Classic saldējuma loterija Maxima tīklā
Atpakaļ


Loterijas “Classic saldējuma loterija Maxima tīklā” noteikumi

1. LOTERIJAS PASŪTĪTĀJS:
OU “Balbiino”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 10009159, adrese: Viljandi mnt. 26, 11217, Tallina, Igaunija, turpmāk Pasūtītājs.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
SIA „MĒMAIS”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003460999, adrese: Brīvības iela 86, Rīga, LV-1001 - turpmāk Loterijas rīkotāji.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
Loterija norisinās veikalu tīkla Maxima tirdzniecības vietās visā Latvijas Republikas teritorijā, kur iespējams iegādāties loterijas produkciju.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
Loterija norisinās no 2018.gada 3.decembra līdz 2019.gada 22.janvārim.

5. BALVU FONDS:
21 gab. Classic saldējuma komplekti (katrs satur 1gab. CLASSIC Piparkūku saldējumu ar brauniju gabaliņiem  800ml/390g, 1gab. CLASSIC LUMEMARJA Kanēļa saldējumu ar dzērveņu pildījumu un valriekstiem 800ml/390g un 1gab. CLASSIC Kokosriekstu krēma saldējumu ar kokosriekstu skaidiņām 800ml/390g), katra komplekta vērtība EUR 9,27 (deviņi eiro un 27 centi), tai skaitā PVN;
2gab. ceļojumu aģentūras Begonija dāvanu kartes ceļojumiem, katra dāvanu karte EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centu) vērtībā, tai skaitā PVN;
Laimestu fonda kopējā vērtība: EUR 894,67 (astoņi simti deviņdesmit četri eiro un 67 centi), ieskaitot PVN.

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2018.gada 3.decembra līdz 2019.gada 20.janvāra plkst.23:59 jāiegādājas vienā pirkuma reizē 1 (viens) Classic saldējuma iepakojums (skat.zemāk), kādā no veikalu tīkla Maxima tirdzniecības vietām Latvijas Republikas teritorijā, kur iespējams iegādāties loterijas produkciju.
Loterijas produkti:
CLASSIC Piparkūku saldējums ar brauniju gabaliņiem  800ml/390g 4740188018690
CLASSIC LUMEMARJA Kanēļa saldējums ar dzērveņu pildījumu un valriekstiem 800ml/390g 4740188018683
CLASSIC Kokosriekstu krēma saldējums ar kokosriekstu skaidiņām 800ml/390g 4740188018232
 

6.2. Jāsaglabā pirkuma čeks, kas apliecina loterijas produktu iegādi un tas jāreģistrē mājas lapā www.balbiinoloterija.lv līdz 2019.gada 20.janvāra plkst.23:59. Jāaizpilda piedāvātā reģistrācijas forma, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, čeka numuru, tālruņa numuru un e-pasta adresi.  Reģistrēšanās mājas lapā ir bezmaksas.
6.3. Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē.
6.4. Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākas reizes, izdarot jaunu loterijas produktu pirkumu un reģistrējot jaunu čeku.
6.5. Ja viena čeka numurs tiks reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un Loterijā piedalīsies tā čeka numurs un čeka iesūtītājs, kas to būs reģistrējis pirmais.
 
 
 7. PERSONU DATU APSTRĀDE
7.1. Personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā tiek apstrādāti, tostarp, arī glabāti, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
7.2. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem, un tam, ka Pasūtītājs un Organizētājs apstrādā, uzglabā un izmanto viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai interneta vietnē: www.balbiinoloterija.lv , kā arī balvu izsniegšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
7.3. Veicot savu personas datu reģistrāciju, dalībnieki piekrīt, ka personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas norises laiku, kā arī pēc tā tiek saglabāti Organizētāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.4. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2018.gada 3.decembra līdz 2019.gada 20.janvārim, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.
 

8. LOTERIJAS IZLOZES:
8.1. Balvu izloze notiks 7 reizes, plkst.13:00:

10.decembrī, izlozējot 3 laimētājus no reģistrētajiem čekiem laika posmā no 03.decembra līdz 9.decembra plkst. 23:59, kur:
3 laimētāji, iegūs vienu komplektu Classic saldējuma (katrs komplekts satur 1gab. CLASSIC Piparkūku saldējumu ar brauniju gabaliņiem  800ml/390g, 1gab. CLASSIC LUMEMARJA Kanēļa saldējumu ar dzērveņu pildījumu un valriekstiem 800ml/390g un 1gab. CLASSIC Kokosriekstu krēma saldējumu ar kokosriekstu skaidiņām 800ml/390g), katras kastes vērtība EUR 9,27 (deviņi eiro un 27 centi), tai skaitā PVN;
 
17.decembrī, izlozējot 3 laimētājus no reģistrētajiem čekiem laika posmā no 10.decembra līdz 16.decembra plkst. 23:59, kur:
3 laimētāji, iegūs vienu komplektu Classic saldējuma (katrs komplekts satur 1gab. CLASSIC Piparkūku saldējumu ar brauniju gabaliņiem  800ml/390g, 1gab. CLASSIC LUMEMARJA Kanēļa saldējumu ar dzērveņu pildījumu un valriekstiem 800ml/390g un 1gab. CLASSIC Kokosriekstu krēma saldējumu ar kokosriekstu skaidiņām 800ml/390g), katras kastes vērtība EUR 9,27 (deviņi eiro un 27 centi), tai skaitā PVN;
 
27.decembrī, izlozējot 3 laimētājus no reģistrētajiem čekiem laika posmā no 17.decembra līdz 23.decembra plkst. 23:59, kur:
3 laimētāji, iegūs vienu komplektu Classic saldējuma (katrs komplekts satur 1gab. CLASSIC Piparkūku saldējumu ar brauniju gabaliņiem  800ml/390g, 1gab. CLASSIC LUMEMARJA Kanēļa saldējumu ar dzērveņu pildījumu un valriekstiem 800ml/390g un 1gab. CLASSIC Kokosriekstu krēma saldējumu ar kokosriekstu skaidiņām 800ml/390g), katras kastes vērtība EUR 9,27 (deviņi eiro un 27 centi), tai skaitā PVN;
 
2.janvārī, izlozējot 3 laimētājus no reģistrētajiem čekiem laika posmā no 24.decembra līdz 30.decembra plkst. 23:59, kur:
3 laimētāji, iegūs vienu komplektu Classic saldējuma (katrs komplekts satur 1gab. CLASSIC Piparkūku saldējumu ar brauniju gabaliņiem  800ml/390g, 1gab. CLASSIC LUMEMARJA Kanēļa saldējumu ar dzērveņu pildījumu un valriekstiem 800ml/390g un 1gab. CLASSIC Kokosriekstu krēma saldējumu ar kokosriekstu skaidiņām 800ml/390g), katras kastes vērtība EUR 9,27 (deviņi eiro un 27 centi), tai skaitā PVN;
 
7.janvārī, izlozējot 3 laimētājus no reģistrētajiem čekiem laika posmā no 31.decembra līdz 6.janvāra plkst. 23:59, kur:
3 laimētāji, iegūs vienu komplektu Classic saldējuma (katrs komplekts satur 1gab. CLASSIC Piparkūku saldējumu ar brauniju gabaliņiem  800ml/390g, 1gab. CLASSIC LUMEMARJA Kanēļa saldējumu ar dzērveņu pildījumu un valriekstiem 800ml/390g un 1gab. CLASSIC Kokosriekstu krēma saldējumu ar kokosriekstu skaidiņām 800ml/390g), katras kastes vērtība EUR 9,27 (deviņi eiro un 27 centi), tai skaitā PVN;
 
14.janvārī, izlozējot 3 laimētājus no reģistrētajiem čekiem laika posmā no 7.janvāra līdz 13.janvāra plkst. 23:59, kur:
3 laimētāji, iegūs vienu komplektu Classic saldējuma (katrs komplekts satur 1gab. CLASSIC Piparkūku saldējumu ar brauniju gabaliņiem  800ml/390g, 1gab. CLASSIC LUMEMARJA Kanēļa saldējumu ar dzērveņu pildījumu un valriekstiem 800ml/390g un 1gab. CLASSIC Kokosriekstu krēma saldējumu ar kokosriekstu skaidiņām 800ml/390g), katras kastes vērtība EUR 9,27 (deviņi eiro un 27 centi), tai skaitā PVN;
 
21.janvārī, izlozējot 3 laimētājus no reģistrētajiem čekiem laika posmā no 14.janvāra līdz 20.janvāra plkst. 23:59, kur:
3 laimētāji, iegūs vienu komplektu Classic saldējuma (katrs komplekts satur 1gab. CLASSIC Piparkūku saldējumu ar brauniju gabaliņiem  800ml/390g, 1gab. CLASSIC LUMEMARJA Kanēļa saldējumu ar dzērveņu pildījumu un valriekstiem 800ml/390g un 1gab. CLASSIC Kokosriekstu krēma saldējumu ar kokosriekstu skaidiņām 800ml/390g), katras kastes vērtība EUR 9,27 (deviņi eiro un 27 centi), tai skaitā PVN;
 
21.janvārī, izlozējot 2 laimētāju no reģistrētajiem čekiem laika posmā no 3.decembra līdz 20.janvāra plkst. 23:59, kur:
2 laimētāji katrs iegūs ceļojumu aģentūras Begonija dāvanu karti ceļojumam, katra dāvanu karte EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centu) vērtībā, tai skaitā PVN;
 

8.2. Izloze notiks Loterijas organizatora telpās– reklāmas aģentūrā „Mēmais”, Brīvības ielā 86, 7.stāvā, Rīgā, LV-1001.
8.3. Balvu izlozi nodrošina loterijas organizators – no visām saņemtajām reģistrācijām, pēc nejaušības principa, ar programmatūras palīdzību, izlozējot laimētājus.
8.4. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku. Kopā tiks izlozēti 23 laimētāji, kur 21 laimētājs katrs saņems vienu komplektu Classic saldējuma EUR 9,27 vērtībā, 2 laimētāji katrs saņems vienu Begonija dāvanu karti EUR 350,00 vērtībā.
8.5. Balvu ieguvēji tiks publicēti mājas lapā www.balbiinoloterija.lv vienas darba dienas laikā pēc katras izlozes veikšanas. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 22.janvārī.
8.6. Loterijas organizators pēc katras izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot īsziņu, ar Loterijas uzvarētājiem uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.

9. BALVU SAŅEMŠANA:
9.1. Balvas saņemšana notiek pie Loterijas organizatora SIA “Mēmais” Brīvības ielā 86, 7.stāvā, darba dienās no plkst.10-17, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa tālr. 67507105.
9.2. Lai saņemtu balvu, Loterijas uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) un loterijas produktu pirkuma čeka oriģināls.
9.3. Uzrādot 9.2.punktā minētos dokumentus, Loterijas laimētājs un Loterijas organizators paraksta balvas nodošanas - pieņemšanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas  akta parakstīšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizatora ar pretenziju par balvu.
9.4. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt norādītos personas un pirkuma apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar  Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
9.5. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
9.5.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt;
9.5.2. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
9.5.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka.
9.6. Balvas varēs saņemt divu nedēļu laikā pēc katras izlozes. Laikā neizņemtās balvas laimētājam vēlāk vairs netiks izsniegtas.
9.7. Ja Loterijas laimētājs līdz 2019.gada 6.februārim nav ieradies pēc balvas, Loterijas laimētājs zaudē savu Loterijas laimētāja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas paliek Loterijas pasūtītāju īpašumā.

10. Loterijas organizators neatbild par: balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

11. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksu citā veidā, kā paredzēts šajos noteikumos, netiek pieļauta. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuru laimētājs neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas.

12. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas organizatoram - SIA „MĒMAIS” (Brīvības iela 86, Rīga, LV-1001) līdz 2019.gada 29.janvārim, ar norādi „Classic saldējuma loterija Maxima tīklā”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019.gada 29.janvāra, neizraisa juridiskas sekas.

13. Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas.

14. Loterijas organizatora un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

15. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „MĒMAIS” darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.balbiinoloterija.lv

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes