS #130 Buff Beige
21 8992304057014 MAYB FIT ME MP MATĒJOŠS PŪDERIS #220 Natural Beige
22 8992304057038 MAYB FIT ME MP MATĒJOŠS PŪDERIS #230 Natural Buff
23 3600531378653 MAYB MASTER BLUSH VAIGU SĀRTUMA PALETE #10
24 3600523506125 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #543 Golden Henna
25 3600542105361 SN BAROJOŠS SEJAS BALZĀMS AR ZIEDU MEDU
26 3600523373086 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #488
27 3600523506026 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #354 Mahogany Henna
28 3600523438051 ME DEO ROLL-ON INVINCIBLE SPORT 96H 50ML
29 3600523434688 ME DEO SPRAY INVINCIBLE SPORT 96H 150ML
30 5011408065060 EXCELLENCE BALINOŠA MATU KRĀSA #03 Ultra light Ash Blonde
31 3600531309220 MAYB BABY LIPS LŪPU SPĪDUMS 05 A WINK OF PINK
32 3600531309244 MAYB BABY LIPS LŪPU SPĪDUMS 15 Pink-a-boo
33 3600531309251 MAYB BABY LIPS LŪPU SPĪDUMS 20 Taupe
34 3600531309268 MAYB BABY LIPS LŪPU SPĪDUMS 25 Life s
35 3600531309282 MAYB BABY LIPS LŪPU SPĪDUMS 35 FAB and
36 3600531393854 MAYB CS VIVID HOT LACQUER LŪPU SPĪDUMS #62 Charmee
37 3600531038250 MAYB COLOR TATTOO 24H acu ēnas #91 Creme de Rose
38 3600541214804 FR EĻĻA OIL REPAIR 3  150ML
39 3600522353584 EL MASKA TOTAL REPAIR EXTREME  300ml
40 3600530777594 MAYB COLOR TATTOO 24H acu ēnas #35 On and on bronze
41 3600530777600 MAYB COLOR TATTOO 24H acu ēnas #40 Permanent Taupe
42 3600530777617 MAYB COLOR TATTOO 24H acu ēnas #45 Infinite white
43 3600531082710 MAYB COLOR TATTOO 24H acu ēnas #98 Creamy Beige
44 3600531393878 MAYB CS VIVID HOT LACQUER LŪPU SPĪDUMS #64 Unreal
45 3600530421770 MAYB VOLUM EXPRESS SKROPSTU TUŠA CURVED
46 3600530901883 MAYB BABY LIPS LŪPU BALZAMS HYDRATE
47 3600530901937 MAYB BABY LIPS LŪPU BALZAMS PEACH KISS
48 3600530901913 MAYB BABY LIPS LŪPU BALZAMS CHERRY ME   
49 3600531393700 MAYB CS VIVID HOT LACQUER LŪPU SPĪDUMS #68 Sassy
50 3600531393724 MAYB CS VIVID HOT LACQUER LŪPU SPĪDUMS #70 So Hot
51 3600531393762 MAYB CS VIVID HOT LACQUER LŪPU SPĪDUMS #74 Retro
52 3600531393786 MAYB CS VIVID HOT LACQUER LŪPU SPĪDUMS #76 Obsess
53 3600531393809 MAYB CS VIVID HOT LACQUER LŪPU SPĪDUMS #78 Royal
54 3600531393847 MAYB CS VIVID HOT LACQUER LŪPU SPĪDUMS #82 Slay I
55 3600530854363 MYB SUPER STAY PHOTOFIX PŪDERIS 010 Ivory
56 3600530854387 MYB SUPER STAY PHOTOFIX PŪDERIS 021 Nude
57 3600530854394 MYB SUPER STAY PHOTOFIX PŪDERIS 030 Sand
58 3600530854400 MYB SUPER STAY PHOTOFIX PŪDERIS 040 Fawn
59 3600530905508 MAYB COLORSHOW ACU ZĪMULIS 210 Turquoise F
60 3600530905515 MAYB COLORSHOW ACU ZĪMULIS 300 Edgy Emeral
61 3600530905461 MAYB COLORSHOW ACU ZĪMULIS100 Ultra Black
62 3600530905522 MAYB COLORSHOW ACU ZĪMULIS 320 Vibrant
63 3600530905485 MAYB COLORSHOW ACU ZĪMULIS 120 Sparkle Grey
64 3600530905553 MAYB COLORSHOW ACU ZĪMULIS 410 Chocolate Chip
65 3600541593558 OLIA MATU KRĀSA 6.15 Frozen Light
66 3600523457847 EL ŠAMPŪNS PRETBLAUGZNU EXTRAORDINARY CLAY 250ML
67 3600523234394 EXCELLENCE BALINOŠĀ MATU KRĀSA #04
68 3600540304414 AS VIEGLI PAŠTONĒJOŠAS SALVETES SEJAI
69 3600531411138 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #30 Romantic
70 3600531411145 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #35 Creator
71 3600531469443 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #90 Huntress
72 3600523610105 EL MASKA EXTRAORDINARY OIL COCO 300ML
73 3600541595248 GARNIER MICELĀRAIS ŪDENS KOMBINĒTAI ĀDAI 400ML
74 3600542088619 GARNIER MICELĀRAIS ŪDENS BLUE 400ML
75 3600541704480 AS UV SPORT MINI AIZSARGĀJOŠS PIENIŅŠ SPF30 50ML
76 3600540873101 AS GOLDEN PROTECT SAUĻOŠANĀS EĻĻA SPF20 150ML
77 3600540304513 AS AIZSARGĀJOŠS PIENIŅŠ SPF20 200ML
78 3600540305305 AS MITRINOŠS PIENIŅŠ PĒC SAUĻOŠANĀS  200ML
79 3600540304520 AS AIZSARGĀJOŠS PIENIŅŠ SPF30 200ML
80 3600541272330 AS KRĒMS PĒC SAUĻOŠANĀS JUTĪGAI ĀDAI 200ML
81 3600541276451 AS AIZSARGĀJOŠS SEJAS KRĒMS JUTĪGAI ĀDAI SPF50+ 50ML
82 3600541309593 AS IZSMIDZINĀMS SAUĻOŠANĀS AIZSARGLĪDZEKLIS BĒRNIEM JUT.ĀDAI SPF50+
83 3600540873095 AS GOLDEN PROTECT SAUĻOŠANĀS EĻĻA SPF15 150ML
84 3600542232388 GARN SN APRIKOŽU SKRUBIS SEJAI
85 3600542232029 GARN SN HYALURONIC ALOE JELLY MITRINOŠS GĒLS SEJAI
86 3600542205924 AS PAŠTONĒJOŠA EĻĻA 150ML
87 3600542173070 COLOR NATURALS ULTRA NATURAL BLOND MATU KRĀSA # 1000
88 3600542173094 COLOR NATURALS ULTRA IRIDESCENT BLOND MATU KRĀSA # 1002
89 3600542221108 FRUCTIS HAIR FOOD ALOE MASKA 390ML
90 3600523699131 EL ŠAMPŪNS COLOR VIVE PURPLE 200ML
91 3600523728299 EL REVIVER INTENSĪVS BALZĀMS EXTRAORDINARY OIL 180 ml
92 3600523728787 EL REVIVER INTENSĪVS BALZĀMS COLOR VIVE 180 ml
93 3600523728282 EL REVIVER INTENSĪVS BALZĀMS TOTAL REPAIR 5 180 ml
94 3600542225373 FR MATU KRĒMS GOOD BYE DAMAGE 10IN1 400ML
95 3600530521821 MAYB.DMM SATIN FLUID TONĀLAIS KRĒMS 021
96 3600531401894 MYB SUPER STAY PHOTOFIX 24H TONĀLAIS KRĒMS 021 Nude Beige
97 3600531469498 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #65 Seductress
98 3600010023685 EXCELLENCE MATU KRĀSA #3 
99 5703147063192 EXCELLENCE MATU KRĀSA #10  
100 3600010022510 EXCELLENCE MATU KRĀSA #4.54 
101 3600523320295 EXCELLENCE MATU KRĀSA #6
102 3600010023678 EXCELLENCE MATU KRĀSA #7.43
103 3600521929339 EXCELLENCE MATU KRĀSA # 2
104 3600523320288 EXCELLENCE MATU KRĀSA # 1
105 3600523320301 EXCELLENCE MATU KRĀSA # 5.3
106 3600010022633 EXCELLENCE MATU KRĀSA # 10.21
107 3600531363857 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA MATTE NUDES 986 MELTED CHOCOLATE
108 3600531363864 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA MATTE NUDES 987 SMOKY ROSE
109 3600541215993 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 1
110 3600541216143 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 5
111 3600541216242 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 7
112 3600541216341 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 9
113 3600541216396 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 2,1
114 3600541216440 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 7,1
115 3600541216792 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 5.52
116 3600541216846 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 3,6
117 3600541216891 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 110
118 30074576 MAYB VOLUM EXPRESS COLOSSAL SKROPSTU TUŠA MELNA
119 3600541217195 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 5.15
120 3600541217348 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 5 1/2
121 3600541217393 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # +1
122 3600541217591 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 4.15 FROSTY DARK
123 3600541216198 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 6
124 3600541136717 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 1,0
125 3600541136731 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 3,0
126 3600541136755 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 4,0
127 3600541136762 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 4,15
128 3600541136779 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 4,60
129 3600541136786 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 5,0
130 3600541136809 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 6,0
131 3600541136854 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 8,0
132 3600541136861 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 9,13
133 3600541136878 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 110
134 3600541136892 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 111
135 3600541136748 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 3,16
136 3600541136847 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 7,0
137 3600541264588 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 7.40+ COPPER PASSION   
138 3600541298392 OLIA MATU KRĀSA 3.16 Deep Vio                    
139 3600541298453 OLIA MATU KRĀSA 5.3 Golden Br                     
140 3600541298491 OLIA MATU KRĀSA 6.60 Intense                       
141 3600541298514 OLIA MATU KRĀSA 7.13 Beig Dar                      
142 3600541298538 OLIA MATU KRĀSA 8.31 Golden A                    
143 3600541298569 OLIA MATU KRĀSA 10.1 Ashy Ver
144 3600541340046 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 10,21
145 3600541525030 OLIA MATU KRĀSA 6.46 Intense Red
146 3600541525115 OLIA MATU KRĀSA 7.40 Intense Copper
147 3600541561304 OLIA MATU KRĀSA 10.21 Pearl
148 3600541678699 COLOR NATURALS MATU KRĀSA 3.23
149 3600541799851 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA DIAMOND BROWN 6.12
150 3600541611672 OLIA MATU KRĀSA 5.60 Deep Carmin
151 3600541611689 OLIA MATU KRĀSA 6.66 Vivid Carmin
152 3600541905078 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 10
153 3600541905085 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 7.40
154 3600541912236 OLIA SUPER BLONDS MATU KRĀSA #110 Natural blonde
155 3600541912601 OLIA SUPER BLONDS MATU KRĀSA #112 Beige Blonde
156 3600541913974 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA S10
157 3600541914049 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA S9
158 3600523373109 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #518
159 3600523281398 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #680
160 3600523422029 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #4.26 Midnight Plum
161 3600523422012 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #5.26 Soft Bordeaux
162 3600541975279 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 7.40
163 3600530733859 MAYB INSTANT AGE REWIND KOREKTORS #2 Nude
164 3600531230906 MAYB LASH SENSATIONAL INTENSE BLACK SKROPSTU TUŠA MELNA
165 3600523577644 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA ROSE GOLD #7.23 Dark Rose Gold
166 3600523577651 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA ROSE GOLD #8.23 Medium Rose Gold
167 3600523577668 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA ROSE GOLD #9.23 Light Rose Gold
168 30143401 MAYB COLOSSAL BIG SHOT BOLDER BLACK SKROPSTU TUŠA, MELNA
169 3600531509132 MAYB LASTING DRAMA 24H CARBON MATTE automātiskais acu zīmulis #800 Carbon Black
170 3600531512118 MAYB LASH SENSATIONAL SKROPSTU TUŠA, BROWN ROSE
171 3600542218665 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA 5.21 Dark Ameth
172 3600542218672 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA DIAMOND BROWN 7.20 Light Ameth
173 3600531143459 MAYB LASH SENSATIONAL SKROPSTU TUŠA MELNA
174 3600531143657 MAYB LASH SENSATIONAL SKROPSTU TUŠA, MELNA ŪDENSNOTUR.
175 3600531293178 MAYB BLUSHED NUDES ACU ĒNU PALETE
176 3600531320065 MAYB LASH SENSATIONAL LUSCIOUS SKROPSTU TUŠA MELNA
177 3600540353115 GARNIER INTENSE CARE, ROKU KRĒMS Ļ.SAUS.ĀD,
178 3600522098447 DE NUTRI GOLD BAROJOŠS DIENAS KRĒMS
179 3600522214892 EL EXTRAORDINARY EĻĻA KRĀSOTIEM MATIEM 100ML
180 3600541253629 GARNIER DEO SPRAY INVISIBLE BWC SIEV. 150ML
181 3600541254701 GARNIER DEO SPRAY SPORT 96H VĪR. 150ML
182 3600541294493 FR SERUMS GOOD BYE DAMAGE  50ML
183 3600541298477 OLIA MATU KRĀSA 6.0 Light Bro                        
184 3600541298552 OLIA MATU KRĀSA 9.3 Gold.Ligh                      
185 3600523436101 DE REVITALIFT LASER ACU KRĒMS 15ml
186 3600541210233 GARNIER BODY INTENSIVE 7 DAYS ĶERMEŅA EĻĻA 150ml
187 3600522449072 EL ŠAMPŪNS EXTRAORDINARY OIL 250ML
188 3600522450948 EL BALZĀMS EXTRAORDINARY OIL 200 ml
189 3600522632191 DE NUTRI GOLD EXTRAORDINARY KRĒMS 50ml
190 3600522632436 DE AGE SPECIALIST 55+ NAKTS KRĒMS
191 3600522550204 DE AGE SPECIALIST 55+ DIENAS KRĒMS
192 3600522550051 DE AGE SPECIALIST 35+ DIENAS KRĒMS
193 3600523626458 EL EXTRAORDINARY EĻĻA VISIEM MATIEM 50ML
194 3600523193035 MAGIC RETOUCH IZSMIDZ.LĪDZ. MATU SAKŅU TONĒŠANAI, #1 Melns 75ml
195 3600523193042 MAGIC RETOUCH IZSMIDZ.LĪDZ. MATU SAKŅU TONĒŠANAI, #2 Tumši brūns 75ml
196 3600523193059 MAGIC RETOUCH IZSMIDZ.LĪDZ. MATU SAKŅU TONĒŠANAI, #3 Brūns 75ml
197 3600523193066 MAGIC RETOUCH IZSMIDZ.LĪDZ. MATU SAKŅU TONĒŠANAI,  #4 Tumši Blonds 75ml
198 3600541744493 GARNIER MICELĀRAIS ŪDENS EĻĻĀ 400ML
199 3600523305957 DE PURE CLAY DETOX SEJAS MASKA 50ML
200 3600523216598 DE NUTRI GOLD GLOW DIENAS KRĒMS 50ml
201 3600523457991 RARE FLOWERS ATTĪROŠAS SALVETES SAUSAI UN JUTĪGAI ĀDAI
202 3600523408948 DE AGE SPECIALIST 65+ DIENAS KRĒMS
203 3600523408979 DE AGE SPECIALIST 65+ NAKTS KRĒMS
204 3600542060110 FR ŠAMPŪNS COLOR RESIST 250ML
205 3600542060356 FR ŠAMPŪNS OIL REPAIR 3 250ML
206 3600542060271 FR ŠAMPŪNS GROW STRONG 250ML
207 3600542060394 FR ŠAMPŪNS NORMĀLIEM MATIEM 2IN1 250ML
208 3600541311725 FR MASKA GOOD BYE DAMAGE 300ML
209 3600523337705 MAGIC RETOUCH IZSMIDZ.LĪDZ. MATU SAKŅU TONĒŠANAI, #7 Vēsi brūns 75ml
210 3600542083683 OLIA MATU KRĀSA 7G Dark Greige
211 3600542083690 OLIA MATU KRĀSA 9G Light Greige
212 3600523516919 DE PURE CLAY ANTI-BLEMISH SEJAS MASKA 50ML
213 3600542096904 BOTANIC THERAPY GREEN TEA & EUCALYPTUS ŠAMPŪNS 250ML
214 3600542096706 BOTANIC THERAPY ARGAN CRANBERRY ŠAMPŪNS 250ML
215 3600542095105 BOTANIC THERAPY HONEY PROPOLIS ŠAMPŪNS 250ML
216 3600542096782 BOTANIC THERAPY ARGAN CAMELIA ŠAMPŪNS 250ML
217 3600542096027 BOTANIC THERAPY OLIVE MYTHIQUE ŠAMPŪNS 250ML
218 3600542096980 BOTANIC THERAPY GREEN TEA & EUCALYPTUS ŠAMPŪNS 400ML
219 3600542096744 BOTANIC THERAPY ARGAN CRANBERRY ŠAMPŪNS 400ML
220 3600542095143 BOTANIC THERAPY HONEY PROPOLIS ŠAMPŪNS 400ML
221 3600542096829 BOTANIC THERAPY ARGAN CAMELIA ŠAMPŪNS 400ML
222 3600542095709 BOTANIC THERAPY OLIVE MYTHIQUE ŠAMPŪNS 400ML
223 3600542095303 BOTANIC THERAPY RICIN ALMOND ŠAMPŪNS 400ML
224 3600541526747 BOTANIC THERAPY HONEY PROPOLIS MATU MASKA 300ML
225 3600541696587 BOTANIC THERAPY OLIVE MYTHIQUE MATU MASKA 300ML
226 3600542086486 BOTANIC THERAPY RICIN ALMOND MATU MASKA 300ML
227 3600542114288 BOTANIC THERAPY HONEY PROPOLIS KRĒMS 200ML
228 3600542114363 BOTANIC THERAPY RICIN ALMOND KRĒMS 200ML
229 3600542114929 BOTANIC THERAPY ARGAN CAMELIA MATU EĻĻA 150ML
230 3600523541324 DE SMOOTH SUGAR BAROJOŠS CUKURA SKRUBIS
231 3600523541935 DE SMOOTH SUGAR ATTĪROŠS CUKURA SKRUBIS
232 3600523541928 DE SMOOTH SUGAR CUKURA SKRUBIS ĀDAS MIRDZUMAM
233 3600542134750 FR ŠAMPŪNS ALOE HYDRA BOMB 250ML
234 3600542137089 FRUCTIS HAIR FOOD MACADAMIA MASKA 390ML
235 3600542135993 FRUCTIS HAIR FOOD BANANA MASKA 390ML
236 3600542136877 FRUCTIS HAIR FOOD GOJI MASKA 390ML
237 3600542137492 FRUCTIS HAIR FOOD PAPAYE MASKA 390ML
238 3600542138277 OLIA MATU KRĀSA 9.2 Rose Gold
239 3600542138284 OLIA MATU KRĀSA 7.22 Deep Rose
240 3600542138260 OLIA MATU KRĀSA 4.26 Rose Viole
241 3600542110785 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA VIVIDS 6.10
242 3600542110761 GARNIER COLOR SENSATION MATU KRĀSA VIVIDS 10.22
243 3600542194976 BOTANIC THERAPY COCONUT MILK BALZĀMS 200ML
244 3600542194969 BOTANIC THERAPY COCONUT MILK ŠAMPŪNS 400ML
245 3600542194082 BOTANIC THERAPY COCONUT MILK MATU MASKA 300ML
246 30154636 MAYB LASH SENSATION ACU LAINERIS, MELNS
247 3600520986609 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #834 Blond Ambre
248 30098756 MAYB COLOSSAL SMOKY SKROPSTU TUŠA DANGEROUS SMOKY
249 3600531084783 MAYB COLOSSAL KAJAL ACU LAINERIS MELNS
250 30155206 MAYB TOTAL TEMPTATION SKROPSTU TUŠA, MELNA
251 30167681 MAYB TOTAL TEMPTATION SKROPSTU TUŠA ŪDENSNOTURĪGA, MELNA
252 3600521708569 EL MASKA COLOR-VIVE  300 ML
253 3600540569394 AS VIEGLI PAŠTONĒJOŠS AEROSOLS ĶERMENIM MEDIUM 150ML
254 3600522056096 EL ŠAMPŪNS TOTAL REPAIR 5  250ML
255 3600522021483 ME VITALIFT 5 DIENAS KRĒMS
256 3600541991170 FR MASKA OIL REPAIR 3                 300ML
257 3600541298545 OLIA MATU KRĀSA 9.0 Light Blond                        
258 3600541591608 FR EĻĻA GOOD BYE DAMAGE       150ML
259 3600522451976 EL MASKA EXTRAORDINARY OIL 300 ml
260 3600523163601 EL DIVFĀŽU KONDICIONIERIS ARGININE 200ML
261 3600523163618 EL DIVFĀŽU KONDICIONIERIS TOTAL REPAIR 5 200ML
262 3600541698512 FR MASKA GROW STRONG 300ML
263 3600523231164 EL DIVFĀŽU KONDICIONIERIS EXTRAORDINARY OIL 200ML
264 3600523186945 EL DIVFĀŽU KONDICIONIERIS COLOR-VIVE 200MLT
265 3600523216147 EL MASKA EXTRAORDINARY CLAY 150ML
266 3600523216758 EL SAUSAIS ŠAMPŪNS EXTRAORDINARY CLAY 150MLT
267 3600542060639 FR BALZĀMS OIL REPAIR 3 200ML
268 3600542044165 FR ŠAMPŪNS OIL REPAIR 3  BUTTER 250ML
269 3600542060233 FR ŠAMPŪNS THICK&GORGEOUS 250MLT
270 3600542043441 FR BALZĀMS OIL REPAIR 3 BUTTER 200ML
271 3600542060592 FR BALZĀMS GROW STRONG 200ML
272 3600542060554 FR BALZĀMS THICK&GORGEOUS 200ML
273 3600542060318 FR ŠAMPŪNS PRETBLAUGZNU GROW STRONG 250ML
274 3600542060431 FR ŠAMPŪNS NORMĀLIEM MATIEM 2IN1 400ML
275 3600542060196 FR ŠAMPŪNS GOOD BYE DAMAGE 400ML
276 3600542060073 FR ŠAMPŪNS COLOR RESIST 400ML
277 3600542060714 FR ŠAMPŪNS GROW STRONG 400ML
278 3600523304134 EL ŠAMPŪNS EXTRAORDINARY OIL 400 ml
279 3600523524723 EL BALZĀMS EXTRAORDINARY OIL 400 ml
280 3600523610143 EL MASKA TOTAL REPAIR 5 300ML
281 3600523581177 ELVITAL ŠAMPŪNS EXTRAORDINARY OIL LOW SHAMPOO 400ML
282 3600523581184 ELVITAL ŠAMPŪNS COLOR-VIVE LOW SHAMPOO 400ML
283 3600523581191 ELVITAL ŠAMPŪNS TOTAL REPAIR 5 LOW SHAMPOO 400ML
284 3600542134859 FR BALZAMS ALOE HYDRA BOMB 200ML
285 3600542117630 FR MATU KRĒMS ALOE HYDRA BOMB 400ML
286 3600523629657 EL ŠAMPŪNS EXTRAORDINARY OIL COCO 250ML
287 3600523628988 EL BALZĀMS EXTRAORDINARY OIL COCO 200ML
288 3600542045513 SN MITRINOŠS SEJAS KRĒMS AR ZAĻĀS TĒJAS EKSTRAKTU
289 3600542168687 SN PURE ACTIVE CHARCOAL PEEL-OFF ATTĪROŠA SEJAS MASKA
290 5021044013332 MAYB VOLUM EXPRESS SKROPSTU TUŠA MELNA
291 30143265 MAYB COLOSSAL BIG SHOT SKROPSTU TUŠA, MELNA
292 30108387 MAYB COLOSSAL GO EXTREME SKROPSTU TUŠA MELNA
293 30114319 MAYB COLOSSAL GO EXTREME SKROPSTU TUŠA INTENSĪVI MELNA
294 3600542066501 SN DETIRING SEJAS MASKA Lavender
295 3600542154840 GARNIER MASKA-SALVETE ACĪM AR APELSĪNU SULU
296 3600542032568 SN KAOLIN ATTĪROŠA SEJAS MASKA , KOMB. UN TAUKAINAI ĀDAI
297 3600541946705 SN FRESHNESS SEJAS MASKA Green Tea
298 3600541946712 SN COMFORT SEJAS MASKA Camomile
299 3600542097239 SN SEJAS MASKA AR MELNĀS TĒJAS LAPĀM
300 3600542097253 SN SEJAS MASKA AR OGLI UN AĻĢĒM
301 3600542154833 GARNIER MASKA-SALVETE ACĪM AR KOKOSRIEKSTU ŪDENI
302 3600522055938 EL ŠAMPŪNS COLOR VIVE UV FILTRU  250ML
303 3600522057253 EL BALZĀMS COLOR VIVE UV-FILTRU 200ML
304 3600522412632 DE ACU KOSMĒTIKAS NOŅĒMĒJS
305 3600522412595 DE WP TUŠAS UN LŪPU KR, NOŅĒMĒJS
306 3600010005766 DE REVITALIFT RENO DIENAS KRĒMS
307 3600010006725 DE REVITALIFT RENO NAKTS KRĒMS
308 3600010018278 SN PURE PORAS ATTĪROŠS TONIKS
309 3600541216044 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 3
310 3600541216099 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 4
311 3600541216297 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 8
312 3600541216495 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 8,1
313 3600541216549 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 9,1
314 3600541216693 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 4,3
315 3600541216990 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 6,34
316 3600541216945 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 111
317 3600541217041 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 113
318 3600540859273 FRUCTIS STYLE MATU PUTAS BIG VOLUME 200ML
319 3600520372822 DE TRIPLE ACTIVE DIENAS KRĒMS, NORMĀLAI 50ML
320 3600520372839 DE TRIPLE ACTIVE DIENAS KRĒMS, SAUSAI 50ML
321 5021044023720 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 590 Burgundy
322 4084200862107 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 455 Flamingo
323 4084200866105 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 160 Glamorous Pink
324 4084200867300 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 585 Indian Red
325 3600530241590 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 260 Violet Silk
326 3600010013877 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #G 5.3 Virginie
327 3600530284474 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 480 Coral Sunrise
328 3600521125540 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #200
329 3600521125564 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #300
330 3600521125588 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #400
331 3600521125595 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #415
332 3600520986487 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #550
333 3600521125670 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #600
334 3600540565402 SN PURE CLEANSER 3/1
335 5021044023324 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 132 Metallic Mauve
336 4084200868307 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 430 Sweet Nectarine
337 3600530251513 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 210 That s Mauvie
338 3600540353474 GARNIER BODY MULTI USAGE KRĒMS ĻOTI SAUSAI ADAI 200ML
339 3600521188965 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #535
340 3600522198963 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #B3.0 Brasilia
341 3600010012801 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #Z2 10.21 Stockholm
342 3600010022497 EXCELLENCE MATU KRĀSA #4 
343 3600010022527 EXCELLENCE MATU KRĀSA #5 
344 3600010022565 EXCELLENCE MATU KRĀSA #7 
345 3600523320264 EXCELLENCE MATU KRĀSA #8 bl cl
346 3600010022596 EXCELLENCE MATU KRĀSA #9 
347 3600010022640 EXCELLENCE MATU KRĀSA #01
348 5703147060986 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #1 Napoli
349 3600540690623 COLOR NATURALS  DECOLORANT MATU BALINĀTĀJS
350 5021044024345 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 535 Passion Red
351 3600530316014 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 563 Precious Ruby
352 3600521365885 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #360
353 3600521366837 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #323
354 3600541217096 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 460
355 3600541217140 COLOR NATURALS MATU KRĀSA # 6.60
356 3600530521944 MAYB.DMM SATIN FLUID TONĀLAIS KRĒMS 004
357 3600530521807 MAYB.DMM SATIN FLUID TONĀLAIS KRĒMS 010
358 3600530521845 MAYB.DMM SATIN FLUID TONĀLAIS KRĒMS 030
359 3600530521869 MAYB.DMM SATIN FLUID TONĀLAIS KRĒMS 040
360 3600530521876 MAYB.DMM SATIN FLUID TONĀLAIS KRĒMS 048
361 3600530521951 MAYB.DMM SATIN FLUID TONĀLAIS KRĒMS 045
362 3600521915318 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #M 9.13 Baikal
363 3600540814869 SN PURE ACTIVE SKRUBIS 150ML
364 3600521602638 ME HYDRA SENSITIVE MITRINOŠS KRĒMS
365 3600521606285 ME HYDRA SENSITIVE SKŪŠANĀS ŽELEJA
366 3600010013846 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #Wbis 8.1 Copenhague
367 3600521609101 ME HYDRA SENSITIVE SKŪŠANĀS PUTAS
368 30079236 MAYB VOLUM EXPRESS COLOSSAL SKROPSTU TUŠA ŪDENSNOTURĪGA
369 30079847 MAYB VOLUM EXPRESS COLOSSAL SKROPSTU TUŠA 100% MELNA
370 3600521651513 EXCELLENCE MATU KRĀSA #6.41 
371 3600530559329 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 132 SWEET
372 3600530559367 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 148 SUMMER
373 3600530559404 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 165 PINK HU
374 3600530559497 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 245 MAGIC
375 3600530559879 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 630 VELET
376 3600530559657 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 422 CORAL TO
377 3600521804254 DE TRIPLE ACTIVE NAKTS KRĒMS 50ML
378 3600521125625 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #515
379 3600521823866 DE TRIPLE ACTIVE ACU KRĒMS
380 3600521831809 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #1013
381 3600521831816 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #1021
382 3600521831823 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #1010
383 3600521831854 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #801
384 3600521384886 EXCELLENCE MATU KRĀSA #7.31 
385 3600540889720 GARNIER DEO SPRAY EXTREME VĪR. 150ML
386 3600540893017 GARNIER DEO ROLL-ON EXTREME VĪR. 50ML
387 3600521395745 L'OREAL FERIA PREFERENCE MATU KRĀSA #P78 Pure Paprika
388 3600521395738 L'OREAL FERIA PREFERENCE MATU KRĀSA #P37 Pure Plum Power
389 3600521394823 L'OREAL FERIA PREFERENCE MATU KRĀSA #7.4  Mango
390 3600541414037 GARNIER DEO ROLL-ON BWC FRESH SIEV. 50ML
391 3600540885098 SN PURE ACTIVE ŽELEJA AR EXFO-BRUSHER BIRSTĪTI
392 3600521988602 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #412
393 3600521988619 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #513
394 3600010013389 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #M1 4.15 Caracas
395 3600521464885 EXCELLENCE MATU KRĀSA #8.1 
396 3600522057130 EL BALZĀMS TOTAL REPAIR 5  200ML
397 3600522105695 EL ŠAMPŪNS ARGININE  250ML
398 3600522105732 EL BALZĀMS ARGININE  200ML
399 3600522057734 EL ŠAMPŪNS COLOR-VIVE  400ML
400 3600522057857 EL ŠAMPŪNS TOTAL REPAIR 5  400ML
401 3600522080909 EL BALZĀMS COLOR-VIVE  400ML
402 3600010014898 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #A3 6.35 Havane
403 3600530559503 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 250
404 3600530559794 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 547
405 3600541182783 SN MASKĒJOŠS, MITRINOŠS KRĒMS - BB KRĒMS_VIDĒJS
406 3600522211747 DE NUTRI GOLD NAKTS KRĒMS
407 3600530746521 MAYB FIT ME TONĀLAIS KRĒMS #120
408 3600530746514 MAYB FIT ME TONĀLAIS KRĒMS #115
409 3600530746538 MAYB FIT ME TONĀLAIS KRĒMS #125
410 3600530746545 MAYB FIT ME TONĀLAIS KRĒMS #130
411 3600530746576 MAYB FIT ME TONĀLAIS KRĒMS #220
412 3600530746583 MAYB FIT ME TONĀLAIS KRĒMS #225
413 3600530746613 MAYB FIT ME TONĀLAIS KRĒMS #250
414 3600522151548 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #100
415 3600541182745 SN MASKĒJOŠS, MITRINOŠS KRĒMS -BB KRĒMS_GAIŠS
416 3600522166962 ME PĒC SKŪŠANĀS LOSJONS ICE IMPACT
417 3600530746507 MAYB FIT ME TONĀLAIS KRĒMS #110
418 3600530791897 MAYB DREAM SATIN BB KRĒMS GAIŠAI ĀDAI
419 3600530791903 MAYB DREAM SATIN BB KRĒMS VIDĒJI GAIŠAI ĀDAI
420 3600530588039 MAYB EYE STUDIO GĒLA ACU LAINERIS, MELNS
421 3600522215615 EL EXTRAORDINARY EĻĻA VISIEM MATIEM 100ML
422 3600530559862 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 625
423 3600541448162 GARNIER DEO ROLL-ON BWC SIEV. 50 ML
424 3600541254145 GARNIER DEO ROLL-ON MINERAL SPORT 96h VĪR. 50ML
425 30096585 MAYB FIT ME KONSĪLERIS #10 LIGHT
426 30096608 MAYB FIT ME KONSĪLERIS #20 SAND
427 3600530803859 MAYB MASTER SHAPE ZĪMULIS UZACĪM   Dark Black
428 3600530803866 MAYB MASTER SHAPE ZĪMULIS UZACĪM   Soft Brown
429 3600530803873 MAYB MASTER SHAPE ZĪMULIS UZACĪM   Deep Brown
430 3600530730308 MAYB MASTER PRECISE ACU LAINERIS, MELNS
431 3600522348627 EL ŠAMPŪNS TOTAL REPAIR EXTREME 250ML
432 3600522351573 EL BALZAMS TOTAL REPAIR EXTREME  200ml
433 3600522275961 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #Extreme Platinum
434 3600522405085 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #554 Spicy Chocolate
435 3600530878857 MAYB DREAM MATTE BB KRĒMS GAIŠS
436 3600530878864 MAYB DREAM MATTE BB KRĒMS GAIŠS/VIDĒJS
437 3600541332782 GARNIER DEO ROLL-ON MINERAL INVISIBLE  BWC VĪR. 50ML
438 3600541298361 OLIA MATU KRĀSA 1.0 Night Black         
439 3600541298408 OLIA MATU KRĀSA 4.0 Dark Brow                    
440 3600541298415 OLIA MATU KRĀSA 4.15 Iced Cho                     
441 3600541298439 OLIA MATU KRĀSA 5.0 Brown                            
442 3600541298521 OLIA MATU KRĀSA 8.0 Blond                              
443 3600522249153 DE REVITALIFT LASER DIEN.KRĒMS 50ml
444 3600522249757 DE REVITALIFT LASER SERUMS 30ML
445 3600522296751 L'OREAL FERIA PREFERENCE MATU KRĀSA #P12 Blue Black Pearl
446 3600541551282 GARNIER ESSENTIAL ACU KOSMĒTIKAS NOŅĒMĒJS 125ML
447 3600541383227 GARNIER 2 FĀŽU KOSMĒTIKAS NOŅĒMĒJS 125 ML
448 3600541278615 GARNIER DEO NEO FRUITY FLOWER
449 3600522480228 DE REVITALIFT LASER NAKTS.KRĒMS.50ml
450 3600541931640 BB PURE ACTIVE T50 GBI light
451 3600541931657 BB PURE ACTIVE T50 GBI medium
452 3600541350694 GARNIER SN ANTI-AGEING 35+ dienas krēms 50ml
453 3600541351257 GARNIER SN ANTI-AGEING 45+ dienas krēms 50ml
454 3600541351264 GARNIER SN ANTI-AGEING 45+ nakts krēms 50ml
455 3600541351974 GARNIER SN ANTI-AGEING 55+ dienas krēms 50ml
456 3600541351981 GARNIER SN ANTI-AGEING 55+ nakts krēms 50ml
457 3600522768586 EL ŠAMPŪNS ARGININE  400ML
458 3600522768180 EL ŠAMPŪNS TOTAL REPAIR EXTREME 400ML
459 3600541474420 GARNIER DEO ROLL-ON PROTECTION6 SIEV. 50ML
460 3600541474475 GARNIER DEO ROLL-ON PROTECTION6 COTTON SIEV. 50ML
461 3600541466289 GARNIER DEO SPRAY PROTECTION6 COTTON SIEV. 150ML
462 3600541488083 GARNIER DEO ROLL-ON PROTECTION 6 VĪR. 50ML
463 3600541480612 GARNIER DEO SPRAY PROTECTION 6 VĪR. 150ML
464 3600541382619 GARNIER MICELĀRAIS ŪDENS 400ML
465 3600540801548 GARNIER DEO SPRAY ACTION CONTROL SIEV. 150ML
466 3600540801944 GARNIER DEO ROLL-ON ACTION CONTROL SIEV. 50ML
467 3600541202054 SN MASKĒJOŠS, MITRINOŠS KRĒMS -BB KRĒMS, BEZ EĻĻAS, GAIŠS
468 3600522457572 DE NUTRI GOLD EXTRAORD SEJAS EĻĻA 30ml
469 3600530901920 MAYB BABY LIPS LŪPU BALZAMS PINK PUNCH 
470 3600522769163 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #5.21 L'etoile
471 3600522769392 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #3.12 St Honore
472 3600523018239 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #11.11 UltraLight
473 3600530559923 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 715 Choco Crea
474 3600530910946 MAYB UZACU TUŠA BROW DRAMA MEDIUM BROWN   
475 3600530910960 MAYB UZACU TUŠA BROW DRAMA DARK BROW
476 3600541595255 SN PURE ACTIVE MICELĀRAIS ŪDENS PROBLEM ĀDAI
477 3600522892335 DE REVITALIFT FILLER [HA] DIEN.KRĒMS
478 3600522892342 DE REVITALIFT FILLER [HA] SERUMS.
479 3600531199081 MAYB THE NUDES ACU ĒNU PALETE 01
480 3600523029464 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #6.35
481 3600522098539 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #P7.6 Pure Spice
482 3600522550129 DE AGE SPECIALIST 45+ DIENAS KRĒMS
483 3600522550167 DE AGE SPECIALIST 45+ NAKTS KRĒMS
484 3600522632566 DE AGE SPECIALIST 55+ ACU KRĒMS
485 3600521908532 L'OREAL PREFERENCE MATU KRĀSA #4.01 Paris
486 3600523029471 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #5.32
487 3600531224493 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA MATTES 965 Siren in
488 3600531224486 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA MATTES 960 Red Suns
489 3600531224516 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA MATTES 975 Divine W
490 3600523042067 DE REVITALIFT LASER DIENAS KRĒMS 15ml
491 3600541896932 GARNIER NEO DRY MIST SPRAY FLORAL TOUCH
492 3600541896949 GARNIER NEO DRY MIST SPRAY FRESH BLOSSOM
493 3600523044375 DE NUTRI GOLD EXTRAORDINARY NAKTS MASKA 50ml
494 3600523118601 ME HYDRA ENERGETIC BASIC CARE SEJAS KRĒMS 50ML
495 30118874 MAYB MASTER INK MATTE ACU LAINERIS #10 Charcoa
496 3600531087371 MAYB BROW SATIN DUO UZACU ZĪMULIS 01 BLOND
497 3600531087388 MAYB BROW SATIN DUO UZACU ZĪMULIS 02 MEDIUM BROW
498 3600531087401 MAYB BROW SATIN DUO UZACU ZĪMULIS 04 DARK BROWN
499 3600523201501 DE REVITALIFT FILLER [HA] NAKTS KRĒMS
500 3600541740013 GARNIER DEO SPRAY ACTION CONTROL THERMIC SIEV. 150ML
501 3600541752023 GARNIER DEO SPRAY ACTION THERMIC VĪR. 150ML
502 3600541752061 GARNIER DEO ROLL-ON ACTION THERMIC VĪR. 50ML
503 3600523201532 DE REVITALIFT FILLER [HA] ACU KRĒMS
504 3600531288778 MAYB MASTER BROW PRO PALETE komplekts uzacīm, 04 Deep Brown
505 3600541920194 OLIA SUPER BLONDS EXTRA MATU BALINĀTĀJS #B+++
506 3600531319649 MAYB MASTER CONTOUR KONTŪRĒŠANAS ZĪMULIS GAIŠS
507 3600531319670 MAYB MASTER CONTOUR KONTŪRĒŠANAS ZĪMULIS VIDĒJS
508 3600541946699 SN HYDRA BOMB SEJAS MASKA Pomegranate
509 3600531352363 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA LOADED BOLDS 885 Midnight Mer
510 3600531352370 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA LOADED BOLDS 886 Berry Bossy
511 3600541466203 GARNIER DEO SPRAY PROTECTION6 FLORAL SIEV. 150ML
512 3600530559787 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA 540 Hollywood Red
513 3600531349776 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA CREAMY MATTES 932 CLAY CRUSH
514 3600531349752 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA CREAMY MATTES 968 RICH RUBY
515 3600522746300 L'OREAL PREFERENCE BRONDE MATU KRĀSA #Nr.4 Glam Bronde
516 3600522721932 L'OREAL PREFERENCE BRONDE MATU KRĀSA #Nr.3 Glam Bronde
517 3600531324513 MAYB FIT ME MATTE TONĀLAIS KRĒMS #115 Ivory
518 3600531324520 MAYB FIT ME MATTE TONĀLAIS KRĒMS #120 Classic Ivory
519 3600531324551 MAYB FIT ME MATTE TONĀLAIS KRĒMS #220 Natural Beige
520 3600531324568 MAYB FIT ME MATTE TONĀLAIS KRĒMS #230 Natural Buff
521 3600531324544 MAYB FIT ME MATTE TONĀLAIS KRĒMS #130 Buff Beige
522 3600531324483 MAYB FIT ME MATTE TONĀLAIS KRĒMS #105 Natural
523 3600531342265 MAYB FACE STUDIO MASTER STROBING ZĪMULIS #1 Light
524 3600531342272 MAYB FACE STUDIO MASTER STROBING ZĪMULIS #2 Medium
525 3600523596102 ME DEO SPRAY COOL POWER 150ML
526 3600523596133 ME DEO ROLL-ON COOL POWER 50ML
527 3600523596058 ME DEO SPRAY CARBON PROTECTE 150ML
528 3600523596119 ME DEO ROLL-ON CARBON PROTECT 50ML
529 3600523596089 ME DEO SPRAY THERMIC RESIST 150ML
530 3600523596034 ME DEO ROLL-ON THERMIC RESIST 50ML
531 3600523596072 ME DEO SPRAY SHIRT PROTECT 150ML
532 3600523596126 ME DEO ROLL-ON SHIRT PROTECT 50ML
533 3600523329830 DE MICELLAR WATER FRESH MICELĀRAIS ŪDENS KOMB ĀDAI 400ml
534 3600523329847 DE MICELLAR WATER SOFT MICELĀRAIS ŪDENS JUTĪGAI ĀDAI 400ml
535 3600523351350 CASTING CREME GLOSS MATU KRĀSA #910
536 3600523305971 DE PURE CLAY GLOW SEJAS MASKA 50ML
537 3600523305964 DE PURE CLAY PURITY SEJAS MASKA 50ML
538 3600523457830 EL ŠAMPŪNS EXTRAORDINARY CLAY 250ML
539 3600523457854 EL BALZĀMS EXTRAORDINARY CLAY 200ML
540 3600541894358 SN PURE ACTIVE INTENSIVE DZIĻI ATTĪROŠA ŽELEJA AR KOKOGLI
541 3600542017275 GARNIER DEO SPRAY PURE ACTIVE SIEV. 150ML
542 3600542017299 GARNIER DEO ROLL-ON PURE ACTIVE SIEV. 50ML
543 3600523439997 RARE FLOWERS TONIKS SAUSAI UN JUTĪGAI ĀDAI
544 3600523449200 RARE FLOWERS PIENIŅŠ SAUSAI UN JUTĪGAI ĀDAI
545 3600523450510 RARE FLOWERS ATTĪROŠA ŽELEJA SAUSAI UN JUTĪGAI ĀDAI
546 3600520303550 ME HYDRA SENSITIVE  ANTI IRRITATIONS SKŪŠANĀS ŽELEJA
547 3600523341429 ME HYDRA ENERGETIC BOOSTER KRĒMS
548 3600523432714 ME HYDRA SENSITIVE MULTI ACTION BALZĀMS PĒC SKŪŠANĀS
549 3600542010788 GARNIER ATTĪROŠA MICELĀRĀ ŽELEJA JUTĪGAI ĀDAI 200ML
550 3600523448746 DE REVITALIFT LASER DIENAS KRĒMS SPF20 50ml
551 3600523439928 RARE FLOWERS TONIKS NORMĀLAI UN KOMBINĒTAI ĀDAI
552 3600540761248 GARNIER BODY HYDRABLOCK  ĶERM. LOSJONS DEHIDRĒTAI ĀDAI 400ML
553 3600541296787 GARNIER BODY INTENSIVE 7DAYS NOSTIPRINOŠS ĶERM. LOSJONS 400ML
554 3600542060158 FR ŠAMPŪNS GOOD BYE DAMAGE 250ML
555 3600542060479 FR BALZAMS GOOD BYE DAMAGE 200ML
556 3600542060516 FR BALZĀMS COLOR RESIST 200ML
557 3600541969797 FR MASKA OIL REPAIR 3 BUTTER 300ML
558 3600523337699 MAGIC RETOUCH IZSMIDZ.LĪDZ. MATU SAKŅU TONĒŠANAI, #6 Sarkankoka brūns 75ml
559 30142442 MAYB MASTER INK MATTE ACU LAINERIS #012, ŪDENSNOTURĪGS
560 3600523388202 MAGIC RETOUCH IZSMIDZ.LĪDZ. MATU SAKŅU TONĒŠANAI, #9 Gaiši blonds 75ml
561 3600531361389 MAYB CS SHAPING AUTOMĀTISKAIS LŪPU LAINERIS #10 Nude Whisper
562 3600531361426 MAYB CS SHAPING AUTOMĀTISKAIS LŪPU LAINERIS #50 Dusty Rose
563 3600531361464 MAYB CS SHAPING AUTOMĀTISKAIS LŪPU LAINERIS #90 Brick Red
564 3600531361495 MAYB CS SHAPING AUTOMĀTISKAIS LŪPU LAINERIS #110 Rich Wine
565 3600523489176 DE ATTĪROŠS MICELĀRAIS ŪDENS SAUSAI UN JUTĪGAI ĀDAI 200ml
566 3600523460168 DE DIVFĀŽU ATTĪROŠS MICELĀRAIS ŪDENS VISIEM ĀDAS TIPIEM 400ml
567 3600542017282 GARNIER DEO SPRAY PURE ACTIVE VĪR. 150ML
568 3600523431113 DE PURE CLAY GLOW ATTĪROŠAS SEJAS PUTAS 150ml
569 3600542032575 SN VOLCANO PORAS SAMAZINOŠA SEJAS MASKA, ĀDAI AR REDZAMĀM PORĀM
570 3600542045520 SN MITRINOŠS SEJAS KRĒMS AR VĪNOGU EKSTRAKTU
571 3600542045537 SN MITRINOŠS SEJAS KRĒMS AR ZIEDU MEDU
572 3600542045544 SN MITRINOŠS SEJAS KRĒMS AR ROŽŪDENI
573 3600542052733 SN ATSVAIDZINOŠS PIENIŅŠ AR VĪNOGU EKSTRAKTU
574 3600542052931 SN NOMIERINOŠS PIENIŅŠ AR ROŽŪDENI
575 3600542050586 SN ATSVAIDZINOŠS TONIKS AR VĪNOGU EKSTRAKTU
576 3600542050913 SN NOMIERINOŠS TONIKS AR ROŽŪDENI
577 3600531411091 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #5 Loyalist
578 3600531411183 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #10 Dreamer
579 3600531411107 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #15 Lover
580 3600531411114 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #20 Pioneer
581 3600531411152 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #40 Believer
582 3600531411176 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #50 Voyager
583 3600530733842 MAYB INSTANT AGE REWIND KOREKTORS #1 Light
584 3600531401931 MYB SUPER STAY PHOTOFIX 24H TONĀLAIS KRĒMS 003 True Ivory
585 3600531401863 MYB SUPER STAY PHOTOFIX 24H TONĀLAIS KRĒMS 005 Light Beige
586 3600531401870 MYB SUPER STAY PHOTOFIX 24H TONĀLAIS KRĒMS 010 Ivory
587 3600531401993 MYB SUPER STAY PHOTOFIX 24H TONĀLAIS KRĒMS 030 Sand
588 3600531401900 MYB SUPER STAY PHOTOFIX 24H TONĀLAIS KRĒMS 040 Fawn
589 3600531417734 MAYB TATTOO BROW GEL TINT ILGNOTURĪGĀ UZACU KRĀSA 1 Light Brown
590 3600531417758 MAYB TATTOO BROW GEL TINT ILGNOTURĪGĀ UZACU KRĀSA 2 Medium
591 3600531417765 MAYB TATTOO BROW GEL TINT ILGNOTURĪGĀ UZACU KRĀSA 3 Dark Brown
592 3600542084444 SN PURE ACTIVE 3/1 CHARCOAL SKRUBIS SEJAI
593 3600542095389 BOTANIC THERAPY RICIN ALMOND ŠAMPŪNS 250ML
594 3600542096942 BOTANIC THERAPY GREEN TEA & EUCALYPTUS BALZĀMS 200ML
595 3600542096669 BOTANIC THERAPY ARGAN CRANBERRY BALZĀMS 200ML
596 3600542095020 BOTANIC THERAPY HONEY PROPOLIS BALZĀMS 200ML
597 3600542096867 BOTANIC THERAPY ARGAN CAMELIA BALZĀMS 200ML
598 3600542095624 BOTANIC THERAPY OLIVE MYTHIQUE BALZĀMS 200ML
599 3600542095341 BOTANIC THERAPY RICIN ALMOND BALZĀMS 200ML
600 3600542133425 GARNIER MICELĀRAIS ŪDENS 100ML VISIEM ĀDAS TIPIEM
601 3600531434632 MAYB CITY KITS ACU ĒNU UN VAIGU SĀRTUMA PALETE 02 PINK EDGE
602 30155831 MAYB FIT ME KONSĪLERIS #05 IVORY
603 3600531324506 MAYB FIT ME MATTE TONĀLAIS KRĒMS #110 Porcelain
604 3600531369026 MAYB FIT ME MATTE TONĀLAIS KRĒMS #128 Warm nude
605 3600531464110 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA POWDER MATTES 05 Cruel Ruby
606 3600531464271 MAYB COL SENS LŪPU KRĀSA POWDER MATTES 30 Concrete Jungle
607 3600542105378 SN MITRINOŠS SEJAS BALZĀMS AR ROŽŪDENI
608 3600530446902 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 670 Natural Rosewood
609 3600531469436 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #75 Fighter
610 3600531469467 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #60 Poet
611 3600531469504 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #95 Visionary
612 3600531502768 MAYB MASTER PRECISE ALL DAY ACU LAINERIS, MATTE MELNS
613 3600531047795 MAYB MASTER PRECISE ALL DAY ACU LAINERIS, FOREST BROWN
614 3600530733866 MAYB INSTANT AGE REWIND KOREKTORS #3 Fair
615 3600531440961 MAYB FACE STUDIO MASTER CHROME PŪDERIS #50 Rose Gold
616 3600531422257 MAYB FACE STUDIO MASTER CHROME PŪDERIS #100 Gold
617 3600531379254 MAYB FACESTUDIO MASTER FIX FIKSĒJOŠS PŪDERIS
618 3600530251483 MAYB HYDRA EXTREME LŪPU KRĀSA 173 Windsor Rose
619 30167810 MAYB TOTAL TEMPTATION UZACU ZĪMULIS #110 Soft Brown
620 30167827 MAYB TOTAL TEMPTATION UZACU ZĪMULIS #120 Medium Brown
621 30167834 MAYB TOTAL TEMPTATION UZACU ZĪMULIS #130 Deep Brown
622 3600531498146 MAYB BROW SATIN DUO UZACU ZĪMULIS 00 LIGHT BLOND
623 3600531498160 MAYB BROW SATIN DUO UZACU ZĪMULIS 05 BLACK BROWN
624 3600531288761 MAYB MASTER BROW PRO PALETE komplekts uzacīm, 03 Soft Brown
625 30096592 MAYB FIT ME KONSĪLERIS #15 FAIR
626 3600531396855 MAYB INSTANT AGE REWIND KOREKTORS #6 Neutralizer
627 3600531465230 MAYB INSTANT AGE REWIND KOREKTORS #00 Ivory
628 3600531509163 MAYB LASTING DRAMA 24H CARBON MATTE automātiskais acu zīmulis #820 Lapis Navy
629 3600531509170 MAYB LASTING DRAMA 24H CARBON MATTE automātiskais acu zīmulis #830 Rusty Terracotta
630 3600531509194 MAYB LASTING DRAMA 24H CARBON MATTE automātiskais acu zīmulis #850 Teal Amazonite
631 3600531509149 MAYB LASTING DRAMA 24H CARBON MATTE automātiskais acu zīmulis #860 Jade Olive
632 3600531512880 MAYB LASH SENSATIONAL SERUMS SKROPSTĀM
633 3600531516512 MAYB VOLUM EXPRESS SKROPSTU TUŠA, EXTRA MELNA
634 3600531400606 MAYB MASTER PRIME GRIMA BĀZE #10 Pore Minimizing
635 3600531400675 MAYB MASTER PRIME GRIMA BĀZE #50 Hydrating
636 3600531503727 MAYB MASTER PRIME GRIMA BĀZES ZĪMULIS #100
637 3600531442866 MAYB TATTOO BROW MICROBLADING UZACU FLOMASTERS #100 Blonde
638 3600531442903 MAYB TATTOO BROW MICROBLADING UZACU FLOMASTERS #120 Medium Brown
639 3600531442873 MAYB TATTOO BROW MICROBLADING UZACU FLOMASTERS  #130 Deep Brown
640 3600531505745 MAYB CS SHINE COMPULSION LŪPU KRĀSA #50 Baddest Beige
641 3600531505769 MAYB CS SHINE COMPULSION LŪPU KRĀSA #90 Scarlet Flame
642 3600531505806 MAYB CS SHINE COMPULSION LŪPU KRĀSA #55 Taupe Seduction
643 3600531505844 MAYB CS SHINE COMPULSION LŪPU KRĀSA #130 Spicy Sangria
644 3600531505851 MAYB CS SHINE COMPULSION LŪPU KRĀSA #65 Spicy Mauve
645 3600531505875 MAYB CS SHINE COMPULSION LŪPU KRĀSA #75 Undressed Pink
646 3600531086459 MAYB UZACU TUŠA BROW DRAMA TRANSPARENT
647 3600542168212 SN FRESH MIX SEJAS MASKA AR HIALURONSKĀBI
648 3600542168229 SN FRESH MIX SEJAS MASKA AR VITAMĪNU C
649 3600531531102 MAYB TATTOO LINER GĒLA ACU ZĪMULIS, 911 Smooth Walnut
650 3600531531140 MAYB TATTOO LINER GĒLA ACU ZĪMULIS, 960 Rose Gold
651 3600531531171 MAYB TATTOO LINER GĒLA ACU ZĪMULIS, 961 Sparkling Silver
652 3600531531065 MAYB TATTOO LINER GĒLA ACU ZĪMULIS, 900 Deep Onyx
653 3600531411121 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #25 Heroine
654 3600531513382 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #120 Artist
655 3600531513412 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #115 Founder
656 3600531513429 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #125 Inspirer
657 3600531513436 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #130 Self-starter
658 3600531513443 MAYB SS MATTE INK ŠĶIDRĀ LŪPU KRĀSA #135 Globetrotter
659 3600523756148 EL ŠAMPŪNS DREAM LENGTH 250ML
660 3600523763269 EL BALZĀMS DREAM LENGTH 200ML
661 3600523649457 EL MASKA DREAM LENGTH 300ML
662 3600523756254 EL MATU KRĒMS DREAM LENGTH 200ML
663 3600541940543 GARNIER MICELĀRAIS ŪDENS 700ML
664 3600540586025 AS VIEGLI PAŠTONĒJOŠAS SALVETES SEJAI

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes