Laimē vienu no 2000 balvām!
Atpakaļ


“Laimē vienu no 2000 balvām!” loterijas noteikumi

1)     Loterijas preču ražotāja parstāvis  UAB “Multiplex” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 122885163, juridiskā adrese: Upės g. 5, LT-09308 Viļņa, Lietuva)

2)     Loterijas organizētājs – SIA “Magnet Promotions”, reģ.ap. Nr.LV40003639069, Turaidas iela 2C, Rīga, LV-1039

3)     Loterija tiek organizēta visā Latvijas teritorijā veikalos kur ir pieejami Globus produkti ar īpašo uzlīmi “Laimē vienu no 2000 balvām!”

4)     Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 1. oktobris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 21. janvāris

5)     Balvu fonds, turpmāk - balvas:
Nr. Nosaukums Nomināla vērtība EUR, ieskaitot PVN Skaits (gab.) Summa EUR, ieskaitot PVN
1 TOTE maisiņš ar Globus logo 0,97 600 582,00
2 Fiskars salātu karotes 9,68 50 484,00
3 Salātu garšviela 1,21 300 363,00
4 Priekšauts ar Globus logo 7,26 49 355,74
5 Recepšu brošūra 0,77 1000 770,00
6 Ceļojuma dāvanu karte no AZA tours 1000,00 1 1000,00
      Kopā: 3554,74
Kopējais balvu fonds ir 3554,74 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit četri eiro 74 eirocenti)

6)     Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. Aptuvenās izredzes laimēt – 2000/10000.

7)     Lai piedalītos Loterijā jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā no 2018. gada 1.oktobra līdz 2019.gada 15.janvārim plkst.23.59  
Anketā jānorāda vārds, uzvārds, koda numurs, kas atrodams uz etiķetes, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese. Reģistrācija http://globuslatvija.lv/ ir bez maksas.
 
Ja reģistrēšanās http://globuslatvija.lv/ notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrēšanās gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.
7.2. Veicot reģistrāciju, Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
7.3. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēt vairākus pirkumu kodus, neierobežotu reižu skaitu, ja ir iegādājies vairākus produkta iepakojumus.
7.4. Viens pirkuma kods var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu kodu drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
Viens cilvēks (viens tālruņa numurs) var laimēt tikai vienu balvu visās izlozēs.
7.5. Ja viens kods tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts un Loterijā piedalās tas kods un koda iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
 
8)     Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.
 
9)     Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei no SIA „Magnet Promotions” rīkotāju pilnvarotās puses veiks SIA „Visas Loterijas”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365. 

10)    Reģistrāciju loterijai var veikt līdz 2019.gada 15.janvārim plkst.23.59.

11)    loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
11.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
11.2. Balvu laimētāji tiks izlozēti SIA “Magnet Promotions” biroja telpās Rīgā, Turaidas ielā 2C, 3. stāvā, saskaņā ar šo noteikumu punktā 10.4. norādīto grafiku
11.3. Izlozē piedalās jebkurš Globusa produktu pircējs, kurš piereģistrē unikālo kodu, kas iegūts no uzlīmes uz produkta iepakojuma.  Tiek noteiktas 14 (septiņas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas:
 
Nr. Izlozes datums Balvu nosaukums Skaits
1 2018. gada 12.oktobrī TOTE maisiņš ar Globus logo 84
Fiskars salātu karotes 9
Salātu garšviela 40
Priekšauts ar Globus logo 8
Recepšu brošūra 140
2 2018. gada 19.oktobrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
3 2018. gada 26.oktobrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
4 2018. gada 1.novembrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
5 2018. gada 9.novembrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
6 2018. gada 16.novembrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
7 2018. gada 23.novembrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
8 2018. gada 30.novembrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70

 
 
Nr. Izlozes datums Balvu nosaukums Skaits
9 2018. gada 7.decembrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
10 2018. gada 14.decembrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
11 2018. gada 21.decembrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
12 2018. gada 7.decembrī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
13 2019.gada 13.janvārī TOTE maisiņš ar Globus logo 42
Fiskars salātu karotes 3
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 3
Recepšu brošūra 70
14 2019. gada 18.janvārī TOTE maisiņš ar Globus logo 12
Fiskars salātu karotes 5
Salātu garšviela 20
Priekšauts ar Globus logo 5
Recepšu brošūra 20
Ceļojuma davanu karte no AZAtours 1

12)    Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums;
Loterijā laimējušo personu izsludināšana notiks SIA Magnet Promotions telpās – Turaidas ielā 2C, Rīgā, plkst. 13:00.
Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti - http://globuslatvija.lv/līdz nākošās dienas plkst. 23:59.
Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts -http://globuslatvija.lv/ līdz 2019. gada 21. janvārim plkst. 23:59.

13)    Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem
1. Balvas uzvarētājiem tiks nosūtītas pa pastu līdz 2019.gada.31.janvarim
2. Ceļojuma dāvanu kartes laimētājam laimestu izsniegsim personīgi. Laimētāja pienākums ir personīgi uzrādīt uzlīmi ar kodu, kurš ir reģistrēts loterija un personas dokumentu oriģinālus. Ja laimētājs nevar uzradīt uzlīmi ar kodu vai personas apliecinošu dokumentu, balva paliek Loterijas preču ražotāja pārstāvja īpašuma 
3.  Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, auto vadītāja apliecība vai personas apliecība) un uzlīme ar kodu.
4. Saņemot balvu, laimētājs un Loterijas rīkotāji, paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu.
Savukārt par nosūtīto balvu apliecinājumu apstiprinājumu tiek uzskatīts pasta sūtījumu apliecinošs dokuments. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
5. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

14)    Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas;
1. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Magnet Promotions” (Turaidas 2C, Rīga, LV-1039, Latvija) vai elektroniski uz e-pastu magnet@magnet.lv  līdz 2019. gada 31. janvārim ar norādi pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
2. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019. gada 31.janvāra, neizraisa juridiskas sekas. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

15)    Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā;
Loterijā nevar piedalīties SIA „Magnet Promotions” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji, turpmāk - balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un ir noteikts kā balvas ieguvējs, viņam balva netiek izsniegta.

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes
{literal} {/literal}