Latvijas maiznieka loterijas noteikumi
Atpakaļ

Preču loterijas “Saldēto maizīšu loterija Maxima veikalos” noteikumi


1. Loterijas preču ražotājs: AS “Latvijas Maiznieks”, reģ. nr. 40003034051, juridiskā
adrese: Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils, Latvija, LV-5403 - turpmāk Ražotājs.
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235,
juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2128, –
turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkurš veikals MAXIMA visā Latvijas Republikas
teritorijā un interneta veikals www.barbora.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas
Republikas iedzīvotājs.
3.1. Loterijas prece: jebkurš Latvijas Maiznieks saldēto maizīšu produkts saskaņā
ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.
4. Loterijas norises laiks:
4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 20. oktobris. Loterijas norises
beigu datums: 2020. gada 1. decembris.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 20. oktobra līdz 2020. gada
30. novembrim.
5. Balvu fonds:
 
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Ledusskapis Electrolux 1 347.00 347.00
Komplekts: karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
6 16.22 97.32
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 444.32

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot
saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā
norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja
iegūt laimestu ir 7 (septiņi) pret 5000 (pieci tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 20. oktobra
līdz 2020. gada 30. novembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts
jebkurā tirdzniecības vietā MAXIMA visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta
veikalā www.barbora.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to
jāreģistrējas Loterijai:
Balva Skaits 1 balvas vērtība
(EUR)
Balvu kopējā
vērtība (EUR)
Ledusskapis Electrolux 1 347.00 347.00
Komplekts: karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts 6 16.22 97.32
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 444.32
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds,
uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, vecums, pilsēta, dalībnieka tālruņa numurs, epasta
adrese. Reģistrācija ir bez maksas.
• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma
dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju
likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati
tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču
un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles
kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks
Loterijas organizētājs.
7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi
izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas
laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas
organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma
dokumenta numuru.
7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts
vairākas reizes.
7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
7.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu reizi visās izlozēs.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos,
piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas
saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
27.10.2020.
plkst. 11.00
20.10.2020. plkst. 00.00 –
26.10.2020. plkst. 23.59
1 (viens) komplekts:
karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
2 (divi)
03.11.2020.
plkst. 11.00
27.10.2020. plkst. 00.00 –
02.11.2020. plkst. 23.59
1 (viens) komplekts:
karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
2 (divi)
10.11.2020.
plkst. 11.00
03.11.2020. plkst. 00.00 –
09.11.2020. plkst. 23.59
1 (viens) komplekts:
karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
2 (divi)
17.11.2020.
plkst. 11.00
10.11.2020. plkst. 00.00 –
16.11.2020. plkst. 23.59
1 (viens) komplekts:
karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
2 (divi)
24.11.2020.
plkst. 11.00
17.11.2020. plkst. 00.00 –
23.11.2020. plkst. 23.59
1 (viens) komplekts:
karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
2 (divi)
01.12.2020.
plkst. 11.00
24.11.2020. plkst. 00.00 –
30.11.2020. plkst. 23.59
1 (viens) komplekts:
karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
2 (divi)
01.12.2020.
plkst. 11.00
24.11.2020. plkst. 00.00 –
30.11.2020. plkst. 23.59
1 (viena) ledusskapis
Electrolux
2 (divi)

9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 -
63, Rīgā, 6. stāvā.
9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru „Premium”.
9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam,
ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav
atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek
izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek
izlozēti.
10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 1. decembrī līdz plkst. 23:59
mājas lapā www.loterijas.lv.
11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai
nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas
Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par
balvas saņemšanu līdz 2020. gada 15. decembrim. Pēc šī datuma balvas vairs
netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.
11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs
dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte).
Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar
pretenziju par balvu.
11.3.Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais
pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi,
auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
11.4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta
numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam
17.11.2020.
plkst. 11.00
10.11.2020. plkst. 00.00 –
16.11.2020. plkst. 23.59
1 (viens) komplekts:
karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
2 (divi)
24.11.2020.
plkst. 11.00
17.11.2020. plkst. 00.00 –
23.11.2020. plkst. 23.59
1 (viens) komplekts:
karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
2 (divi)
01.12.2020.
plkst. 11.00
24.11.2020. plkst. 00.00 –
30.11.2020. plkst. 23.59
1 (viens) komplekts:
karstumizturīgais virtuves
cimds + priekšauts
2 (divi)
20.10.2020. plkst. 00.00 –
30.11.2020. plkst. 23.59
1 (viena) ledusskapis
Electrolux 2 (divi)
loterijas preces pirkumam laika posmā no 2020. gada 20. oktobra līdz 2020. gada
30. novembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Latvijas Maiznieks vai
citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu. Ja informācija ir
nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem
Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas
preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
11.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
11.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos
dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas
laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
11.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
11.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas
norādīts pirkuma dokumentā;
11.5.4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā
simbolus uz līdzīgiem;
11.5.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai
mainījis simbolu kombināciju.
11.6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc
Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē
Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas
Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada
16. decembrim ar norādi Loterija “Saldēto maizīšu loterija Maxima veikalos”.
Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā
pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē
norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu,
norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
13. Loterijā nevar piedalīties AS “Latvijas Maiznieks”, SIA “MAXIMA Latvija”, SIA
“Patrika” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka
norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā
arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai
Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas
laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai
šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par
Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas
rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas
noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni
+371 67686540.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes