Ieripo pavasarī ar Skrīveru saldumiem
Atpakaļ

Preču loterijas “Ieripo pavasarī ar Skrīveru saldumiem!” noteikumi

1. Loterijas preču ražotājs: SIA “Skrīveru saldumi”, reģ. nr. 45403016339, juridiskā adrese: Daugavas iela 82, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-⁠5125 - turpmāk Ražotājs. 
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkurš veikals MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.barbora.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
3.1. Loterijas prece: jebkurš Skrīveru saldumi produkts saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.
4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2021. gada 16. marts. Loterijas norises beigu datums: 2021. gada 13. aprīlis.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2021. gada 16. marta līdz 2021. gada 12. aprīlim.
5. Balvu fonds: 
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Velosipēds Kenzel Signora Retro 28" 2 345.95 691.90
“Skrīveru saldumi” produktu grozs* 16 25.00 400.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1091.90
 
*“Skrīveru saldumi” produktu grozs: 1 gb. SKRĪVERU GOTIŅA klasiskā 250g; 1 gb. SKRĪVERU GOTIŅA ar zemenēm 250g; 1 gb. SKRĪVERU Zemenes Baltajā šokolādē 100g; 1 gb. SKRĪVERU  marcipāns tumšajā šokolādē, 150 g; 1 gb. Marcipāns šok.ar zem.garšu SKRĪVERU 150g; 1 gb. SKRĪVERU Āboli 100g; 1 gb. SKRĪVERU Plūmes tumšajā šokolādē 110g; 1 gb. SKRĪVERU FUDGE ar sāli "fleur de sel" 120 g; 1 gb. SKRĪVERU FUDGE ar šokolādi 120 g; 1 gb. SKRĪVERU  marcipāna batoniņš Zemeņu šokolādē, 40 g; 1 gb. SKRĪVERU  marcipāna batoniņš tumšajā šokolādē 40g
Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
5.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
5.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 18 (astoņpadsmit) pret 5000 (pieci tūkstoši).
6. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2021. gada 16. marta līdz 2021. gada 12. aprīlim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.barbora.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu 0.14 EUR (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:
SKR Pirkuma dokumenta numurs Vārds Uzvārds
Piemērs: SKR 123456 Lasma Briedite
Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml.  Nosūtot pareizi sastādītu īsziņu dalībnieks uzreiz saņem atbildes īsziņu par dalību „Paldies par dalibu, ludzu saglabajiet pirkuma ceku lidz loterijas beigam! Velam veiksmi izloze!”, kas kalpo kā reģistrācijas apstiprinājums.
Akcijas dalībnieks, reģistrējoties loterijai, piekrīt tās noteikumiem, ar kuriem var iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv.
aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. 
Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
6.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
6.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
6.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
6.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
6.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
7. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
8. Loterijā tiek noteiktas 4 (četras) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
23.03.2021. plkst. 11.00 16.03.2021. plkst. 00.00 – 22.03.2021. plkst. 23.59 4 (četri) “Skrīveru saldumi” produktu grozi 2 (divi)
30.03.2021. plkst. 11.00 23.03.2021. plkst. 00.00 – 29.03.2021. plkst. 23.59 4 (četri) “Skrīveru saldumi” produktu grozi 2 (divi)
16.03.2021. plkst. 00.00 – 29.03.2021. plkst. 23.59 1 (viens) velosipēds Kenzel 2 (divi)
06.04.2021. plkst. 11.00 30.03.2021. plkst. 00.00 – 05.04.2021. plkst. 23.59 4 (četri) “Skrīveru saldumi” produktu grozi 2 (divi)
13.04.2021. plkst. 11.00 06.04.2021. plkst. 00.00 – 12.04.2021. plkst. 23.59 4 (četri) “Skrīveru saldumi” produktu grozi 2 (divi)
30.03.2021. plkst. 00.00 – 12.04.2021. plkst. 23.59 1 (viens) velosipēds Kenzel 2 (divi)
 
8.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
8.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
8.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
9. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada 13. aprīlī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.
10. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas. 
10.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2021. gada 27. aprīlim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.
10.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
10.3.Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
10.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021. gada 16. marta līdz 2021. gada 12. aprīlim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Skrīveru saldumi vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
10.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
10.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
10.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
10.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
10.5.4.ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
10.5.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
10.5.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
10.6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
11. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2021. gada 28. aprīlim ar norādi Loterija “Ieripo pavasarī ar Skrīveru saldumiem!”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
11.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
11.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
12. Loterijā nevar piedalīties SIA “Skrīveru saldumi”, SIA “MAXIMA Latvija”, SIA “Patrika” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
13. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
13.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
13.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
13.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Ieripo pavasarī ar Skrīveru saldumiem!”

 
EAN kods Nosaukums
4751010575465 Skrīveru Gotiņa ar lazdu riekstiem 5kg
4751010575458 SKRĪVERU GOTIŅA klasiskā 5kg
4751010576226 SKRĪVERU GOTIŅA ar MiniMarshnallow 5kg
4751010575052 Skrīveru Gotiņa Mohito sver.
4751010575922 SKRĪVERU GOTIŅA ar kaņepēm 5kg
4751010574031 Marcipāns SKRĪVERU zemeņu šokolādē 3kg
4751010575403 SKRĪVERU GOTIŅA assorti 250g
4751010575380 SKRĪVERU GOTIŅA ar lazdu riekstiem 250g
4751010575359 SKRĪVERU GOTIŅA klasiskā 250g
4751010578213 SKRĪVERU GOTIŅA ar zemenēm 250g
4751010577605 SKRĪVERU Zemenes Baltajā šokolādē 100g
4751010575335 SKRĪVERU Ķirši tumšajā šokolādē 110g
4751010575342 SKRĪVERU Āboli 100g
4751010575311 SKRĪVERU Plūmes tumšajā šokolādē 110g
4751010576691 SKRĪVERU FUDGE ar sāli "fleur de sel" 120 g
4751010576707 SKRĪVERU FUDGE ar šokolādi 120 g
4751010574178 Piena īriss klasiskais 55g
4751010575021 Zefīrs ar vaniļas garšu 800g
4751010578176 Zefīrs ar Zemeņu garšu, 800 g
4751010576653 Plūmes tumšajā šokolādē sver.
4751010576660 Aprikozes tumšajā šokolādē 3kg
4751010576714 Marcipāna batoniņš SKRĪVERU Naked 40g
4751010576646 SKRĪVERU  marcipāna batoniņš tumšajā šokolādē, 40 g
4751010578190 SKRĪVERU  marcipāna batoniņš Zemeņu šokolādē, 40 g
4751010578251 Fudge Mīkstās karameles batoniņš ar riekstiem šokolādē 35g
4751010574178 Piena īriss klasiskais 55g
4751010576677 SKRĪVERU  marcipāns tumšajā šokolādē, 150 g
4751010576684 Marcipāns šok.ar zem.garšu SKRĪVERU 150g
4751010574642 ŠOKOBRĪDIS Piena šok. tāfelīte ar saulespuķu sēkliņām 30 g
4751010574628 ŠOKOBRĪDIS Tumšā šokolāde ar kraukšķošo  kvinoju, 30g
4751010575854 Skrīveru Gotiņa ar Olu liķieri sver.
4751010578237 Krāsainās Mandeles 100g
4751010578275 SKRĪVERU ASORTI LIELPAKA 700G
4751010578268 GOTIŅA ASORTI LIELPAKA 800G
4751010575816 Cepumi Skrīveru kviešu pārslu kg
4751010575823 Cepumi Kukurūzas pārslu kg
4751010572358 LABAIS GARDUMS, kviešu pārslu saldums
4751010572365 LABAIS GARDUMS, kukurūzas pārslu saldums
 

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes