Toblerone šokolāde
Atpakaļ

Preču loterijas “Pērc Toblerone šokolādi Maxima veikalos un laimē balvas!” noteikumi

 
1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA – Pērc  Toblerone šokolādi Maxima veikalos un laimē balvas!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču izplatītājs: SIA “Sanitex”, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar reģistrācijas Nr. 40003166842, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag, Rāmava, Liepu aleja 4, LV-2111, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “FRESH MEDIA, reģistrācijas numurs 50103488111, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 27-22, LV-1011, Rīga,  Latvija.
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama Interneta mājas lapā www.sokoladesloterija.lv, un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie Toblerone zīmola produkti.
 
2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek visos  Maxima XX un XXX mazumtirdzniecības veikalos visā Latvijas teritorijā, kurā pieejami loterijas produkti.
 
3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. LOTERIJAS norises periods: no 2020. gada 9.aprīļa līdz 2020.gada 23.aprīlim.
Reģistrācijas veikšanas periods: no 2020. gada 9.aprīļa līdz 2020.gada 22.aprīlim.
3.2. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: 2020.gada 23.aprīlis 12.00.
3.3. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: līdz 2020.gada 25.maijam.
 
4. LAIMESTI: 5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties visi, kas iegādājušies vienu  Pielikumā Nr. 1 minēto produktu un veikuši čeka reģistrāciju www.sokoladesloterija.lv mājaslapā.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.2.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM jebkurā Maxima XX un XXX veikalā Latvijā (pielikums. Nr. 2), kurā pieejami Pielikumā Nr. 1 minētie produkti, ir jāiegādājas viens Toblerone produkts (jebkurš – pielikums nr.1) vienā pirkumā un jāreģistrē čeks www.sokoladesloterija.lv, norādot vārdu, uzvārdu, čeka numuru, e-pastu un telefona numuru. Pirkuma čeks ir jāsaglabā.
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. Par PRODUKTU iztrūkumu veikalos pretenzijas netiek pieņemtas.
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi, kas reģistrēti izlozei,  piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē.
 
6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 2000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam. Iespēja laimēt ir katram 333 dalībniekam.
 
7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Reģistrācija ir bezmaksas.
 
8. LAIMESTU IEGUVĒJU NOTEIKŠANA:
8.1.LOTERIJAS laimestu ieguvēji tiks noteikti, no visiem reģistrētajiem LOTERIJAI atbilstošajiem KLIENTU pirkumiem pēc nejaušības principa, izlozējot laimestu ieguvējus ar programmatūras RANDOM.ORG palīdzību.
8.2.SIA “FRESH MEDIA” veic izlozi starp visām reģistrācijām, kas veiktas www.sokoladesloterija.lv mājas lapā. Pēc izlozes SIA “FRESH  MEDIA” informē IZPLATĪTĀJU par izlozētajiem laimētājiem un informē laimētāju par laimesta saņemšanu.
8.3.Izloze tiek nodrošināta SIA “FRESH MEDIA” biroja telpās Lāčplēša ielā 27-22, Rīgā, LV-1011, Latvijā.
 
9.LAIMESTU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA:
9.1.Loterijas rezultāti (laimējušās personas un laimesti) tiks publicēti Interneta mājas lapā www.sokoladesloterija.lv 25.04.2020.
 
10.LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1.Laimesta ieguvējam pēc laimesta jāierodas SIA “FRESH MEDIA” biroja telpās Lāčplēša ielā 27-22, Rīgā, LV-1011, Latvijā līdz NOTEIKUMU 3.4.punktā norādītajam termiņam, līdzi ņemot čeku un personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Pēc minētā termiņa laimesti vairs netiek izsniegti un bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
10.2.Laimestu ieguvēji par laimestu tiks informēti, e-pastu uz reģistrēto e-pasta adresi. Ja minētais e-pasts nav pareizs, laimētājam ir jāpiesakās pašam pie ORGANIZĒTĀJA.
10.3.Laimests netiks sūtīts pa pastu laimētājiem, kas dzīvo Rīgā vai Rīgas reģionā. Laimētāji no citām Latvijas pilsētām varēs pieteikties laimesta saņemšanai ar OMNIVA starpniecību (tuvākais iespējamais pakomāts).
10.4.Laimests netiks  izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
 
11.PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1.LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2020.gada 25.maijam, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Lāčplēša ielā 27-22, Rīgā, LV-1011, Latvijā vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi annemari@armadillo.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
11.2.Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
11.3.Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
11.3.1.dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu;
11.3.2.sekām, kas radušās dēļ nepareizas čeka reģistrācijas vai citu dalībnieka radītu neprecizitāšu dēļ.
 
12.CITI NOTEIKUMI:
12.1.LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA “FRESH MEDIA” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas ‑ pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
12.2.Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu SIA FRESH MEDIA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ.

PRODUKTU saraksts

                                                                                         
SAP kods Svītrkods Nosaukums
EAN
123259 7614500010013 Šokolāde TOBLERONE piena 100g
123260 7614500010310 Šokolāde TOBLERONE baltā 100g
613438 7622300107949 Šokolāde TOBLERONE FRUIT&NUT 100g
660010 7614500010617 Šokolāde TOBLERONE tumšā 100g
 

Veikalu saraksts, kas piedalās loterijā

 
X, XX, XXX Strv. Pilsēta Adress
XX R100 Rīga Mūkusalas 73
XX R110 Liepāja Klaipēdas iela 62
XX R120 Daugavpils Cietokšņa 60
XX R150 Rīga Vienības gatve 113
XX R160 Jelgava Rigas 11A
XX R170 Jelgava Driksas iela 4
XX R180 Valmiera G.Apiņa iela 10a
XX R300 Rīga Nīcgales 46a
XX R310 Jēkabpils Brīvības iela 108
XX R320 Rīga Kurzemes prospekts 141
XX R330 Ogre Rīgas ielā 23
XX R360 Rīga Biķernieku iela 143
XX R370 Saldus Brīvības iela 30
XX R390 Madona Rūpniecības iela 49
XX R410 Rēzekne Atbrīvošanas aleja 141
XX R420 Tukums Kurzemes iela 36
XX R440 Cēsis Valmieras iela 17A
XX R490 Limbaži Stacijas iela 8
XX R540 Talsi Rīgas iela 8
XX R570 Jūrmala Kauguri, Talsu šoseja 25
XX R690 Līvani Domes iela 4
XX R860 Rīga Dzelzavas 6a
XXX R66 Rīga A.Saharova iela 20a
XXX R190 Rīga Ulmaņa gatve 88a
XXX R25 Rīga Deglava iela 67
XXX R95 Rīga Slokas 115
XXX R620 Rīga Ieriķu 3
XXX R870 Rīga Mūkusalas 71
XXX R770 Rīga Grostonas 1
XXX R700 Rīga Maskavas 257
XX R420 Tukums Kurzemes iela 36
 
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes