Fazer Druva vasaras loterija
Atpakaļ

Preču loterijas “Fazer Druva vasaras loterija” noteikumi.

 
1.   PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “Fazer Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas iela 2, Ogre, LV-5001, Latvija.
 
2.   LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA  “Momentum  Rīga”,  reģistrācijas  Nr.  40103873917,  juridiskā  adrese:  Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024, Latvija.
 
3.   LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1.   Loterija notiek veikalos visā Latvijas teritorijā un interneta veikalā www.barbora.lv.
 
4.   LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1.   Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 03. jūlija līdz 2018. gada 03. augustam.
4.2.   Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 03. jūlija līdz 2018. gada 31. jūlijam.
 
5.   BALVAS:
5.1.   Balvu fondu veido kopā 5 (piecas) balvas:
5.1.1.  1 (viena) galvenā balva – mauriņa traktors “Cub Cadet LT1 NS96”;
5.1.2.  4 (četras) iknedēļas balvas – pašgājēja mauriņa pļaujmašīna “CC LM3 CR53s”.
5.2. Balvu   fonda   kopējā   vērtība   sastāda   2816,88   EUR   (divi   tūkstoši   astoņi   simti sešpadsmit eiro, 88 eiro centi).
 
6.   PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai    piedalītos    loterijā,    dalībniekam    jebkurā    veikalā    vai    interneta    veikalā
www.barbora.lv jāiegādājas jebkurš 1 (viens) no zīmola “Fazer Druva” produktiem.
6.2. Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks reģistrējas loterijai kādā no sekojošiem veidiem:
6.2.1.  Nosūtot īsziņu uz tālruni 144 šādā formā, ievērojot atstarpi starp vārdiem: DRUVA_VĀRDS_UZVĀRDS_ČEKA VAI PAVADZĪMES NUMURS
Piemērs, DRUVA JANIS KRUMS 123456
Maksa par īsziņas nosūtīšanu līdz EUR 0,14 (ieskaitot PVN).
6.2.2.  Reģistrējoties mājas lapā www.fazerloterijas.lv bez maksas, norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka vai pavadzīmes numuru un kontakttālruni. Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma čeka vai pavadzīmes attēlu ar skaidri  redzamu  loterijas  produkta  pirkumu,  čeka  vai  pavadzīmes  numuru  un pirkuma veikšanas datumu.
6.3. Ja   reģistrācijas   brīdī   tiek   ielādēts   noteikumiem   atbilstošs   pirkuma   čeka   vai pavadzīmes   attēls,   pirkuma   čeka   vai   pavadzīmes   oriģināls   nav   jāsaglabā.   Ja reģistrācijas brīdī tiek reģistrēts tikai čeka vai pavadzīmes numurs, reģistrētā čeka vai pavadzīmes oriģināls vai kopija jāsaglabā līdz 2018. gada 31. augustam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas. 
6.4.   Ja reģistrācija ar īsziņu ir notikusi veiksmīgi, dalībnieks saņem apstiprinošu īsziņu.
Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, parādās apstiprinošs teksts monitora
ekrānā.
6.5.   Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.6. Viens   dalībnieks   var   reģistrēties   vairākkārt,   tikai   izdarot   atkārtotu   loterijas noteikumiem  atbilstošu  pirkumu  un  reģistrējot  jaunu  unikālu  pirkuma  čeku  vai pavadzīmi, tādējādi palielinot savas izredzes laimēt.
6.7.   Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.8. Visi  pieteiktie  pirkumu  čeku  vai  pavadzīmju  numuri,  kas  būs  unikāli,  piedalīsies izlozē.  Atkārtoti  iesūtītie  unikālie  čeku  vai  pavadzīmju  numuri,  kas  jau  reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.9. Loterijas  organizētājs  patur  tiesības  neizsniegt  balvu  laimētājam  gadījumos,  ja dalībnieks:
6.9.1.  Ir reģistrējis vienu čeka vai pavadzīmes numuru vairākkārt;
6.9.2.  Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka vai pavadzīmes numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka vai pavadzīmes numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.9.3.  Ir reģistrējis čeka vai pavadzīmes numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā vai pavadzīmē.
6.10. Loterijas organizētājs neatbild par:
6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.10.3. Nepilnīgām  reģistrācijām,  kuras  radušās  tehniskās  ierīces,  no  kuras  tiek  veikta
reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.11. Loterijas  dalībnieks,  piesakoties  loterijai,  piekrīt  tā  datu  apstrādei  SIA  “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725).
 
7.   PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais  loterijas  dalībnieku  skaits  ir  2000  (divi  tūkstoši)  dalībnieku.  Tādējādi  1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 5/2000.
 
8.   DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas kādā no sekojošiem veidiem:
8.1.1.   Nosūtot īsziņu vērtībā līdz EUR 0,14 uz tālruņa numuru 144. Īsziņas cena ir atkarīga no dalībnieka izvēlētā operatora pieslēguma veida, bet tā nepārsniedz EUR 0,14 (ieskaitot PVN);
8.1.2.   Reģistrējoties mājas lapā www.fazerloterijas.lv bez maksas.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.
 
9.   PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2018. gada 03. jūlija līdz 2018. gada 31. jūlija
plkst. 23:59:
9.1.1.   Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 03. jūlija līdz 2018. gada 10. jūlija plkst. 23:59, dalībnieks piedalās nedēļas izlozē 2018. gada 11. jūlijā;
9.1.2.   Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 11. jūlija līdz 2018. gada 17. jūlija plkst. 23:59, dalībnieks piedalās nedēļas izlozē 2018. gada 18. jūlijā;
9.1.3.   Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 18. jūlija līdz 2018. gada 24. jūlija plkst. 23:59, dalībnieks piedalās nedēļas izlozē 2018. gada 25. jūlijā; 
9.1.4.   Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 25. jūlija līdz 2018. gada 31. jūlija plkst. 23:59, dalībnieks piedalās nedēļas izlozē 2018. gada 01. augustā.
9.1.5.   Visas reģistrācijas, kas tiks veiktas laika periodā no 2018. gada 03. jūlija līdz
2018.  gada  31.  jūlija  plkst.  23:59  un  nebūs  laimējušas  nedēļas  izlozēs, piedalīsies galvenās balvas izlozē 2018. gada 01. augustā.
 
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
10.2. Iknedēļas balvu laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 11., 18., 25. jūlijā  un 01. augustā plkst. 13:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
10.3. Katrā iknedēļas izlozē tiks noteikti pa 1 (vienam) laimētājam, kuri katrs saņems balvā
1 (vienu) balvu – pašgājēja mauriņa pļaujmašīnu “CC LM3 CR53s”.
10.4. Galvenās balvas mauriņa traktora “Cub Cadet LT1 NS96” laimētājs un 1 (viens) tā rezervists tiks izlozēti 2018. gada 01. augustā uzreiz pēc iknedēļas balvas izlozes SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
10.5. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
 
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā mājas lapā www.fazerloterijas.lv vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes.
11.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2018. gada 03. augustā.
11.3.  Ja galvenās balvas laimētājs nepieteiksies saņemt balvu līdz 2018. gada 17. augustam, nevarēs  uzrādīt  pirkuma  čeku  vai  pavadzīmi,  vai  pirkuma  čeks  vai  pavadzīme neatbildīs   loterijas   noteikumiem,   balvas   rezervists   tiks   publicēts   mājas   lapā www.fazerloterijas.lv 2018. gada 21. augustā.
 
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Balvas jāsaņem SIA “Momentum Rīga” biroja telpās Murjāņu ielā 1A,  Rīga, līdzi ņemot laimējušo pirkuma čeku vai pavadzīmi un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
12.2. Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš piesakot laimesta  saņemšanas  laiku,  zvanot  uz  SIA  “Momentum  Rīga”  informatīvo  tālruni
+371 26437333.
12.3. Ja laimētājam nav iespējams izņemt balvu SIA “Momentum Rīga” birojā, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai  līdz  2018.  gada  31.  augustam,  zvanot  uz  SIA  “Momentum  Rīga” informatīvo tālruni +371 26437333 darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00 un vienojoties par balvas piegādes adresi.
12.4. Galvenās balvas primārajam laimētājiem balva jāizņem vai jāpiesaka tās piegāde līdz
2018. gada 17. augustam. Ja balvas primārais laimētājs līdz 2018. gada 17. augustam nepieteiksies saņemt balvu, nevarēs uzrādīt pirkuma čeku vai pavadzīmi vai pirkuma čeks  vai  pavadzīme  neatbildīs  loterijas  noteikumiem,  balvas  rezervists  ir  tiesīgs saņemt balvu no 2018. gada 21. augusta līdz 2018. gada 31. augustam.
12.5. Iknedēļas balvu laimētājiem balvas jāizņem vai jāpiesaka tās piegāde līdz 2018. gada
31. augustam. Balvas pēc 2018. gada 31. augusta vairs netiks izsniegtas. 
12.6. Balvu izsūtīšana tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā, kopš pieteikuma saņemšanas.
12.7. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.
12.8. Ja balva netiek izņemta, tā paliek “Fazer Latvija” SIA īpašumā.
 
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada
07. septembrim, iesniedzot SIA “Momentum Rīga” birojā, Murjāņu ielā 1A rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas  pretenzijas  tiks  izskatītas,  un  loterijas  dalībniekam  atbilde  tiks  sniegta  15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā  nedrīkst  piedalīties  “Fazer  Latvija”  SIA,  SIA  “Momentum  Rīga”  un  SIA
“SOMESE Baltic” darbinieki.
14.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, šis personas laimētās balvas paliek preces izplatītāja “Fazer Latvija” SIA īpašumā.
 
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas   noteikumi,   kurus   ar   parakstu   apstiprinājusi   Izložu   un   Azartspēļu
Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapā www.fazerloterijas.lv.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes