Rambyno momentloterija – pērc 3 Ramyno produktus un laimē
Atpakaļ


 

Preču loterijas “Rambyno momentloterija – pērc 3 Ramyno produktus un laimē” noteikumi

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:
1.1. LOTERIJA - Rambyno momentloterija - pērc un laimē Rambyno dāvanas!
1.2. IZPLATĪTĀJS – LOTERIJAS ietvaros iegādājamo preču  izplatītājs: SIA “Muižas piens”, reģistrācijas Nr. 40003786632, juridiskā adrese: Bauskas iela 58a-8, 4st., 414kab., Rīga, LV-1004, Latvija.
1.3. ORGANIZĒTĀJS – IZPLATĪTĀJA pārstāvis LOTERIJAS organizēšanā: SIA “Muižas piens”, reģistrācijas Nr. 40003786632, juridiskā adrese: Bauskas iela 58a-8, 4st., 414kab., Rīga, LV-1004, Latvija. 
1.4. NOTEIKUMI – šie LOTERIJAS noteikumi, kuru redakcija, kas apstiprināta Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, pieejama MAXIMA mājaslapā www.maxima.lv un kuri ir saistoši visiem LOTERIJAS dalībniekiem.
1.5. PRODUKTI – NOTEIKUMU Pielikumā Nr.1 norādītie Rambyno zīmola produkti.
1.6. MAXIMA – “MAXIMA Latvija” SIA, reģistrācijas Nr.40003520643, juridiskā adrese: “Abras”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.

2. LOTERIJAS NORISES VIETA:
2.1. Loterija notiek MAXIMA pārvaldītā mazumtirdzniecības veikalu tīkla MAXIMA XX XXX veikalos visā Latvijas teritorijā.
1 XXX R25 Rīga Deglava iela 67
2 XXX R95 Rīga Slokas iela 115
3 XXX R190 Rīga Ulmaņa gatve 88a
4 XXX R870 Rīga Mūkusalas iela 71
5 XXX R620 Rīga Ieriķu iela 3
6 XXX R770 Rīga Grostonas iela 1
7 XXX R700 Rīga Maskavas iela 257
8 XX R110 Liepāja Klaipēdas iela 62
9 XX R320 Rīga Kurzemes prospekts 141
10 XX R370 Saldus Brīvības iela 30
11 XX R490 Limbaži Stacijas iela 8
12 XX R390 Madona Rūpniecības iela 49
13 XX R330 Ogre Rīga iela 23
14 XX R540 Talsi Rīgas iela 8
15 XX R160 Jelgava Rīgas iela 11A
16 XX R300 Rīga Nīcgales iela 46
17 XX R120 D.PILS Cietokšņa iela 60
18 XX R150 Rīga Vienības gatve 113
19 XX R180 Valmiera G.Apiņa iela 10a
20 XX R66 Rīga A.Saharova iela 20a
21 XX R170 Jelgava Driksas iela 4
22 XX R420 Tukums Kurzemes iela 36
23 XX R440 Cēsis Valmieras iela 17A
24 XX R410 Rēzekne Atbrīvošanas aleja 141
25 XX R690 Līvani Domes iela 4
26 XX R570 Jūrmala Kauguri, Talsu šoseja 25
27 XX R860 Rīga Dzelzavas iela 6a
28 XX R310 Jēkabpils Brīvības iela 108
29 XX R360 Rīga Biķernieku iela 143
30 XX R760 Mārupe Pededzes iela 1

3. LOTERIJAS NORISES LAIKI:
3.1. PRODUKTU iegādes periods: no 2019.gada 20.jūnija līdz 2019.gada 03.jūlijam. 
3.2. LOTERIJAS laimestu ieguvēju izloze: no 2019.gada 20.jūnija līdz 2019.gada 03.jūlijam.
3.3. LOTERIJAS laimestu izsniegšana: no 2019.gada 20.jūnija līdz 2019.gada 03.jūlijam.
3.4. Loterijas norises laiks: no 2019.gada 20.jūnija līdz 2019.gada 03.jūlijam.
 
4. LAIMESTI:
4.1. LOTERIJAS laimestu fonda kopējā vērtība ir EUR 1028.00 (viens tūkstotis divdesmit astoņi euro, 00 centi), ko veido kopā 340 (trīs simti četrdesmit) laimesti ar norādītu vērtību:
40 (četrdesmit) Rambyno smart aproces – 19.55 EUR  vērtībā gab. (782 EUR vērtība kopā);
300 (trīs simti) Rambyno uzkodu iepakojumi (246EUR vērtība kopā).
 
5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
5.1. LOTERIJĀ drīkst piedalīties fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.
5.2. Lai piedalītos LOTERIJĀ, NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītajā laika posmā KLIENTAM 2.1. punktā norādītājā MAXIMA veikalā ir jāiegādājas  vismaz 3 (trīs) Rambyno PRODUKTUS.
5.3. Dalībai LOTERIJĀ atbilstošo PRODUKTU pirkumi, kas veikti pirms vai pēc NOTEIKUMU 3.1.punktā norādītā perioda, LOTERIJĀ nepiedalās. MAXIMA veikalos LOTERIJAS norises periodā pieļaujams īslaicīgs atsevišķu PRODUKTU iztrūkums, par ko pretenzijas netiek pieņemtas. 
5.4. PRODUKTU pirkumu skaits dalībai LOTERIJĀ netiek ierobežots.
5.5. Visi dalībai LOTERIJĀ atbilstošie pirkumi piedalās NOTEIKUMOS norādīto laimestu izlozē. 
 
6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU SKAITS:
6.1. ORGANIZĒTĀJA prognozētais LOTERIJAS dalībnieku skaits ir 5000 dalībnieku, no kuriem tiks izlozēti laimestu ieguvēji tādā skaitā, kas atbilst NOTEIKUMU 4.1.punktā norādītajam LOTERIJAS laimestu skaitam.
 
7. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
7.1. Lai piedalītos LOTERIJĀ, KLIENTAM ir tikai jāveic PRODUKTU pirkums atbilstoši NOTEIKUMU 5.2.punktā norādītajam. Nekādi papildus maksājumi KLIENTAM par dalību LOTERIJĀ nav noteikti.
 
8. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
8.1. LOTERIJAS laimesta ieguvējs tiks noteikts uzreiz veikala informācija centrā, 2.1. punktā norādītājos veikalos. 
8.2. Dalībniekam, veikala informācijas centrā jāuzrāda darbiniekam pirkuma čeks, kurā redzams pirkums atbilstoši LOTERIJAS noteikumu 5.2. punktā norādītajiem kritērijiem.
8.3. Veikala informācijas centrā, dalībnieks izvēlas momentloterijas kartīti un nokasa uz momentloterijas kartītes esošo aizsargslānīti ar laimestu „Rambyno aproce”, „Rambyno paciņa” vai iespēju „Meģiniet vēlreiz”.
8.4. Gadījumā, ja pircējs laimē Rambyno paciņu 75g – viņš var paņemt to veikala ledusskapī (ja prece nav pieejama, to var saņemt nākamāja dienā, atteicīgi uzrādot pirkuma čeku).
 
9. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
9.1. LOTERIJAS laimestu ieguvēji saņem laimestu uzreiz veikalā pēc izlozes.
9.2. Laimests netiks sūtīts pa pastu vai izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
 
10. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
10.1. LOTERIJA tiek rīkota, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu. LOTERIJAS dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par LOTERIJAS norisi līdz 2019. gada 31.jūlijam, iesniedzot to rakstiski noformētu ORGANIZĒTĀJA birojā Bauskas iela 58a-8, 4st., 414 kab., Rīga vai elektroniskā veidā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi info@muizaspiens.lv, pretenzijā iekļaujot detalizētu problēmas izklāstu un pievienojot pieejamos apliecinājumus tajā norādītajiem faktiem. Pēc norādītā termiņa saņemtās pretenzijas netiek izskatītas un tām nevar būt juridisku seku.
10.2. Visas pamatotās pretenzijas izskatāmas un atbildes sniedzamas 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina saņemtā atbilde, tam ir tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
10.3. Ne ORGANIZĒTĀJS, ne arī kāds cits no LOTERIJAS norisē iesaistītajiem neatbild par:
10.3.1. dalībnieku izdevumiem un / vai zaudējumiem saistībā ar laimesta saņemšanu un / vai lietošanu.
 
11. CITI NOTEIKUMI:
11.1. LOTERIJĀ nedrīkst piedalīties SIA Muižas Piens darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), šī ierobežojuma neesamību laimestu ieguvējiem apstiprinot ar savu parakstu uz nodošanas   pieņemšanas akta par laimesta saņemšanu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no laimesta ieguvējiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties LOTERIJĀ, laimests bez jebkādas kompensācijas paliek IZPLATĪTĀJA īpašumā.
11.2. Ar KLIENTU saistītā informācija LOTERIJAS ietvaros tiek apstrādāta stingri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt LOTERIJAS laimestu ieguvēju noskaidrošanu un laimestu izsniegšanu. KLIENTS jebkurā brīdī ar rakstisku iesniegumu MAXIMA var liegt turpināt viņa personas datu apstrādi šīs LOTERIJAS ietvaros, un šādā gadījumā KLIENTA pirkumi un ar tiem saistītie dati tiek neatgriezeniski izslēgti no dalības LOTERIJĀ. 
11.3. ORGANIZĒTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt LOTERIJU un laimestu izsniegšanu gadījumos, ja to ietekmē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā ORGANIZĒTĀJA pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu informācijas līdzekļos par LOTERIJAS pārtraukšanu.
 
 
Pielikums Nr.1
Preču loterijas “Rambyno momentloterija – pērc 3 Ramyno produktus un laimē” noteikumiem
 
PRODUKTU saraksts
 
Nr.p.k. PRODUKTA nosaukums Svars Svītru kods
1. Kausēta kūpināta siera uzkoda "RAMBYNO SNACK" ar ceptiem sīpoliem, 45%, 75g 0.075 4770299394703
2. Kausēta  kūpināta siera uzkoda "RAMBYNO SNACK" ar šķiņķi, 45%, 75g 0.075 4770299394697
3. Kausēta kūpināta siera uzkoda "RAMBYNO SNACK", 45%, 75g 0.075 4770299394680
 
 
 

Mūsu pakalpojumiVisi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes