Sveiks loterijas noteikumi
Atpakaļ

Loterijas „ Gatavo kā restorānā kopā ar Sveiks un laimē 500 EUR savam svētku galdam!” noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Produkcijas izplatītājs ir SIA "POLVEN", Reģ. Nr. 40003775268, juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 8B, LV-1082, Rīga, Latvija. Loterijas organizētājs ir SIA „Sorbum LV”, Reģ. Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, LV-1046, Rīga, Latvija. 
1.2. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā visos Maxima veikalos un kā arī iegādājoties preci interneta veikalā www.barbora.lv.
1.3. Loterijas sākums ir 2020. gada 8. decembris un loterijas beigu datums ir 2021. gada 5. janvāris.
1.4. Lai piedalītos loterijā, personai ir jānopērk jebkura 1 (viena) Sveiks majonēze (Majonēze SVEIKS PROVANSAS 67% 250ml- 4740502002213; 
Majonēze SVEIKS Meistara 250ml – 4740502988883; 
Majonēze SVEIKS Rosola 235g - 740502003869)  
laika posmā no 2020. gada 8. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 23:59.
1.5. Loterijā var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas loterijas laikā fiziski atrodas valsts teritorijā, lai saņemtu jebkuru balvu.
 
2. Balvu fonds
2.1. 1 (viena) MAXIMA dāvanu karte 500 EUR vērtībā;
2.2. 10 (desmit)  MAXIMA dāvanu kartes 50 EUR vērtībā;
2.3. 30 (trīsdesmit)  MAXIMA dāvanu kartes 20 EUR vērtībā;
2.4. 30 (trīsdesmit) bļodas;
2.4. Kopējais laimestu  skaits ir 71 ( septiņdesmit viens);
2.5. Kopējais balvu fonds ir 1960 EUR ( viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit eiro 00 centi), iesk. 21% PVN.
2.6. Balvu izskats var atšķirties no mārketinga reklāmas materiālos norādītajām balvām.
 
3. Loterijas dalībnieku iespējas laimēt:
3.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 10 000 (desmit tūkstoši), no kuriem tiks izvēlēts 71 (septiņdesmit viens) laimētāji.
3.1.1. 1 (viens) laimētājs saņems MAXIMA dāvanu karti 500 EUR vērtībā;
3.1.2. 10 (desmit) laimētāji, katrs saņems MAXIMA dāvanu karti 50 EUR vērtībā;
3.1.3. 30 (trīsdesmit) laimētāji, katrs saņems MAXIMA dāvanu karti 20 EUR vērtībā;
        3.1.3.   30 (trīsdesmit) laimētāji, katrs saņems bļodu;
3.2. Iespēja laimēt vienu no 71 balvām ir tiešā veidā atkarīga no kopējā izdarīto pirkumu skaita norādītajā laika periodā, kurš minēts 1.4. punktā.
 
4. Loterijas veikšanas kārtība, piedalīšanās noteikumi:
4.1. Lai piedalītos loterijā, cilvēkam ir jānopērk jebkura 1 (viena) Sveiks majonēze (Majonēze SVEIKS PROVANSAS 67% 250ml- 4740502002213;
 Majonēze SVEIKS Meistara 250ml – 4740502988883; 
 Majonēze SVEIKS Rosola 235g - 740502003869)  laika posmā no 2020. gada 8. decembba līdz 2021. gada 4. janvārim plkst. 23:59.
4.2. Par katru pirkumu, kas ietver jebkuru loterijas produktu, pircējam ir jāsaņem pirkuma čeks no noteikumu 1.2. punktā minētajām tirdzniecības vietām un jāreģistrē pirkuma čeks vai pavadzīmes numurs balvu izlozei mājas lapā www.sveiks.polvenfoods.lv, ievadot šādu informāciju: 
4.2.1. vārds, uzvārds;
4.2.2. e-pasta adrese;
4.2.3. tālruņa numurs;
4.2.4. pirkuma čeka vai pavadzīmes numurs.
4.3. Pēc veiksmīgas reģistrācijas parādīsies apstiprinājuma teksts “Paldies! Jūsu pirkuma dokuments ir reģistrēts!”
4.4. Loterijas dalībniekam ir iespēja piedalīties loterijā vairākkārt, veicot citu 4.1 punktā minētā produkta pirkumu un reģistrējot jauno pirkuma čeku, kā minēts 4.2. punktā. Dalības reižu skaits ir neierobežots.
 
5. Reģistrācijas periodi un laimētāju noteikšana:
5.1. Dalībnieki var reģistrēties saskaņā ar 4.2. punktā minēto kārtību no 2020. gada 8. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim. plkst. 23:59. 
5.1.1. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2020. gada 8. decembra līdz 2020. gada 21. decembra  plkst. 23.59, piedalīsies pirmajā izlozē 2020. gada 22. decembrī. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) MAXIMA dāvanu karšu 50 EUR laimētāji,  15 (piecpadsmit) MAXIMA dāvanu karšu 20 EUR laimētāji, 15 (piecpadsmit) bļodu laimētāji.
5.1.2. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2020. gada 22. decembra līdz 2021. gada 04. janvāra  plkst. 23.59, piedalīsies otrajā izlozē 2021. gada 05. janvārī. Šajā dienā tiks noteikti 5 (pieci) MAXIMA dāvanu karšu 50 EUR laimētāji,  15 (piecpadsmit) MAXIMA dāvanu karšu 20 EUR laimētāji, 15 (piecpadsmit) bļodu laimētāji.
5.1.3. Visas reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2020. gada 8. decembra līdz 2021. gada 04. janvāra plkst.23.59, piedalīsies galvenās balvas izlozē 05. janvārī. Šajā dienā tiks noteikts 1(viens) MAXIMA  dāvanu kartes 500 EUR  laimētājs.
 
5.2. Izlozes notiks 2020. gada. 22. decembrī, 2021. gada 05. janvārī plkst. 12:00  SIA „SORBUM  LV” birojā, Rīgā, Jūrkalnes iela 15, LV- 1046.
5.3. Visas izlozes notiks loterijas organizatoru telpās: SIA „Sorbum LV”, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīga. Izlozes tiks veiktas izmantojot speciāli radītu formulu laimētāju noteikšanai (=INT(RAND()*dalībnieku skaits). 
 
6. Laimētāju paziņošana:   
6.1. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti tīmekļa vietnē  www.sveiks.polvenfoods.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59.
6.2. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada. 05. janvārī līdz plkst. 23:59 un būs pieejams www.sveiks.polvenfoods.lv  līdz 2021. gada 19. janvārim.
 
7. Balvu saņemšana:
7.1. Par laimēto balvu izsniegšanu SIA „Sorbum LV” pārstāvji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar balvu laimētājiem pa e-pastu, ar zvanu vai īsziņu. Piezvanot vai nosūtot īsziņu uz loterijā reģistrēto tālruņa numuru vai loterijā reģistrēto e-pasta adresi, kā arī laimesta ieguvējs var uzzināt par savu laimestu, apskatot uzvarētāju sarakstu mājaslapā  www.sveiks.polvenfoods.lv.
7.2. Balvas tiek uzglabātas SIA „Sorbum LV” birojā, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīgā. 
7.3. Laimētājs var saņemt balvu tikai ar Omniva starpniecību. Lai saņemtu balvu ir jānosūta laimējušā čeka un personas apliecinoša dokumenta kopija uz epasta adresi: loterijas@sorbum.eu ar norādi Polven loterija. Klāt ir jāpievieno informācija par Omniva pakomāta adresi uz kuru nosūtīt balvu kā arī tālruņa numuru uz kuru sūtīt paziņojumu  par balvas piegādi pakomātā.  Vairāk informācijas rakstot uz epastu loterijas@sorbum.eu vai zvanot uz +371 25133909.
7.4. Ja balvu ieguvēji līdz 2021. gada 19. janvārim nenosūtīs 7.3. punktā prasīto informāciju uz e-pastu loterijas@sorbum.eu, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Organizatoru īpašumā.
 
8. Dalībnieka izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā, ir šādi:
8.1. Izdevumi, kas ir atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
8.2. Loterijas nodokļus sedz loterijas organizētājs.
 
9. Sūdzības iesniegšana un tās izskatīšanas kārtība
9.1. Ar šo loteriju saistītās sūdzības ir jāiesniedz rakstiski, pilnībā izklāstot sūdzību un apgalvojumus, pievienojot dokumentus vai kopijas ar atsauci uz šo sūdzību. Sūdzība ir jānosūta uz SIA „Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, LV-1046, Rīga, vai pa e-pastu uz loterijas@sorbum.eu, līdz 2021. gada 19. janvārim (pasta zīmoga datums). Loterijas organizators izskata sūdzību un atbild 30 dienu laikā. 
 
10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
10.2. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un tam, ka loterijas organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai, publicēšanai www.sveiks.polvenfoods.lv laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
10.3. Loterijas Organizētājs neatbild par personas jebkādiem  izdevumiem, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā.
10.4. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem, kas ir zuduši un/vai nav atgūti, ir bojāti vai kavēti, vai ko nav iespējams nosūtīt sakarā ar tehniskām kļūdām vai jebkāda cita no tā neatkarīga iemesla dēļ.
10.5. Organizators neatbild par pakalpojumu pārtraukumiem sakarā ar tehniskām problēmām, sistēmas vai programmatūras kļūmēm, kavējumiem vai citām problēmām, kas var ietekmēt dalībnieku spēju piedalīties loterijā vai izmantot tīmekļa vietni.
10.6. SIA “POLVEN", SIA „Sorbum LV” darbinieki nav tiesīgi piedalīties loterijā.
10.7. Jūs varat izlasīt pilnus noteikumus  www.sveiks.polvenfoods.lv.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes