Pērc Ķekava produkciju “audzēts bez antibiotikām” un laimē!
Atpakaļ

Preču loterijas ““Putnu Fabrika Ķekava” loterija produkcijai ar marķējumu audzēts bez antibiotikām MAXIMA” noteikumi.

1.     PRECES RAŽOTĀJS:
1.1. A/S “Putnu fabrika Ķekava”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 50003007411, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Putnu fabrika Ķekava”, LV-2123, Latvija. 

2.    LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “Link Marketing Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40203114650, juridiskā adrese: Rīga, Stabu iela 24, LV-1011, Latvija.

3.    LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek MAXIMA veikalu tīkla veikalos visā Latvijas teritorijā.  

4.    LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 08. novembra līdz 2019. gada 10. janvārim.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 08. novembra līdz 2019. gada 07. janvārim.

5.    BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 21 (divdesmit vienas) balvas:
5.1.1. 1 (viena) galvenā balva – 1 (viena) tūrisma aģentūras SIA “Jēkaba Aģentūra” dāvanu karte ceļojumam 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 eiro centi) vērtībā. Dāvanu karte ir derīga līdz 2019. gada 01. decembrim;
5.1.2. 10 (desmit) veicināšanas balvas – Stollar BMC800 ENG STOLLAR multi vārītājs;
5.1.3. 10 (desmit) veicināšanas balvas – Ķekava produkcijas grozi. Katrs grozs sastāv no:
5.1.3.1. 1 (viena) iepakojuma Ķekava “Cāļa krūtiņa Dārza zaļumu marinādē” 0.65 kg;
5.1.3.2. 1 (viena) iepakojuma Ķekava “Cāļa pusstilbi Citrona ingvera marināde” 1 kg;
5.1.3.3. 1 (viena) iepakojuma Ķekava “Vesels cālis”;
5.1.3.4. 2 (divi) iepakojumi Ķekava “Cāļu krūtiņas fileja, svaiga atdzesēta, fasēta A kategorija”.
5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 4031,90 EUR (četri tūkstoši trīsdesmit viens eiro, 90 eiro centi).
     
6.    PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, laikā no 2018. gada 08. novembra līdz 2019. gada 07. janvārim, dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošiem Maxima veikaliem jāiegādājas jebkurš Ķekava gaļas produkts, kas marķēts ar zīmi “Audzēts bez antibiotikām”. Produktu sarakstu skatīt pielikumā nr. 1.
6.2. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks reģistrējas loterijai vienā no sekojošiem veidiem:
6.2.1. mājas lapā www.vistas.lv bez maksas, obligāti norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs, kontakta tālrunis; 6.2.2. Nosūtot īsziņu uz tālruni 1881 šādā formā, ievērojot atstarpi starp vārdiem:
KEK_VECUMS_VĀRDS_UZVĀRDS_ČEKA NUMURS
Piemērs, KEK 31 JANIS BERZINS 123543
Maksa par īsziņas nosūtīšanu līdz EUR 0,14 (ieskaitot PVN);
6.3. Ja reģistrācija ar īsziņu ir notikusi veiksmīgi, dalībnieks saņem apstiprinošu īsziņu. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, parādās apstiprinošs teksts monitora ekrānā.
6.4. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.5. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2019. gada 25. janvārim, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
6.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas produkta pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
6.8. Visi pieteiktie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.9. Loterijas organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.9.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.10. Loterijas organizators neatbild par:
6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.11. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “Link Marketing Baltic” datu bāzē ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikti laimētājus, tos publicēt un izsniegt balvas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Dalībnieku dati tiks apstrādāti loterijas norises laikā SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikti laimētājus un tos publicēt.

7.    PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 2’000 (divi tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 21/2’000.

8.    DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.vistas.lv bez maksas vai nosūtot īsziņu uz numuru 1881 ar reģistrācijas maksu 0,14 EUR (00 eiro, 14 eiro centi).

9.    PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks atkarībā no reģistrācijas laika piedalās veicināšanas balvu izlozēs sekojoši:
9.1.1. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 08. novembra līdz 2018. gada 19. novembra plkst. 23.59.59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 20. novembrī;
9.1.2. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 20. novembra līdz 2018. gada 26. novembra plkst. 23.59.59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 27. novembrī;
9.1.3. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 27. novembra līdz 2018. gada 03. decembra plkst. 23.59.59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 04. decembrī;
9.1.4. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 04. decembra līdz 2018. gada 10. decembra plkst. 23.59.59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 11. decembrī;
9.1.5. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 11. decembra līdz 2018. gada 17. decembra plkst. 23.59.59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 18. decembrī;
9.1.6. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 18. decembra līdz 2018. gada 24. decembra plkst. 23.59.59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 27. decembrī;
9.1.7. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 25. decembra līdz 2018. gada 31. decembra plkst. 23.59.59, dalībnieks piedalās izlozē 2019. gada 02. janvārī;
9.1.8. Reģistrējoties laika periodā no 2019. gada 01. janvāra līdz 2019. gada 07. janvāra plkst. 23.59.59, dalībnieks piedalās izlozē 2019. gada 08. janvārī.
9.2. Reģistrācijas, kas veiktas laika periodā no 2018. gada 08. novembra līdz 2019. gada 07. janvārim un nebūs laimējušas nevienā no veicināšanas balvu izlozēm, piedalās galvenās balvas izlozē 2019. gada 08. janvārī.

10.    LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikts no visām loterijas noteikumiem atbilstošām veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību
10.2. Veicināšanas balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 20., 27. novembrī, 04., 11., 18., 27. decembrī, 2019. gada 02. un 08. janvārī, plkst. 11.00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
10.3. Katrā izlozē 2018. gada 20., 27. novembrī, 04., 11., 18., 27. decembrī un 2019. gada 02. janvārī tiks noteikts 1 (viens) Stollar BMC800 ENG STOLLAR multi vārītāja laimētājs un 1 (viens) rezervists, kā arī 1 (viens) Ķekava produkcijas groza laimētājs un 1 (viens) rezervists.
10.4. Izlozē 2019. gada 08. janvārī tiks noteikti 3 (trīs) Stollar BMC800 ENG STOLLAR multi vārītāja laimētāji un 3 (trīs) rezervisti, kā arī 3 (trīs) Ķekava produkcijas groza laimētāji un 3 (trīs) rezervisti.
10.5. Galvenās balvas laimētājs un 2 (divi) rezervisti tiks noteikti 2019. gada 08. janvārī uzreiz pēc veicināšanas balvu izlozes SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.

11.    LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.vistas.lv 2 (divas) darba dienas pēc katras izlozes.
11.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.vistas.lv 2019. gada 10. janvārī.

12.    LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Lai saņemtu galveno balvu vai Stollar BMC800 ENG STOLLAR multi vārītāju, laimējušajai personai līdz 2019. gada 25. janvārim darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00 jāierodas SIA “Link Marketing Baltic” birojā, Rīgā, Aiviekstes ielā 11, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
12.2. Lai saņemtu Ķekava produkcijas grozu, laimējušajai personai līdz 2019. gada 25. janvārim darba dienās jāierodas A/S “Putnu fabrika Ķekava” birojā Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Putnu fabrika Ķekava”, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvu var saņemt arī sev tuvākajā /S “Putnu fabrika Ķekava”  veikalā, piesakot balvas saņemšanas vietu līdz 2019. gada 18. janvārim rakstiski, rakstot uz e-pasta adresi info@linkmarketing.lv. Veikalu saraksts atrodams šeit: http://www.vistas.lv/veikali-kontakti/veikalu-saraksts/.
12.3. Ja galvenās balvas laimētājs ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, balvu var saņemt, ierodoties ar vismaz 1 (vienu) no vecākiem vai aizbildni, vai ņemot līdzi rakstisku apstiprinājumu, kurā viens no vecākiem vai aizbildnis rakstiski apliecina, ka piekrīt, ka personai tiek izsniegta balva.
12.4. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai preci. 12.5. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2019. gada 25. janvārim, paliek A/S “Putnu fabrika Ķekava” īpašumā.

13.    PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 01. februārim, iesniedzot SIA “Link Marketing Baltic”, Aiviekstes iela 11, Rīga, LV-1019, Latvija rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14.    DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un SIA “Link Marketing Baltic” darbinieki.
14.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja A/S “Putnu fabrika Ķekava” īpašumā.

15.    NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.vistas.lv

Pielikums nr. 1.
 
Loterijas produktu saraksts.
 
Nr. Produkts EAN kods
1 Cāļu krūtiņas fileja svaiga fasēta, Akat 2311813300000
2 KEKM C. stilbi bez locīt. Akat. Atdz .a/atm. ~0,55 kg 2311875800000
3 KEK cāļu pusspārni Lieliskie, a/atm,0.5 kg 4750303000660
4 KEK cāļu pusspārni Gardie, a/atm,0.5 kg 4750303000653
5 KEK cāļu stilbi pikantajā marinēti, a/atm,0.6 kg 4750303703189
6 KEK Cāļa cepetis Gardā mājas marinādē vak.~1,5 kg 2311870000000
7 KEK Cāļa g. cepammaisā Pusstilbi Dārza zaļumu mar.vak.1 kg 4750303006266
8 KEKM Cālis Akat. atdz. fasēts 2311873900000
9 KEK cāļu pusspārni siera marinādē, a/atm,0.5kg 4750303701000
10 KEK Cāļa g. cepammaisā Pusspārni Dārza zaļumu mar.vak.1 kg 4750303006259
11 Cāļu šķiņķi svaigi fas, Akat 2311813200000
12 Cāļu stilbi, svaigi fas, Akat 2311814000000
13 Cāļu krūt. mazā fileja sv.  fas,Akat 2311827700000
14 KEKM Cāļu pusspārni Augšd. Akat. atdz. a/atm. ~0,5 kg 2311847600000
15 KEK atk. cāļu šķiņķi siera marinādē, a/atm,0.5 kg 4750303703653
16 KEK Cāļa g. cepammaisā Krūtiņa Dārza zaļumu mar.vak.0.65 kg 4750303006273
17 KEK Cāļa g. cepammaisā Pusstilbi citrona un ingvera marinādē, vak. 1 kg 4750303006235
18 KEK cāļu pusspārni Gardie, lielpaka, vak. ~1.5 kg 2311840600000
19 KEK cāļu pusspārni Lieliskie, lielpaka, vak. ~1.5 kg 2311840500000
20 KEK cāļu stilbi pikantajā marinādē, lielpaka, vak. ~1.5 kg 2311840700000
21 Cāļu šķiņķi atkauloti ar ādu fas. Akat 200048390
22 Cāļu spārni kg 300118139
23 Cāļu šķiņķi atkauloti bez ādas fas. Akat 200034347
24 Atkauloti šķiņķu bez ādas un stilbu MIX sv. g. atm. 2311860600000

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}