“Maiziņš” loterija – pērc un laimē!
Atpakaļ

Preču loterijas ““Maiziņš” loterija – pērc un laimē!” noteikumi

1. Loterijas preču ražotājs: AS “Latvijas Maiznieks”, reģ. nr. 40003034051, juridiskā adrese: Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils, Latvija, LV-5403 - turpmāk Ražotājs. 
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, –turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta Maxima visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikals www.barbora.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
3.1. Loterijas prece: jebkura “Latvijas Maiznieks” maize “Maiziņš” saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.
4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 31. marts. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 12. maijs.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 31. marta līdz 2020. gada 11. maijam.
5. Balvu fonds:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Velosipēds KELLY CLIFF 10 6 360.00 2160.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 2160.00

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 6 (seši) pret 5000 (pieci tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 31. marta līdz 2020. gada 11. maijam, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā veikalā Maxima visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.barbora.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
• sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa  par SMS nosūtīšanu 0.14 EUR (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā: MAIZINS Pirkuma dokumenta numurs Vārds Uzvārds Vecums Pilsēta
Piemērs: MAIZINS 123456 Judite Berzina 25 Riga
Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem
utml.Loterijas dalībnieks, reģistrējoties loterijai, piekrīt tās noteikumiem, ar kuriem var
iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv.
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, vecums, pilsēta, dalībnieka tālruņa numurs, epasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas.
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
 
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
07.04.2020.
plkst. 11.00
31.03.2020. plkst. 00.00 –
06.04.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 10 2 (divi)
14.04.2020.
plkst. 11.00
07.04.2020. plkst. 00.00 –
13.04.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 10 2 (divi)
21.04.2020.
plkst. 11.00
14.04.2020. plkst. 00.00 –
20.04.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 10 2 (divi)
28.04.2020.
plkst. 11.00
21.04.2020. plkst. 00.00 –
27.04.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 10 2 (divi)
05.05.2020.
plkst. 11.00
28.04.2020. plkst. 00.00 –
04.05.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 10 2 (divi)
12.05.2020.
plkst. 11.00
05.05.2020. plkst. 00.00 –
11.05.2020. plkst. 23.59
1 (viens) velosipēds KELLY CLIFF 10 2 (divi)

9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 12. maijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.
11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties ar balvas saņemšanu līdz 2020. gada 26. maijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
11.3. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2020. gada 31. marta līdz 2020. gada
11. maijam un attēlotam loterijas preces nosaukumam MAIZIŅŠ. Ja informācija ar nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
11.4. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.4.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
11.4.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
11.4.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
11.4.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
11.4.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
11.5. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 27. maijam
ar norādi Loterija ““Maiziņš” loterija – pērc un laimē!”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
13. Loterijā nevar piedalīties AS “Latvijas Maiznieks”, SIA “Visas Loterijas”, SIA “Patrika” un SIA “Maxima Latvija” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes