Venden loterija
Atpakaļ
 

Loterijas noteikumi “Esi aktīvs vasarā ar VENDEN”

LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
 
SIA „VENDEN”, reģ. Nr.40003325121, juridiskā adrese: Ganību Dambis 33, Rīga, LV-1005, Latvija.
 
1. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
1.1. Loterijas norises periods ir no 14.07.2020. līdz 26.08.2020.
1.2. Pirkumu veikšanas periods ir no 14.07.2020. līdz 24.08.2020. plkst. 23:59.
1.3. Reģistrācijas periods ir no 14.07.2020. līdz 24.08.2020. plkst. 23:59. Reģistrācija vai pirkums, kurš veikts pirms vai pēc šajā sadaļā noteiktā laika tiks uzskatīts par nederīgu un nepiedalīsies balvu izlozēs.
 
2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
2.1. Jebkura SIA MAXIMA Latvija mazumtirdzniecības vieta Latvijas Republikā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.
 
3. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
3.1. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
3.2. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “VENDEN” darbinieki.
3.3. Lai piedalītos Loterijā, laika posmā no 2020. gada 14.jūlija līdz 24.augustam, vienā pirkuma reizē jāiegādājas Loterijas preces, saskaņā ar loterijas noteikumu 3.4. punktu, jebkurā MAXIMA mazumtirdzniecības vietā visā Latvijas teritorijā, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preces iegādes apliecinājumu, un jāreģistrējas loterijai šajos noteikumos noteiktā kārtībā.
3.4. Lai piedalītos loterijā vienā pirkumā ir jāiegādājas jebkurus 3 (trīs) VENDEN produktus PET pudelēs neatkarīgi no tilpuma vai veida. Pilns loterijas produktu saraksts ir pieejams Pielikumā Nr.1.
3.5. Lai reģistrētos loterijai ir nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu mājas lapā www.venden.lv. Pieteikumā ir jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, pilsēta, tālruņa numurs, e-pasts, pirkuma čeka numurs. Reģistrācija loterijā ir bez maksas.
3.6. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes:
3.6.1. Vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā (arī gadījumā, ja viena pirkuma VENDEN produktu vienību skaits vairākkārt pārsniedz loterijas noteikumu 3.4. punktā noteikto vienību skaitu).
3.6.2. Viens dalībnieks (viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds) vienā izlozē var laimēt tikai vienu reizi. Gadījumā, ja vienas izlozes ietvaros viena dalībnieka reģistrēti čeki tiks izlozēti vairāk par vienu reizi, par derīgu tiks atzīts tikai pirmais laimests, pārējie – anulēti.
3.6.3. Ja viens pirkuma čeka numurs tiek reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiek uzskatīts un Loterijā piedalās tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to ir reģistrējis pirmais.
3.7. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka loterijas organizētājs drīkst izmantot viņu datus loterijas laimētāju noteikšanai un publicēšanai www.venden.lv.
3.8. Loterijas organizētājs neuzņemas atbildību par:
3.8.1. Dalībnieku iespējamajiem izdevumiem, kas radušies piedaloties loterijā vai saņemot balvu.
3.8.2. Sekām, kas radušās nepareizas vai neprecīzas datu ievadīšanas dēļ vai citām dalībnieka radītām neprecizitātēm.
3.8.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehnisko ierīču, no kurām tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
3.9. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
3.10. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks tiks reģistrēts loterijai. Pircējam, piedaloties loterijā, ir nepieciešams krāt pirkumu apliecinošus čekus.
3.11. Loterijā piedalās pirkumi, kas ir veikti tikai MAXIMA mazumtirdzniecības vietās, citās mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecībās vietās veiktie pirkumi loterijā nepiedalās.
 
4. LAIMESTU FONDS:
 
LAIMESTS VIENĪBAS VĒRTĪBA VIENĪBU SKAITS KOPĒJĀ VĒRTĪBA EUR
VELOSIPĒDS TREK MARLIN 5 444.00 EUR 1 444
SKRĒJRITENIS STIGA AIR SCOOTER “12 95.00 EUR 3 285
DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN SPORT 0.75 L IEPAKOJUMS 6.96 EUR 12 83.52
MINERĀLŪDENS VENDEN AR DZĒRVEŅU GARŠU 1.5 L IEPAKOJUMS 4.74 EUR 12 56.88
MINERĀLŪDENS VENDEN AR CITRONU GARŠU 1.5 L IEPAKOJUMS 4.74 EUR 12 56.88
DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN GĀZĒTS 1.5 L  3.66 EUR 12 43.92
DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN NEGĀZĒTS 1.5 L 3.66 EUR 12 43.92
KOPĒJAIS LAIMESTU FONDS 1014,12
 
5. IZLOŽU GRAFIKS UN KĀRTĪBA:
5.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
5.2. Kopā notiks 3 izlozes:
Pirmā izloze notiks 2020.gada 28.jūlijā plkst. 12:00
Starp visiem laika posmā no 2020. gada 14.jūlija līdz 27.jūlijam ieskaitot reģistrētiem dalībniekiem, tiks veikta izloze sekojošā kārtībā:
IZLOZES SECĪBA LAIMESTS VIENĪBU SKAITS
6 SKRĒJRITENIS STIGA AIR SCOOTER “12 1
5 DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN SPORT 0.75 L IEPAKOJUMS 4
4 MINERĀLŪDENS VENDEN AR DZĒRVEŅU GARŠU 1.5 L IEPAKOJUMS 4
3 MINERĀLŪDENS VENDEN AR CITRONU GARŠU 1.5 L IEPAKOJUMS 4
2 DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN GĀZĒTS 1.5 L 4
1 DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN NEGĀZĒTS 1.5 L 4

Otrā izloze notiks 2020.gada 11.augustā plkst.12:00
Starp visiem laika posmā no 2020. gada 28.jūlija līdz 10.augustam ieskaitot reģistrētiem dalībniekiem tiks veikta izloze sekojošā kārtībā:
 
IZLOZES SECĪBA LAIMESTS VIENĪBU SKAITS
6 SKRĒJRITENIS STIGA AIR SCOOTER “12 1
5 DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN SPORT 0.75 L IEPAKOJUMS 4
4 MINERĀLŪDENS VENDEN AR DZĒRVEŅU GARŠU 1.5 L IEPAKOJUMS 4
3 MINERĀLŪDENS VENDEN AR CITRONU GARŠU 1.5 L IEPAKOJUMS 4
2 DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN GĀZĒTS 1.5 L 4
1 DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN NEGĀZĒTS 1.5 L 4

Trešā izloze notiks 2020. gada 25.augustā plkst. 12:00 
Starp visiem laika posmā no 2020. gada 11.augusta līdz 24.augusta reģistrētiem dalībniekiem ieskaitot tiks veikta izloze sekojošā kārtībā:
IZLOZES SECĪBA LAIMESTS VIENĪBU SKAITS
6 SKRĒJRITENIS STIGA AIR SCOOTER “12 1
5 DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN SPORT 0.75 L IEPAKOJUMS 4
4 MINERĀLŪDENS VENDEN AR DZĒRVEŅU GARŠU 1.5 L IEPAKOJUMS 4
3 MINERĀLŪDENS VENDEN AR CITRONU GARŠU 1.5 L IEPAKOJUMS 4
2 DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN GĀZĒTS 1.5 L 4
1 DABĪGAIS MINERĀLŪDENS VENDEN NEGĀZĒTS 1.5 L 4

2020. gada 25.augustā starp visiem loterijas periodā reģistrētiem dalībniekiem tiks izlozēts velosipēds TREK MARLIN – 1 gab.
5.3.Laimesti tiks izlozēti SIA “VENDEN” telpās, Rīgā, Ganību dambī 33.
5.4. Katrā izlozē tiks izlozēts 1 rezerves laimētājs velosipēdam gadījumam, ja izlozētie laimētāji nespēs pierādīt savu dalību loterijā.
7. AR PIEDALĪŠANOS LOTERIJĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI
7.1. Loterijas dalībnieka izdevumi par atbilstošu Loterijas noteikumiem pirkumu ir atkarīgi no viņa izvēlēto VENDEN produktu klāsta;
7.2. Piedalīšanās loterijā dalībniekam var radīt ceļa izdevumus, kas saistīti ar atbilstoša pirkuma veikšanu un iespējamu balvas saņemšanu.
 
8. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
8.1. Laimētāju saraksts tiks publicēts mājaslapā www.venden.lv pēc katras izlozes: 2020. gada 29.jūlijā, 12.augustā un 26.augustā.
8.2. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, informācija tiks nosūtīta katram uzvarētājam uz e-pastu, kas tika noradīta pieteikuma formā.
 
9. BALVU SAŅEMŠANA:
9.1. Balvas varēs saņemt SIA ‘’VENDEN’’ birojā Rīgā, Ganību dambis 33, vai iepriekš saskaņojot ierašanās laiku VENDEN filiālēs Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Cēsīs.
9.2. Balvas varēs saņemt no 2020. gada 03.augusta līdz 2020.gada 20.septembrim.
9.3. Balva tiks izsniegta katram laimētājam personīgi.
9.4. Lai saņemtu balvu, laimētājam ir jāuzrāda pirkuma čeks un personu apliecinošs dokuments. Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt norādītos dokumentus, balva netiek izsniegta.
9.4.1. Pirkuma čeku ir izsniedzis SIA MAXIMA Latvija.
9.4.2. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē un Loterijas preces pirkumam laika posmā no 2020. gada 14.jūlija līdz 24.augustam.
9.4.3. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Loterijas preču nosaukumam kuri piedalās loterijā Pielikumā Nr.1.
9.5. Balvas netiks izmaksātas naudā, mainītas pret citu balvu vai sūtītas pa pastu.
9.6. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2020. gada 20.septembrim, paliek SIA “VENDEN” īpašumā.
 
10. PRETENZIJU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA:
Loterijas dalībniekiem ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas un izlozes kārtību rakstveidā, iesniedzot tās SIA VENDEN Ganību dambī 33, Rīga LV-1005, atbilde pretenzijām tiks sniegta divu nedēļu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
 
11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
11.1. Ar loterijas dalībnieku saistītā informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.
11.2. Jebkurš dalībnieks loterijas darbības laikā ir tiesīgs lūgt izbeigt viņa personas datu apstrādi un atsaukt savu dalību no loterijas, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: loterija@venden.lv
11.3. Loterijas noteikumi atrodami mājaslapā www.venden.lv .

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes