MAXIMA veikalu darba laiks un darbības režīms no 15. novembra
33 veikali “zaļajā” režīmā, ieeja tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
140 veikali “sarkanajā” režīmā, pieejami visiem pircējiem

Telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes.

В помещениях не могут находиться лица, для которых установлен режим самоизоляции, домашнего карантина или изоляции, а также лица с признаками инфекционного заболевания дыхательных путей.

Telpās jālieto sejas maska. Pareizi lietota sejas maska nosedz muti un degunu. Apmeklētāji, kas nelieto sejas masku vai lieto to neatbilstoši, nedrīkst atrasties telpās un netiks apkalpoti.

В помещениях необходимо носить маску для лица. Правильно используемая маска для лица закрывает рот и нос. Посетители, которые не пользуются масками для лица или пользуются ими несоответствующим образом, не могут находиться в помещениях, и их не будут обслуживать.

Tirdzniecības vietā jāizmanto iepirkuma ratiņi vai groziņi. Atrašanās tirdzniecības vietā bez ratiņiem vai groziņiem ir aizliegta.

В месте торговли необходимо пользоваться тележкой или корзиной для покупок. Нельзя находиться в месте торговли без тележки или корзины для покупок.

Telpās jāievēro divu metru distance. Izvairies no drūzmēšanās gan tirdzniecības telpās, gan tām blakus esošajās iekštelpās un ārtelpās!

В помещениях необходимо соблюдать дистанцию 2 метра. Избегай скопления людей как в торговых помещениях, так и в прилегающих к ним помещениях и помещениях под открытым небом!

Nav nepieciešams uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tirdzniecības pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē.

Не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или ковид-сертификат или перенесёном заболевании.
Услуги торговли предоставляются в эпидемиологически небезопасной среде.

Mūsu pakalpojumi Visi pakalpojumi

Rēķinu apmaksa Dāvanu kartes Transportu biļetes Latvijas loto Makšķerēšanas kartes