Gaļas nams "Ādaži" loterija
Atpakaļ

Preču loterijas “Pērc tagad un ieekonomē rīt!” noteikumi

1. Loterijas preču ražotājs: SIA “Gaļas nams – Ādaži”, reģ. nr. 40103243419, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15 - 25, Rīga, Latvija, LV-1046 – turpmāk Ražotājs.
2. Loterijas organizētājs: SIA „Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises teritorija: jebkura tirdzniecības vieta Maxima visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikals www.barbora.lv. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
3. 1. Loterijas prece: jebkurš Gaļas nams – Ādaži produkts, saskaņā ar šo Noteikumu Pielikumu Nr. 1.
4. Loterijas norises laiks:
4. 1. Loterijas norises sākuma datums: 2020. gada 7. aprīlis. Loterijas norises beigu datums: 2020. gada 9. jūnijs.
4. 
2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2020. gada 7. aprīļa līdz 2020. gada 8. jūnijam.

5. Balvu fonds:
 
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Naudas balva 1000.00 EUR 1 1000.00 1000.00
Maxima dāvanu kartes 20.00 EUR vērtībā 30 20.00 600.00
Valdori produktu komplekti* 30 10.14 304.20
 
 
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1904.20
 
 


6. *Produktu komplekts: 1 gb. Doktora desa dab.apv. GN ĀDAŽI 400g, 1 gb. Vārītas cūkgaļas sardeles 400g ĀDAŽi, 1 gb. Cepamās desiņas BALTĀS ar sieru 400g, 1 gb. Cepamās desiņas KABANOS 400g, 1 gb. Cepamās desiņas MEDNIEKU 400g, 1 gb. Marinēta- kūpināta desa 350gr, 1 gb. Vītināta desa SENTĒVU MĪTAVA 240g, 1 gb. Sālsspeķis LAUKU GN ĀDAŽI vak., 1 gb. Pusžāvētā desa Dižskābarža 350g, 1 gb. Salami ar sieru un pistācijām /trans.iep./, 1 gb. Cepamās desiņas Dižskābarža 400g, 1 gb. Cāļa filejas nageti 310g, 1 gb. Cāļa filejas bumbiņas ar sieru 350g, 1 gb. Cāļa filejas šnicele ar sieru un šķiņķi 350g.
7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
7.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
7.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 53 (piecdesmit trīs) pret 5000 (pieci tūkstoši).
8. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2020. gada 7. aprīļa līdz 2020. gada 8. jūnijam, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā Maxima visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.barbora.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:

- sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu 0.14 EUR (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:ADAZI Pirkuma dokumenta numurs Vārds Uzvārds
Piemērs: ADAZI 123456 Kristine Berzina
Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml.
Loterijas dalībnieks, reģistrējoties loterijai, piekrīt tās noteikumiem, ar kuriem var iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv.

- aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
- Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.

8.1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
8.2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
8.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
8.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
8.5. Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt balvu.

9. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
10. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
Izlozes norises laiks Periods par kādu notiek izloze Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
09.06.2020. plkst. 11.00 07.04.2020. plkst. 00.00 –
08.06.2020. plkst. 23.59
3 (trīs) Maxima dāvanu kartes 500.00 EUR vērtībā;
30 (trīsdesmit) produktu komplekti;
20 (divdesmit) Maxima dāvanu kartes 20.00 EUR vērtībā
2 (divi) katram balvu veidam

11.
11.1. Izloze notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
11.2. Izloze tiks veikta ar loteriju programmatūru „Premium”.
11.3. Izlozē katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
12. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. gada 9. jūnijā līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.
13. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
13.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2020. gada 25. jūnijam. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāju īpašumā.
13.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
13.3. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2020. gada 7. aprīļa līdz 2020. gada 8. jūnijam un attēlotam loterijas preces nosaukumam GAĻAS NAMS – ĀDAŽI.
13.4. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
13.4.1.nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
13.4.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
13.4.3.ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
13.4.4.ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
13.4.5. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju.
13.5. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
14. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga,  Latvija, LV-1010) līdz 2020. gada 26. jūnijam ar norādi Loterija “Pērc tagad un ieekonomē rīt!”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
14.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
14.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
15. Loterijā nevar piedalīties SIA “Gaļas nams – Ādaži”, SIA “Visas Loterijas”, SIA “Patrika” un SIA “Maxima Latvija” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
16. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
16.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
16.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
16.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni  +371 67686540.
 
EAN kods Preces nosaukums
2385303800000 Doktora desa dab.apv. /transp.iep./
4751015682922 Doktora  desa  dab. apv.  1.0 kg
4751015683400 Vārīta doktora desa dab.apv. Ekstra 1.0
4751015683639 Doktora desa ar krējumu dab.apv. 1.0
4751015683806 Doktora desa ar vistas filejas 1.0
4751015684278 Doktora desa Klasiska 1.0 kg
4751015680041 Dūmota doktora desa dab. apv. 400gr
4751015680010 Doktora desa dab. apv. 400gr
4751015680034 Doktora desa ar šķiņķi dab. apv. 400gr
4751015680027 Piena desa dab. apv. 400gr
4751015684308 Cāļa filejas bumbiņas ar sieru 350g
4751015684292 Cāļa filejas nageti 310g
4751015684315 Cāļa filejas šnicele ar sieru un šķiņķi 350g
4751015684346 Cāļa filejas nageti 1.0 kg
4751015684360 Cūkgaļas kotletes 1.0 kg
4751015684421 Cūkgaļas kotletes 430 gr
4751015684452 Grilēti cāļa pusspārni 310g
4751015684414 Cāļa filejas nageti Bērnu 310gr
4751015681390 Cūkgaļas sardeles 400gr
4751015681499 Cīsiņi no tītara fileja  ar sieru 350gr
4751015681512 Cīsiņi no cāļa  fileja  350gr
4751015680232 Cīsiņi Doktora /bez E vielām/ 500gr
4751015682939 Cūkgaļas sardeles 900gr
4751015683950 Cīsiņi Doktora /bez E vielām/ 900gr
4751015684537 Sardeles Klasiskās 900g
4751015682526 Cepamās desiņas Baltās ar sieru 400g
4751015682519 Cepamās desiņas Kabanos 400gr
4751015682830 Cepamās desiņas Baltās ar sieru 1.0 kg
4751015682847 Cepamās desiņas Kabanos 1.0 kg
4751015683547 Cepamās desiņas Bērnu 400gr
4751015683493 Lieldienu grilldesiņas 500gr
4751015683479 Cepamās desiņas Mednieku 400gr
4751015683905 Baltās desiņas ar sieru, tomātiem un baziliku 500gr
4751015683899 Cepamās desiņas Mednieku ar sieru 500gr
4751015683967 Baltās desiņas ar sieru, tomātiem un baziliku 1.0 kg
4751015684124 Desiņas Grilam no cāļa krūtiņas 400g
4751015684155 Cepamās desiņas Dižskābarža 400g
4751015683059 Prāgas servelāde 1.0
4751015683660 Ogres servelāde 1.0
4751015683677 Ogres servelāde 400gr
4751015683745 Marinēta-kūpināta desa 350gr
2385347500000 Salami ar sieru un pistācijām /trans.iep./
4751015684063 Servelāde Lielvārdes 1.0
4751015684094 Salami ar sieru un pistācijām 400g
4751015684100 Pusžāvētā desa Dižskābarža 350g
4751015684544 Kuršu servelāde 500g
2385346400000 Ādažu gaļa /trans.iep./
2385346600000 Lielvārdes gaļa  /trans.iep./
2385348000000 Dižskābarža bekons, sver.
2385305900000 Cūkgaļa mājas gaumē /transp.iep./
2385309400000 Karbonāde kūpināta /trans.iep./
2385305200000 Ungāru  speķis  /vakuumā/
2385314800000 Ungāru speķis /transp.iep./
2385334500000 Lauku sāls speķis   /vakuumā/
2385305800000 Sālīts speķis ar ķiplokiem  /vakumā/
2385305700000 Sālīts speķis ar ķiplokiem  /transp.iep./
2385303700000 Galerts /vakuumā/
4751015684407 Aknu pastēte  Delikatese 180gr
4751015680089 Aknu pastēte Ekstra 120gr
4751015680072 Aknu pastēte  Delikatese 200gr
4750354034096 Speķis žāvēts malts ar ķiplokiem 150gr /kārb./
4751015682892 Sentēvu vitināta desa Mītava 240gr
4751015682908 Sentēvu vitināta desa Lībava 240gr
4751015683752 Vitināta desa VINDAVA 240gr
4751015683776 Vitināta desa MARIENBURGA 240gr
4751015683790 Vitināta desa GOLDINGENA 240gr
2385348900000 A/k desa Gurmānu ar liellopu gaļu, sver.
4751015684476 A/k desa Gurmānu ar sīpoliem 240gr
4751015684483 A/k desa Gurmānu ar parmezāna sieru 240gr
4751015684438 Vītināta desa Uldevene 240gr
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes