Saldējumu Mājas, Super Viva, Magnum loterija
Atpakaļ


Preču loterijas „Pērc jebkurus 4 saldējumus Mājas, Super Viva vai Magnum un laimē!” noteikumi.

 
1. PREČU IZPLATĪTĀJS
SIA „Unilever Baltic LLC”, uzņēmuma reģistrācijas numurs LV50003625111, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3/10, Rīga, LV-1010, Latvija.
 
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS
SIA "33 un 33", uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103427473, juridiskā adrese: Igauņu iela 4, Sigulda, LV  2150.
 
3. LOTERIJAS NORISES VIETA
Jebkurš veikals MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikals www.barbora.lv, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.
 
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS
No 2021. gada 22. jūlija līdz 2021. gada 5. augustam.
Reģistrēties loterijai iespējams no 2021. gada 22. jūlija līdz 2021. gada 4. augusta plkst. 23:59:59.
 
5. BALVAS
1 gab. velosipēds CLASSIC TEAM 29 RED
4 gab. veikala Maxima dāvanu kartes, katra 20,00 EUR vērtībā. Dāvanu karte derīga līdz 27.06.2022.
4 gab. veikala Maxima dāvanu kartes, katra 40,00 EUR vērtībā. Dāvanu karte derīga līdz 27.06.2022.
4 gab. veikala Maxima dāvanu kartes, katra 60,00 EUR vērtībā. Dāvanu karte derīga līdz 27.06.2022.
4 gab. veikala Maxima dāvanu kartes, katra 80,00 EUR vērtībā. Dāvanu karte derīga līdz 27.06.2022.
2 gab. veikala Maxima dāvanu kartes, katra 100,00 EUR vērtībā. Dāvanu karte derīga līdz 27.06.2022.
 
Balvu kopējā vērtība – EUR 1469,- (ar PVN).
Laimētā balva pēc dalībnieka pieprasījuma netiek aizvietota ar cita veida balvu un tās vērtība netiek kompensēta naudā.
 
6. DALĪBNIEKA APTUVENĀS IZREDZES LAIMĒT
Apmēram 19 no 2500.
 
7. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
· Akcijā var piedalīties visas fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikas teritorijā, izņemot SIA "33 un 33", SIA „Visas loterijas” un SIA "Unilever Baltic LLC" darbiniekus, kā arī šo personu tuvākos ģimenes locekļus.
· Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika posmā no 2021. gada 22. jūlija līdz 2021. gada 4. augustam (ieskaitot) punktā Nr. 4 norādītajos veikalos ir jāiegādājas jebkuri 4 (četri) saldējumi: Mājas, Super Viva vai Magnum.
· Pēc loterijas produktu iegādes dalībniekam loterijas čeks ir jāreģistrē loterijai līdz 2021. gada 4. augusta plkst. 23:59:59, aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.unileverloterijas.lv. 
· Reģistrācijas anketā jāraksta: dalībnieka vārds_ dalībnieka uzvārds_ loterijas čeka numurs_ pilsēta, kurā iegādāts produkts_tālruņa numurs.
Piemēram: LIGA_LIEPINA_3256_RIGA_TĀLRUŅA NUMURS
Pēc veiksmīgas čeka reģistrācijas, Loterijas dalībniekam ekrānā parādās laimes rats.
Pēc laimes rata iegriešanas, tas apstājas uz kāda no laukiem:
- velosipēds CLASSIC TEAM 29 RED
- veikala Maxima dāvanu karte 20,00 EUR vērtībā
- veikala Maxima dāvanu karte 40,00 EUR vērtībā
- veikala Maxima dāvanu karte 60,00 EUR vērtībā
- veikala Maxima dāvanu karte 80,00 EUR vērtībā
- veikala Maxima dāvanu karte 100,00 EUR vērtībā
· Laimes ratam apstājoties uz kāda no balvu laukiem, ekrānā parādās paziņojums, ka dalībnieks ir reģistrēts izlozei par konkrēto balvu, kas ir uzgriezta.
· Dienas laikā dalībniekiem ir iespējams uzgriezt jebkuru laimes rata lauku. Viens pirkums jeb viens čeka numurs dod iespēju griezt ratu tikai vienu reizi.
· Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, vienu pirkuma čeka numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas periodā.
· Pirkuma čekā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021. gada 22.jūlija līdz 2021. gada 4.augustam. Attēlotam loterijas preces nosaukumam Mājas, Super Viva vai Magnum. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
· Ja loterijas dalībnieks vairākas reizes ir nopircis loterijas produktus, viņš var pieteikties loterijai vairākkārt, reģistrējot katru saldējumu iegādes čeku atsevišķi.
· Ja vienā pirkuma reizē (viens pirkuma čeks) ir iegādāti vairāki akcijas produkti (piem. 8 saldējumi), loterijā var reģistrēties tikai vienu reizi.
· Atkārtoti iesūtītie jau reģistrētie čeki dalībai loterijā būs nederīgi.
· Akcijas dalībnieks reģistrējoties loterijai, piekrīt tās noteikumiem, ar kuriem var iepazīties www.unileverloterijas.lv
· Reģistrācija www.unileverloterijas.lv ir bez maksas.
· Pirkumam ir jābūt veiktam līdz 4. augustam (ieskaitot).
· Loterijas čeks ir jāsaglabā līdz 2021. gada 6. septembrim kā pierādījums dalībai loterijā un balvas saņemšanai.
· Loterijas norises laikā Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
· Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma čeka numuru.
· Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: maxima@33un33.lv.  Loterijas laikā uz saņemtajām vēstulēm tiks atbildēts ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā.
· Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 
8. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA
· Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina SIA “Visas Loterijas”.
· Izloze tiks veikta ar SIA “Visas Loterijas” izstrādāto  loterijas programmatūru “Sales Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
· Laimesta ieguvējs tiks noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa.
· Izloze notiks Loterijas organizētāju pilnvarotās puses SIA „Visas loterijas” biroja telpās Dzirnavu ielā 37-63 (6. stāvs, 6C), Rīgā, 05.08.2021. plkst.11:00.
· Tiks izlozēti 2 (divi) rezerves laimētāji katram balvas veidam, gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti.
 
9. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA
· Laimestu ieguvēji tiks publicēti mājas lapā www.unileverloterijas.lv 05.08.2021.
· Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 
10. LAIMESTA SAŅEMŠANA
· Akcijas rīkotāji trīs darba dienu laikā pēc izlozes sazināsies ar akcijas uzvarētājiem, zvanot vai nosūtot viņiem SMS uz akcijā reģistrēto tālruņa numuru. Balvas varēs saņemt SIA „Visas loterijas” biroja telpās Dzirnavu ielā 37- 63 (6. stāvs, 6C), Rīgā, darba dienās, no plkst. 10:00 līdz 17:00. Par balvu iegūšanu laimētāji var sazināties pa tālruni: 67686540.
· Saņemot balvu, dalībniekam būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase), kā arī laimējušā čeka oriģināls.
· Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
a) nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi; 
b) ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
c) ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
d) ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
e) ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
f) ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
g) nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
· Balvu var saņemt arī laimējušās personas pārstāvis, uzrādot visus šajos noteikumos minētos laimējušās personas un pirkumu apliecinošos dokumentus.
· Saņemot balvu, laimējušās personas vai to pārstāvji parakstās par tās saņemšanu.
· Balvas, kas netiks izņemtas līdz 2021. gada 6. septembrim (ieskaitot), paliks preču izplatītāja SIA „Unilever Baltic LLC” īpašumā.
· Loterijas rīkotāju un dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 
 11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA
Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2021. gada 6. septembrim (ieskaitot), nosūtot rakstveida iesniegumu uz epastu: maxima@33un33.lv . Pretenzijas tiks izskatītas, un 15 kalendāro dienu laikā no rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas loterijas dalībniekam tiks sniegta atbilde.
Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, ir publicēti akcijas mājas lapā www.unileverloterijas.lv 

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes