Pergale loterija
Atpakaļ

Preču loterijas “Pergale Maxima rudens loterija 2019” noteikumi                                      

1.PREČU IZPLATĪTĀJS:
1.1. AB “Vilniaus Pergalė”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.222262320, juridiskā adrese: A.V. Graičiūno g. 26, LT-02241 Vilnius.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103207278, juridiskā adrese: Brīvības iela 103-4, Rīga, LV-1001, Latvija.
 
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek veikalu tīkla Maxima veikalos visā Latvijas teritorijā.
                                               
4. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
4.1. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2019. gada 24. oktobra līdz 2019.gada 20. novembrim.
4.2. Loterijas laimētāji tiks izlozēti 2019. gada 01., 08., 15. un 22. novembrī pulksten 14:00.
4.3. Loterijas laimētāji tiks publicēti 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes mājas lapā www.pergaleloterija.lv
4.4. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2019. gada 26. novembrī mājas lapā www.pergaleloterija.lv.
4.5. Loterijas norises laiks ir no 2019.gada 24. oktobra līdz 2019.gada 26. novembrim.
4.6. Pieteikšanās loterijas laimestu saņemšanai ar pasta piegādi ir līdz 2019.gada 13. decembrim.
4.7. Loterijas laimestu izsniegšana ir līdz 2019. gada 20. decembrim.
4.8. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2019. gada 27. decembrim.                                                                                                                                              
5. BALVAS:
5.1. Balvu fonds sastāv no 8 (astoņiem­) zīmola “FLOKATI” kamieļa vilnas gultas veļas komplektiem (sega 200 cm x 220 cm un 2 (divi) spilveni 40 cm x 70 cm).
5.2. Kopējā balvu fonda vērtība ir 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti eiro, 00 eiro centi). 

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2019.gada 24. oktobra līdz 2019.gada 20. novembrim jebkurā Maxima veikalā jāiegādājas jebkāds svars no Pielikumā Nr.1 norādītajiem zīmola Pergale produktiem.
6.2. Dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma čeks, kurā skaidri redzams loterijas produkta pirkums, pirkuma datums un čeka numurs.
6.3. Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks bez maksas reģistrējas mājas lapā www.pergaleloterija.lv, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, čeka numuru un kontakttālruni.
6.4. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.5. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.6. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
6.7. Katram loterijas dalībniekam ir iespējams laimēt 1 (vienu) balvu.
6.8. Visi reģistrētie pirkumu čeku numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē. Atkārtoti iesūtītie unikālie čeku numuri, kas jau reģistrēti dalībai loterijā, tiks dzēsti.
6.9. Organizētājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.9.1. Ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt;
6.9.2. Ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.9.3. Ir reģistrējis čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts čekā.
6.10. Organizētājs neatbild par:
6.10.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties loterijas produktu vai saņemot balvu;
6.10.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušāmies neprecizitātēm;
6.10.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
6.11. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “SOMESE Baltic” datu bāzē (personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001725) ar mērķi saglabāt reģistrācijas, noteikt un publicēt laimētājus, kā arī izsniegt balvas.      

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Loterijas laikā tiek plānoti aptuveni 800 (astoņi simti) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 8/800.                                                                                      

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.pergaleloterija.lv. 

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
9.1. Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
9.2. Katra izloze tiks veikta starp reģistrācijām, kas veiktas laika periodā no iepriekšējās nedēļas ceturtdienas (ieskaitot) līdz tekošās nedēļas trešdienai (ieskaitot).
9.3. Katrā izlozē tiks izlozēti 2 (divi) laimētāji un 1 (viens) rezervists.
9.4. Balvu laimētāji tiks izlozēti SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103., 4. kabinetā, 3. stāvā, uz izlozi uzaicinot arī Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi. 

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
10.1. Balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo čeku un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
10.2. Ja saņemot balvu, laimētājs vēlēsies paturēt čeka oriģinālu, uz tā tiks veiktas atzīmes, kas apliecina balvas saņemšanu ar konkrēto čeku.
10.3. Ja loterijas laimētājs dzīvo ārpus Rīgas teritorijas, laimētājam ir iespēja saņemt balvu ar pasta piegādi. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai mājaslapā www.somesebaltic.lv sadaļā “Pieteikt laimesta piegādi”, aizpildot piegādes anketu un pievienojot čeka attēlu, kurā skaidri redzams loterijas produkta pirkums, pirkuma datums un čeka numurs.
10.4. Laimētājam jāpiesaka balvas piegāde līdz 2019.gada 13. decembrim vai balva jāizņem līdz 2019. gada 20. decembrim.
10.5. Balvas pēc norādītā datuma vairs netiks izsniegtas un balvas paliek AB “Vilniaus Pergalė” īpašumā.
10.6. Balvas netiks izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu. 

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
11.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” birojā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, Rīgā, LV-1001 rakstisku iesniegumu.
11.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas. 

12. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “SOMESE Baltic” un AB “Vilniaus Pergalė” darbinieki.
12.2. Laimētāji, saņemot balvu, ar parakstu apliecina, ka nav neviena no augstāk minēto uzņēmumu darbiniekiem. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek AB “Vilniaus Pergalė” īpašumā. 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
13.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapās www.pergaleloterija.lv.

Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Pergale Maxima rudens loterija 2019” noteikumiem
           
Loterijas produktu saraksts:
 
Nr.p.k. Svītru kods PRODUKTA nosaukums
1. 
5900353103357 Karameles PIKOLO
2.
4770179110829 Želejas konfektes JELLYSSIMO
3.
4770179183069 Konfektes Pergalė Cherry single twist
4.
4770179183359 Konfektes Pergalė MIX
5.
4770179104897 Konfektes TURAIDA
6.
4770179185995 Konfektes Pergalė marcipan
7.
4770179199367 Konfektes NOMEDA
8.
4770179145289 Konfektes Pergalė Creamy ar tumšo šokolādi
9.
4770179108642 Konfektes Pergalė HAZELNUT
10.
4770179106068 Konfektes Pergalė ar kafijas garšu
11.
4770179107096 konfektes FORTUNA
12.
4770179108567 Konfektes NUTS
13.
4770179109137 Konfektes Ābolīši
14.
4770179109557 Konfektes PERGALĖ WINTER ar riekstiem un avenēm
15.
4770179999967 Konfektes WINTER TOWN
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes