Akvilė loterijas noteikumi
Atpakaļ

Loterijas “ Dabiski sārmains ūdens “akvilė" atveldzēs jūs sportojot!” noteikumi.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Produkcijas izplatītājs ir UAB “Birstono Mineraliniai Vandenys ir Ko”, reģ. Nr. LT528336314, juridiskā adrese: B.Sruogos g. 7LT-59209 Birštonas, Lietuva. Loterijas organizētājs ir SIA „Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, LV-1046, Rīga, Latvija. 
1.2. Loterija notiek visos Latvijas Republikas SIA MAXIMA LATVIJA veikalos.
1.3. Loterijas sākums ir 2020. gada 2. jūnijs. Loterija beidzas 2020. gada 17.jūlijā.
1.4. Lai piedalītos loterijā, personai laika posmā no 2020. gada 2. jūnija līdz 2020. gada 15. jūlija plkst. 23:59.ir jānopērk minerālūdens “Akvile sport,  negāzēts, 1 l”.   
1.5.   Loterijā var piedalīties Latvijas Republikas iedzīvotāji.
2. Balvu fonds
2.1. 5 (piecas) dāvanu kartes pirkumiem velosipēdu interneta veikalā  BIKKO.lv (vienas dāvanu kartes vērtība 250 EUR);
2.2. Kopējais laimestu  skaits ir  5  (pieci);
2.3. Kopējais balvu fonds ir  1250 ( viens tūkstotis divi simti piecdesmit eiro, 00 centi), iesk. 21% PVN.
2.4. Balvu izskats var atšķirties no mārketinga reklāmas materiālos norādītajām balvām.
 
3. Loterijas dalībnieku iespējas laimēt:
3.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 10 000 (desmit tūkstoši), no kuriem tiks izvēlēti 5  laimētāji.
3.1.1. 5 (pieci) laimētāji katrs saņems dāvanu karti 250 EUR vērtībā;
3.2. Iespēja laimēt vienu no 5 balvām ir tiešā veidā atkarīga no kopējā izdarīto pirkumu skaita norādītajā laika periodā, kurš minēts 1.4. punktā.
 
 
4. Loterijas veikšanas kārtība, piedalīšanās noteikumi:
4.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no no 2020. gada 2. jūnija līdz 2020. gada 15. jūlijam plkst. 23:59ir jānopērk dabīgs minerālūdens “Akvile sport, negāzēts,1l”, EAN kods: 4770405226690, un jāsaglabā pirkuma čeks.
4.2. Pirkuma čeku, kurā redzama informācija, ka loterijas norises laikā MAXIMA veikalā iegādāts minerālūdens “Akvile sport, negāzēts, 1 l” balvu izlozei jāreģistrē mājas lapā www.akvile.lv, ievadot šādu informāciju:
4.2.1. vārds, uzvārds;
4.2.2. e-pasta adrese;
4.2.3. tālruņa numurs;
4.2.4. pirkuma čeka numurs.
4.3. Pēc veiksmīgas reģistrācijas parādīsies apstiprinājuma teksts “Paldies! Jūsu čeks ir reģistrēts!”
4.4. Loterijas dalībniekam ir iespēja piedalīties loterijā vairākkārt, veicot citu 4.1 punktā minētā produkta pirkumu un reģistrējot jauno pirkuma čeku, kā minēts 4.2. punktā. Dalības reižu skaits ir neierobežots.
 
5. Reģistrācijas periodi un laimētāju noteikšana:
5.1. Dalībnieki var reģistrēties saskaņā ar 4.2. punktā minēto kārtību no 2020. gada 2.jūnija līdz 2020. gada 15. jūlija 23:59.
5.1.1. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2020. gada 2. jūnija  līdz 2020. gada 15. jūnija plkst. 23:59., piedalīsies pirmajā izlozē 2020. gada  16. jūnijā.
 Šajā dienā tiks noteikts 1 (viens) laimētājs.
5.1.2. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2020. gada 16. jūnija  līdz 2020. gada 22. jūnija plkst. 23:59., piedalīsies otrajā izlozē 2020. gada  25. jūnijā.
 Šajā dienā tiks noteikts 1 (viens) laimētājs.
5.1.3. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2020. gada 23. jūnija  līdz 2020. gada 29. jūnija plkst. 23:59., piedalīsies trešajā izlozē 2020. gada  30. jūnijā.
 Šajā dienā tiks noteikts 1 (viens) laimētājs.
5.1.4. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2020. gada 30. jūnija  līdz 2020. gada 06. jūlija plkst. 23:59., piedalīsies ceturtajā izlozē 2020. gada  07. jūlijā.
 Šajā dienā tiks noteikts 1 (viens) laimētājs.
5.1.5. Reģistrācijas, kas veiktas laika posmā no 2020. gada 7. jūlija  līdz 2020. gada 15. jūlija plkst. 23:59., piedalīsies piektajā izlozē 2020. gada  16. jūlijā.
 Šajā dienā tiks noteikts 1 (viens) laimētājs.
5.2. Izlozes notiks 2020. gada 16.jūnijā plkst. 12:00, 25. jūnijā plkst. 12:00, 30.jūnijā plkst. 12:00, 07.jūlijā plkst. 12:00, 16.jūlijā plkst. 12:00   SIA „SORBUM  LV” birojā, Jūrkalnes ielā 15, Rīgā.
5.3. Visas izlozes notiks loterijas organizatoru telpās: SIA „Sorbum LV”, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīga. Izlozes tiks veiktas izmantojot speciāli radītu formulu laimētāju noteikšanai (=INT(RAND()*dalībnieku skaits). 

6. Laimētāju paziņošana:   
6.1.Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti tīmekļa vietnē www.akvile.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59.
6.2. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2020. 17. jūlijā 23:59 un būs pieejams www.akvile.lv  līdz 2020. gada  27.jūlijam.

7. Balvu saņemšana:
7.1. Par laimēto balvu izsniegšanu SIA „Sorbum LV” pārstāvji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies ar balvu laimētājiem, piezvanot vai nosūtot īsziņu uz loterijā reģistrēto tālruņa numuru, kā arī laimesta ieguvējs var uzzināt par savu laimestu, apskatot uzvarētāju sarakstu mājaslapā  www.akvile.lv.
7.2. Balvas tiek uzglabātas SIA „Sorbum LV” birojā, Jūrkalnes ielā 15/25, LV-1046, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40103605552, Rīgā. 
7.3. Laimētājs var saņemt balvu personīgi SIA „Sorbum LV”,  adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, no 16. jūnija līdz  27. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00,  iepriekš piezvanot uz +371 25133909.
7.4. Balvas saņemšanas brīdī laimētājam ir jāuzrāda derīgs laimējušais pirkuma čeks, kurā minēts 4.2 punktā norādītais produkta nosaukums, un jāparaksta dokuments par balvas saņemšanu. Organizētājam ir tiesības pieprasīt dalībniekam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par uzvarētāja identitāti.
7.5. Ja balvas ieguvējs līdz 2020.gada 27. jūlijam nebūs ieradies pēc balvas, viņš zaudēs balvas ieguvēja statusu, un balva bez jebkādas kompensācijas pāries Organizatoru īpašumā.

8. Dalībnieka izdevumi, kas saistīti ar dalību loterijā, ir šādi:
8.1. Izdevumi, kas sedz loterijas produkcijas iegādi.
8.2. Jebkuri izdevumi, kas saistīti ar balvas izņemšanu.
8.3. Citi izdevumi, kas ir atkarīgi no loterijas dalībnieka individuālās situācijas.
8.4. Loterijas nodokļus sedz loterijas organizētājs.
 
9. Sūdzības iesniegšana un tās izskatīšanas kārtība
9.1. Ar šo loteriju saistītās sūdzības ir jāiesniedz rakstveidā, pilnībā izklāstot sūdzību un apgalvojumus, pievienojot dokumentus vai kopijas ar atsauci uz šo sūdzību. Sūdzība ir jānosūta uz SIA „Sorbum LV”, reģistrācijas Nr. 40103605552, adrese: Jūrkalnes iela 15/25, LV-1046, Rīga, vai pa e-pastu uz n.lebedeva@sorbum.eu, līdz 2020.gada 27.jūlijam (pasta zīmoga datums). Loterijas organizators izskata sūdzību un atbild 30 dienu laikā. 

10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka informācija un personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
10.2. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un tam, ka loterijas organizatori un to norīkotās personas drīkst apstrādāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai, publicēšanai www.akvile.lv un www.maxima.lv laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt loterijas balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
10.3. Loterijas Organizētājs neatbild par personas jebkādiem  izdevumiem, kas ir saistīti ar piedalīšanos loterijā.
10.4. Balvas vērtību nevar saņemt skaidrā naudā vai citu preču veidā. 
10.5. Organizators neuzņemas nekādu atbildību par ierakstiem, kas ir zuduši un/vai nav atgūti, ir bojāti vai kavēti, vai ko nav iespējams nosūtīt sakarā ar tehniskām kļūdām vai jebkāda cita no tā neatkarīga iemesla dēļ.
10.6. Organizators neatbild par pakalpojumu pārtraukumiem sakarā ar tehniskām problēmām, sistēmas vai programmatūras kļūmēm, kavējumiem vai citām problēmām, kas var ietekmēt dalībnieku spēju piedalīties loterijā vai izmantot tīmekļa vietni.
10.7. UAB “Birstono Mineraliniai Vandenys ir Ko”, SIA „Sorbum LV” darbinieki nav tiesīgi piedalīties loterijā.
10.8. Jūs varat izlasīt pilnus noteikumus  www.akvile.lv.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes