Henkel loterija MAXIMA veikalos
Atpakaļ

Preču loterijas “Henkel Maxima loterija 2019” noteikumi

1. PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “HENKEL Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003253247, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 76, 10. stāvs, Rīga, LV-1039.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek veikalu tīkla Maxima veikalos visā Latvijas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 01. augusta līdz 2019. gada 14. augustam.
4.2. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 16. augustā plkst. 14:00.
4.3. Loterijas laimētāji tiks publicēti 2019. gada 19. augustā mājas lapā www.registerpromo.info.
4.4. Loterijas norises laiks ir no 2019. gada 01. augusta līdz 2019. gada 19. augustam.
4.5. Pieteikšanās loterijas laimestu saņemšanai ar pasta piegādi ir līdz 2019. gada 30. augustam.
4.6. Loterijas laimestu izsniegšana ir līdz 2019. gada 06. septembrim.
4.7. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 13. septembrim.

5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 19 (deviņpadsmit) balvām:
5.1.1. 5 (piecām) AirBaltic dāvanu kartēm, katras 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 eiro centi vērtībā).
5.1.2. 14 (četrpadsmit) Henkel produktu komplektiem. Katra produktu komplekta sastāvā ietilpst:
5.1.3. 1 (viens) Šampūns NATURE BOX Pomegranate 385 ml;
5.1.4. 1 (viens) Balzams NATURE BOX Pomegranate 385 ml;
5.1.5. 1 (viena) Dušas želeja FA Ipanema Nights 250 ml;
5.1.6. 1 (viens) Roku krēms BARNANGEN Caring 75 ml;
5.1.7. 1 (viens) Zobu pasta Vademecum 2in1 Non Stop White 75 ml.
5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 1325,22 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit pieci eiro, 22 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2019. gada 01. augusta līdz 2019. gada 14. augustam jebkurā Maxima veikalā vienā pirkumā jāiegādājas jebkuri 2 (divi) no zīmolu Schauma, FA, Gliss Kur, Seborin, Beology, Nature Box, Schwarzkopf, Got2b, Taft, Palette, FA, Barnangen vai Vademecum produktiem.
6.2. Dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma čeks, kurā skaidri redzams loterijas produktu pirkums, pirkuma datums un čeka numurs.
6.3. Pēc loterijas produktu iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.registerpromo.info, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.4. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
6.7. Katram loterijas dalībniekam ir iespējams laimēt 1 (vienu) Henkel produktu komplektu.
6.8. Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.9. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.9.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.10. Organizētājs neatbild par:
6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;
6.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.11. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikt laimētājus un izsniegt balvas, kā arī apstrādei SIA “Marshal Group” un SIA “Henkel Latvia” datu bāzēs ar mērķi nodrošināt reģistrāciju, saglabāt veiktās reģistrācijas un nodot tās SIA “SOMESE Baltic”, kā arī publicēt laimētājus.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 400 (četri simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 19/400.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.registerpromo.info.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
9.2. Henkel produktu komplekta laimētāji tiks izlozēti pa 1 (vienam) laimētājam starp katras dienas loterijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām.
9.3. AirBaltic dāvanu karšu laimētāji un 2 (divi) rezervisti tiks izlozēti starp visām loterijas noteikumiem atbilstošajām reģistrācijām, kas nebūs laimējušas Henkel produktu komplektu.
9.4. Balvu laimētāji tiks izlozēti SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
LAIMESTA SAŅEMŠANA:
9.5. Balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
9.6. Ja saņemot balvu, laimētājs vēlēsies paturēt čeka oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto čeku.
9.7. Ja Henkel produkta komplekta laimētājs dzīvo ārpus Rīgas teritorijas, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar kurjerpasta piegādi, nosūtot e-pastu uz adresi info@somese.lv ar sekojošu saturu:
9.7.1. Norādot laimētāja vārdu un uzvārdu un brīvā formā izsakot vēlmi loterijas “Henkel Maxima loterija 2019” laimēto balvu saņemt pa pastu;
9.7.2. Norādot balvas piegādes adresi, kurā laimētājs personīgi būs pieejams darba dienās laikā no 9:00 līdz 18:00;
9.7.3. Pievienojot laimējušā pirkuma čeka attēlu ar skaidri salasāmu loterijas produkta pirkumu, pirkuma datumu un čeka numuru.
9.8. Laimētājam jāpiesaka balvas piegāde līdz 2019. gada 30. augustam vai balva jāizņem līdz 2019. gada 06. septembrim. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un balvas paliek SIA “Henkel Latvia” īpašumā.
9.9. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.

10. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
10.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” birojā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku iesniegumu.
10.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

11. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
11.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un SIA “Henkel Latvia” darbinieki.
11.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek SIA “Henkel Latvia” īpašumā.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
12.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapās www.registerpromo.info.

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes