GPU Nākotne vasaras loterijas noteikumi
Atpakaļ

Preču loterijas “GPU Nākotne vasaras loterija Maxima veikalos!” noteikumi

 
1. Loterijas preču ražotājs ir SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”, reģ. nr. 40003113629, juridiskā adrese: “Grīvas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, – turpmāk Ražotājs.
2. “GPU Nākotne vasaras loterija Maxima veikalos!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kuru organizē SIA „ Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” reģistrācijas Nr.: 40003113629, juridiskā adrese: “Grīvas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040 – turpmāk Loterijas rīkotāji. 
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises teritorija – jebkurš Maxima veikals visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces un interneta veikals www.barbora.lv, Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu. 
4.1. Loterijas prece: jebkurš “Gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne” produkts.
4.2. Loterijas norises sākuma datums ir 2021. gada 1. jūnijs. Loterijas norises beigu datums ir 2021. gada 13. jūlijs.
4.3. Loterijas reģistrācijas periods: no 2021.gada 1. jūnijam līdz 2021. gada 12. jūlijam.
5. Balvu fonds:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR ar PVN) Balvu kopējā vērtība (EUR ar PVN)
Dāvanu kartes “Maxima” 60 20 1200.00
Naudas balva 1 1000 1000.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 2200.00
 
Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4.3. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi, iespēja iegūt laimestu ir 61 (sešdesmit viens) pret 5 000 (pieci tūkstoši).
7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2021. gada 1. jūnijam līdz 2021. gada 12. jūlijam, jāiegādājas vismaz 1 (viena) loterijas prece vienā pirkuma reizē noteiktos veikalu tīkla Maxima veikalos Latvijas Republikas teritorijā, kas minēti pielikumā. Jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
· aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas. Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.
Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
7.1. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
7.2. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu t.i. vienu pirkuma dokumentu drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
7.3. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vairākas reizes, tikai dažādās izlozēs, nevis vienas dienas izlozē.
8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
9. Loterijā tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 4.3. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
08.06.2021. plkst. 11:00 01.06.2021. plkst.0:00 – 07.06.2021. plkst.23:59 10 (desmit) dāvanu kartes Maxima veikalos 10 (desmit)
15.06.2021. plkst. 11:00 08.06.2021. plkst.0:00 – 14.06.2021. plkst.23:59 10 (desmit) dāvanu kartes Maxima veikalos 10 (desmit)
22.06.2021. plkst. 11:00 15.06.2021. plkst.0:00 – 21.06.2021. plkst.23:59 10 (desmit) dāvanu kartes Maxima veikalos 10 (desmit)
29.06.2021. plkst. 11:00 22.06.2021. plkst.0:00 – 28.06.2021. plkst.23:59 10 (desmit) dāvanu kartes Maxima veikalos 10 (desmit)
06.07.2021. plkst. 11:00 29.06.2021. plkst.0:00 – 05.07.2021. plkst.23:59 10 (desmit) dāvanu kartes Maxima veikalos 10 (desmit)
13.07.2021. plkst. 11:00 06.07.2021. plkst.0:00 – 12.07.2021. plkst.23:59 10 (desmit) dāvanu kartes Maxima veikalos
 
10 (desmit)
13.07.2021. plkst. 11:00 01.06.2021. plkst.0:00 – 12.07.2021. plkst.23:59 1 naudas balva 10 (desmit)
 
10.
10.1.Izlozes notiek Loterijas rīkotāju sadarbības partnera izložu veikšanai SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37, Rīgā, 6. stāvā.
10.2.Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru “Premium”.
10.3.Katrā izlozē balvām tiek izlozēti papildu 10 (desmit) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
11. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021. gada 13. jūlijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.
12. Laimesta ieguvēju par laimesta saņemšanu personīgi informēs Loterijas rīkotājs, zvanot uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
12.1 Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” pa tālruni 63077208 darba dienās no 8:30 līdz 17:00 un vienoties par balvu saņemšanu līdz 2021. gada 31.augustam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.
12.2 Loterijas rīkotājs apņemas veikt balvu piegādi, iepriekš telefoniski vienojoties ar Loterijas laimētājiem par balvu saņemšanas vietu.
12.3 Saņemot laimēto balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
12.4 Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē. Attēlotam vismaz 1 (vienam) loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 12.jūlijam. Attēlotam loterijas preces nosaukumam, kurš piedalās loterijā. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz pirkuma dokumenta otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
12.5 Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
12.5.1 nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
12.5.2 ir reģistrējis viena pirkuma dokumentu vairākkārt;
12.5.3 ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
12.5.4 ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem; 
12.5.5 ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
12.6 Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu.
13. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”, (“Grīvas”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3040) līdz 2021. gada 1. augustam ar norādi GPU Nākotne vasaras loterija Maxima veikalos !”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas. 
12.1 Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
12.2 Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
14. Loterijā nevar piedalīties SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”, SIA “Visas loterijas”,  SIA “Maxima Latvija”, barbora.lv darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks/ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
15. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
15.1 Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
15.2 Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
15.3 Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes